Paket: 161
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen

Organiska ämnen / Jord, slam och sediment

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.1 mg/kg torrsubstans
acenaftylen 0.1 mg/kg torrsubstans
acenaften 0.1 mg/kg torrsubstans
fluoren 0.1 mg/kg torrsubstans
fenantren 0.1 mg/kg torrsubstans
antracen 0.1 mg/kg torrsubstans
fluoranten 0.1 mg/kg torrsubstans
pyren 0.1 mg/kg torrsubstans
bens(a)antracen 0.05 mg/kg torrsubstans
krysen 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(b)fluoranten 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(k)fluoranten 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(a)pyren 0.05 mg/kg torrsubstans
dibenso(ah)antracen 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(ghi)perylen 0.1 mg/kg torrsubstans
indeno(123cd)pyren 0.05 mg/kg torrsubstans
PAH, summa 16 1.3 mg/kg torrsubstans
summa cancerogena PAH 0.2 mg/kg torrsubstans
summa övriga PAH 0.5 mg/kg torrsubstans
PAH, summa L 0.15 mg/kg torrsubstans
PAH, summa M 0.25 mg/kg torrsubstans
PAH, summa H 0.25 mg/kg torrsubstans

OJ-1 PAH (EPA-PAH, 16 st) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 510 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS/HPLC
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.05 mg/kg torrsubstans
acenaftylen 0.05 mg/kg torrsubstans
acenaften 0.05 mg/kg torrsubstans
fluoren 0.05 mg/kg torrsubstans
fenantren 0.05 mg/kg torrsubstans
antracen 0.05 mg/kg torrsubstans
fluoranten 0.05 mg/kg torrsubstans
pyren 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(a)antracen 0.05 mg/kg torrsubstans
krysen 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(b)fluoranten 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(k)fluoranten 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(a)pyren 0.05 mg/kg torrsubstans
dibenso(ah)antracen 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(ghi)perylen 0.05 mg/kg torrsubstans
indeno(123cd)pyren 0.05 mg/kg torrsubstans
PAH, summa 16 0.4 mg/kg torrsubstans
summa cancerogena PAH 0.18 mg/kg torrsubstans
summa övriga PAH 0.23 mg/kg torrsubstans
PAH, summa L 0.08 mg/kg torrsubstans
PAH, summa M 0.12 mg/kg torrsubstans
PAH, summa H 0.2 mg/kg torrsubstans
naftalen (C1-alkyl.) 0.05 mg/kg torrsubstans
naftalen (C2-alkyl.) 0.05 mg/kg torrsubstans
naftalen (C3-alkyl.) 0.05 mg/kg torrsubstans
fenantren/antracen (C1-alkyl.) 0.05 mg/kg torrsubstans
fenantren/antracen (C2-alkyl.) 0.05 mg/kg torrsubstans
fenantren/antracen (C3-alkyl.) 0.05 mg/kg torrsubstans
dibensotiofen 0.05 mg/kg torrsubstans
dibensotiofen (C1-alkyl.) 0.05 mg/kg torrsubstans
dibensotiofen (C2-alkyl.) 0.05 mg/kg torrsubstans
dibensotiofen (C3-alkyl.) 0.05 mg/kg torrsubstans

OJ-1 PAH (EPA-PAH, 16 st) + alkylerade PAHer (NPD) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 230 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Ej ackrediterat för NPD
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
frystorkning
naftalen 0.01 mg/kg torrsubstans
acenaftylen 0.01 mg/kg torrsubstans
acenaften 0.01 mg/kg torrsubstans
fluoren 0.01 mg/kg torrsubstans
fenantren 0.01 mg/kg torrsubstans
antracen 0.01 mg/kg torrsubstans
fluoranten 0.01 mg/kg torrsubstans
pyren 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(a)antracen 0.01 mg/kg torrsubstans
krysen 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(b)fluoranten 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(k)fluoranten 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(a)pyren 0.01 mg/kg torrsubstans
dibenso(ah)antracen 0.01 mg/kg torrsubstans
bens(ghi)perylen 0.01 mg/kg torrsubstans
indeno(123cd)pyren 0.01 mg/kg torrsubstans
Summa 11 NV 4914-PAH 1
PAH, summa 16
summa cancerogena PAH
summa övriga PAH
PAH, summa L
PAH, summa M
PAH, summa H

OJ-1 sed PAH i sediment (EPA-PAH, 16 st)

Paketinfo

Pris: 2 290 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 40 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För prover med hög vattenhalt rekommenderas 720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink.
Svarstiden varierar, normalt är den 15 arbetsdagar, men den kan i vissa fall vara längre. För närmare besked, kontakta laboratoriet.

1 Enligt Naturvårdsverkets klassning av sediment i NV 4914 ingår fenantren, antracen, fluoranten, pyren, bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, bens(ghi)perylen och indeno(cd)pyren i "Summa 11 PAH".
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
9-fluorenon 0.1 mg/kg torrsubstans
9,10-antrakinon 0.1 mg/kg torrsubstans
2-metylantrakinon 0.1 mg/kg torrsubstans
4H-cyklopenta(def)fenantren-4-on 0.1 mg/kg torrsubstans
bens(a)fluorenon 0.1 mg/kg torrsubstans
bensantron 0.1 mg/kg torrsubstans
7,12-benso(a)antracenkinon 0.1 mg/kg torrsubstans
5,12-naftacenkinon 0.1 mg/kg torrsubstans
bens(cd)pyrenon 0.1 mg/kg torrsubstans

OJ-1-Oxy Oxy-PAH i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 4 370 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Svarstiden är 15 arbetsdagar.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 28 0.002 mg/kg torrsubstans
PCB 52 0.002 mg/kg torrsubstans
PCB 101 0.002 mg/kg torrsubstans
PCB 118 0.002 mg/kg torrsubstans
PCB 138 0.002 mg/kg torrsubstans
PCB 153 0.002 mg/kg torrsubstans
PCB 180 0.002 mg/kg torrsubstans
summa PCB 7

OJ-2a PCB (7) i jord och slam

Paketinfo

Pris: 1 520 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
frystorkning
PCB 28 0.1 µg/kg torrsubstans
PCB 52 0.1 µg/kg torrsubstans
PCB 101 0.1 µg/kg torrsubstans
PCB 118 0.1 µg/kg torrsubstans
PCB 138 0.1 µg/kg torrsubstans
PCB 153 0.1 µg/kg torrsubstans
PCB 180 0.1 µg/kg torrsubstans
summa PCB 7

OJ-2a sed PCB i sediment

Paketinfo

Pris: 2 510 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 40 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För prover med hög vattenhalt rekommenderas 720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink.
Svarstiden varierar, normalt är den 15 arbetsdagar, men den kan i vissa fall vara längre. För närmare besked, kontakta laboratoriet.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 77 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 105 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 156 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 126 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 114 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 157 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 169 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 118 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 167 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 81 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 123 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 189 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
summa PCB WHO-TEQ

OJ-2b Dioxinlika PCB i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 4 420 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HR-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB7:
PCB 28 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB 52 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB 101 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB 118 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB 138 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB 153 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB 180 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB7, summa lowerbound
PCB7, summa upperbound
Dioxinlika PCB:
PCB 77 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 105 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 156 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 126 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 114 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 157 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 169 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 118 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 167 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 81 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 123 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 189 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
summa PCB WHO-TEQ

PCB7 (HRMS) och dioxinlika PCB i jord

Paketinfo

Pris: 5 900 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HR-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
alaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
o,p'-DDD 0.01 mg/kg torrsubstans
o,p'-DDE 0.01 mg/kg torrsubstans
o,p'-DDT 0.01 mg/kg torrsubstans
p,p'-DDD 0.01 mg/kg torrsubstans
p,p'-DDE 0.01 mg/kg torrsubstans
p,p'-DDT 0.01 mg/kg torrsubstans
DDT,DDD,DDE, summa 0.03 mg/kg torrsubstans
alfa-endosulfan 0.01 mg/kg torrsubstans
beta-endosulfan 0.01 mg/kg torrsubstans
aldrin 0.01 mg/kg torrsubstans
dieldrin 0.01 mg/kg torrsubstans
endrin 0.01 mg/kg torrsubstans
tetradifon 0.01 mg/kg torrsubstans
isodrin 0.01 mg/kg torrsubstans
1,2,3,4-tetraklorbensen 0.01 mg/kg torrsubstans
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbensen 0.02 mg/kg torrsubstans
pentaklorbensen 0.01 mg/kg torrsubstans
hexaklorbensen 0.005 mg/kg torrsubstans
hexaklorbutadien 0.01 mg/kg torrsubstans
heptaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
cis-heptaklorepoxid 0.01 mg/kg torrsubstans
trans-heptaklorepoxid 0.01 mg/kg torrsubstans
alfa-HCH 0.01 mg/kg torrsubstans
beta-HCH 0.01 mg/kg torrsubstans
delta-HCH 0.01 mg/kg torrsubstans
epsilon-HCH 0.01 mg/kg torrsubstans
gamma-HCH (lindan) 0.01 mg/kg torrsubstans
hexakloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
metoxyklor 0.01 mg/kg torrsubstans
telodrin 0.01 mg/kg torrsubstans
trifluralin 0.01 mg/kg torrsubstans
diklobenil 0.01 mg/kg torrsubstans
dikofol 0.03 mg/kg torrsubstans
kvintozen-pentakloranilin, summa 0.02 mg/kg torrsubstans

OJ-3a Klorerade pesticider i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 860 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-ECD
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Frystorkning kan tillkomma, se priser för provberedning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
frystorkning
pentaklorbensen 10 µg/kg torrsubstans
hexaklorbensen 0.1 µg/kg torrsubstans
alfa-HCH 0.1 µg/kg torrsubstans
beta-HCH 0.1 µg/kg torrsubstans
gamma-HCH (lindan) 0.1 µg/kg torrsubstans
aldrin 10 µg/kg torrsubstans
dieldrin 10 µg/kg torrsubstans
endrin 10 µg/kg torrsubstans
isodrin 10 µg/kg torrsubstans
telodrin 10 µg/kg torrsubstans
heptaklor 10 µg/kg torrsubstans
cis-heptaklorepoxid 10 µg/kg torrsubstans
trans-heptaklorepoxid 10 µg/kg torrsubstans
o,p'-DDT 0.1 µg/kg torrsubstans
p,p'-DDT 0.1 µg/kg torrsubstans
o,p'-DDD 0.1 µg/kg torrsubstans
p,p'-DDD 0.1 µg/kg torrsubstans
o,p'-DDE 0.1 µg/kg torrsubstans
p,p'-DDE 0.1 µg/kg torrsubstans
alfa-endosulfan 10 µg/kg torrsubstans
beta-endosulfan 10 µg/kg torrsubstans
hexaklorbutadien 10 µg/kg torrsubstans
hexakloretan 10 µg/kg torrsubstans

OJ-3a sed Klorerade pesticider i sediment

Paketinfo

Pris: 2 710 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 40 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För prover med hög vattenhalt rekommenderas 720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink.
Svarstiden varierar, normalt är den 15 arbetsdagar, men den kan i vissa fall vara längre. För närmare besked, kontakta laboratoriet.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2-amino-N-(isopropyl)bensamid 0.01 mg/kg torrsubstans
2-hydroxiterbutylazin-desetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
2-hydroxisimazin 0.01 mg/kg torrsubstans
2-klor-2.6-dietylacetanilid 0.01 mg/kg torrsubstans
3-hydroxikarbofuran 0.01 mg/kg torrsubstans
6-klornikotinsyra 0.01 mg/kg torrsubstans
acetamiprid 0.01 mg/kg torrsubstans
acetoklor 0.01 mg/kg torrsubstans
aklonifen 0.01 mg/kg torrsubstans
alaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
aldikarb 0.01 mg/kg torrsubstans
aldikarbsulfon 0.01 mg/kg torrsubstans
aldikarbsulfoxid 0.01 mg/kg torrsubstans
ametryn 0.01 mg/kg torrsubstans
amidosulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
asulam 0.01 mg/kg torrsubstans
atraton 0.01 mg/kg torrsubstans
atrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
azakonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
azinfosmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
azoxystrobin 0.01 mg/kg torrsubstans
azoxystrobin-o-demetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.01 mg/kg torrsubstans
BDMC (4-brom-3.5-dimetylfenyl-N-metylkarbamat) 0.01 mg/kg torrsubstans
benalaxyl 0.01 mg/kg torrsubstans
bentazon-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
bifenox 0.01 mg/kg torrsubstans
bitertanol 0.02 mg/kg torrsubstans
boskalid 0.01 mg/kg torrsubstans
bromacil 0.01 mg/kg torrsubstans
bromofosetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
buprofezin 0.01 mg/kg torrsubstans
cyanazin 0.01 mg/kg torrsubstans
irgarol (cybutryn) 0.001 mg/kg torrsubstans
cyflufenamid 0.01 mg/kg torrsubstans
cymoxanil 0.01 mg/kg torrsubstans
cyprodinil 0.01 mg/kg torrsubstans
cyprokonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
DCPMU (1-(3,4-diklorfenyl)-metylurea) 0.01 mg/kg torrsubstans
DCPU (1-(3,4-diklorfenyl)urea) 0.01 mg/kg torrsubstans
desetylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desetylterbutylazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desisopropylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desmetryn 0.01 mg/kg torrsubstans
diazinon 0.01 mg/kg torrsubstans
difenakum 0.01 mg/kg torrsubstans
difenokonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
difenoxuron 0.01 mg/kg torrsubstans
diflubensuron 0.01 mg/kg torrsubstans
diflufenikan 0.01 mg/kg torrsubstans
diklofention 0.01 mg/kg torrsubstans
diklormid 0.01 mg/kg torrsubstans
diklorvos 0.01 mg/kg torrsubstans
dikrotofos 0.01 mg/kg torrsubstans
dimefuron 0.01 mg/kg torrsubstans
dimetaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
dimetenamid 0.01 mg/kg torrsubstans
dimetoat 0.01 mg/kg torrsubstans
dimetomorf 0.01 mg/kg torrsubstans
dimetylaminsulfoanilid 0.01 mg/kg torrsubstans
dimoxistrobin 0.01 mg/kg torrsubstans
diuron 0.01 mg/kg torrsubstans
epoxikonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
EPTC (S-etyldipropyltiokarbamat) 0.01 mg/kg torrsubstans
etion 0.01 mg/kg torrsubstans
etofumesat 0.01 mg/kg torrsubstans
etoprofos 0.01 mg/kg torrsubstans
etoxazol 0.01 mg/kg torrsubstans
famfur 0.01 mg/kg torrsubstans
famoxadon 0.01 mg/kg torrsubstans
fenamifos 0.01 mg/kg torrsubstans
fenarimol 0.01 mg/kg torrsubstans
fenhexamid 0.01 mg/kg torrsubstans
fenotiokarb 0.01 mg/kg torrsubstans
fenoxaprop 0.1 mg/kg torrsubstans
fenoxikarb 0.01 mg/kg torrsubstans
fenpropidin 0.01 mg/kg torrsubstans
fenpropimorf 0.01 mg/kg torrsubstans
fensulfotion 0.01 mg/kg torrsubstans
fenuron 0.01 mg/kg torrsubstans
fipronil 0.01 mg/kg torrsubstans
fipronilsulfon 0.01 mg/kg torrsubstans
florasulam 0.01 mg/kg torrsubstans
fluazifop 0.01 mg/kg torrsubstans
fluazifop-p-butyl 0.01 mg/kg torrsubstans
fludioxonil 0.01 mg/kg torrsubstans
flufenacet 0.01 mg/kg torrsubstans
fluometuron 0.01 mg/kg torrsubstans
fluopikolid 0.01 mg/kg torrsubstans
fluopyram 0.01 mg/kg torrsubstans
flukvinkonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
flusilazol 0.01 mg/kg torrsubstans
flutolanil 0.01 mg/kg torrsubstans
fonofos 0.01 mg/kg torrsubstans
foramsulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
forat 0.01 mg/kg torrsubstans
fosalon 0.01 mg/kg torrsubstans
fosfamidon 0.01 mg/kg torrsubstans
fosmet 0.01 mg/kg torrsubstans
fosmet oxon 0.01 mg/kg torrsubstans
fostiazat 0.01 mg/kg torrsubstans
furalaxyl 0.01 mg/kg torrsubstans
haloxifop 0.01 mg/kg torrsubstans
haloxyfop-2-etoxyetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
haloxifop-p-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
hexakonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
hexazinon 0.01 mg/kg torrsubstans
hexytiazox 0.01 mg/kg torrsubstans
2-hydroxiatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
hydroxiterbutylazin 0.01 mg/kg torrsubstans
imazalil 0.01 mg/kg torrsubstans
imazametabens-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
imazamox 0.01 mg/kg torrsubstans
imazapyr 0.01 mg/kg torrsubstans
imazetapyr 0.01 mg/kg torrsubstans
imidakloprid 0.01 mg/kg torrsubstans
imidakloprid olefin 0.01 mg/kg torrsubstans
imidakloprid urea 0.01 mg/kg torrsubstans
indoxakarb 0.01 mg/kg torrsubstans
iprodion 0.01 mg/kg torrsubstans
isoproturon 0.01 mg/kg torrsubstans
isoproturon-desmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
isoproturon-monodesmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
kadusafos 0.01 mg/kg torrsubstans
karbaryl 0.01 mg/kg torrsubstans
karbendazim 0.01 mg/kg torrsubstans
karbofuran 0.01 mg/kg torrsubstans
karboxin 0.01 mg/kg torrsubstans
klodinafop 0.01 mg/kg torrsubstans
klodinafoppropargyl 0.01 mg/kg torrsubstans
klofentezin 0.01 mg/kg torrsubstans
klomazon 0.01 mg/kg torrsubstans
klomeprop 0.01 mg/kg torrsubstans
klopyralid 0.1 mg/kg torrsubstans
klorbromuron 0.01 mg/kg torrsubstans
klorfenvinfos 0.01 mg/kg torrsubstans
kloridazon 0.01 mg/kg torrsubstans
kloridazon-desfenyl 0.01 mg/kg torrsubstans
kloridazon-metyldesfenyl 0.01 mg/kg torrsubstans
kloroxuron 0.01 mg/kg torrsubstans
klorprofam 0.01 mg/kg torrsubstans
klorpyrifos 0.01 mg/kg torrsubstans
klorpyrifosmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
klorsulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
klortoluron 0.01 mg/kg torrsubstans
klortoluron-desmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
klotianidin 0.01 mg/kg torrsubstans
kresoxim-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
krimidin 0.01 mg/kg torrsubstans
kumafos 0.01 mg/kg torrsubstans
kvinalfos 0.01 mg/kg torrsubstans
kvinklorak 0.01 mg/kg torrsubstans
kvinmerac 0.01 mg/kg torrsubstans
kvinoxifen 0.01 mg/kg torrsubstans
kvizalofop 0.01 mg/kg torrsubstans
kvizalofop-p-etyl 0.01 mg/kg torrsubstans
lenacil 0.01 mg/kg torrsubstans
linuron 0.01 mg/kg torrsubstans
malaoxon 0.01 mg/kg torrsubstans
malation 0.01 mg/kg torrsubstans
mandipropamid 0.01 mg/kg torrsubstans
mefenpyrdietyl 0.01 mg/kg torrsubstans
mekarbam 0.01 mg/kg torrsubstans
mesosulfuronmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
metabenstiazuron 0.01 mg/kg torrsubstans
metalaxyl (isomerer) 0.01 mg/kg torrsubstans
metamidofos 0.01 mg/kg torrsubstans
metamitron 0.01 mg/kg torrsubstans
metazaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
metidation 0.01 mg/kg torrsubstans
metiokarb 0.01 mg/kg torrsubstans
metiokarbsulfon 0.01 mg/kg torrsubstans
metiokarbsulfoxid 0.01 mg/kg torrsubstans
metkonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
metobromuron 0.01 mg/kg torrsubstans
metolaklor (isomerer) 0.01 mg/kg torrsubstans
metomyl 0.01 mg/kg torrsubstans
metomyloxim 0.01 mg/kg torrsubstans
metoxifenozid 0.01 mg/kg torrsubstans
metoxuron 0.01 mg/kg torrsubstans
metrafenon 0.01 mg/kg torrsubstans
metribuzin 0.01 mg/kg torrsubstans
metribuzin-desamino 0.01 mg/kg torrsubstans
metsulfuron-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
molinat 0.01 mg/kg torrsubstans
monokrotofos 0.01 mg/kg torrsubstans
monolinuron 0.01 mg/kg torrsubstans
monuron 0.01 mg/kg torrsubstans
myklobutanil 0.01 mg/kg torrsubstans
napropamid 0.01 mg/kg torrsubstans
naptalam 0.01 mg/kg torrsubstans
neburon 0.01 mg/kg torrsubstans
nikosulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
norflurazon 0.01 mg/kg torrsubstans
nuarimol 0.01 mg/kg torrsubstans
ometoat 0.01 mg/kg torrsubstans
oxadiazon 0.01 mg/kg torrsubstans
oxadixyl 0.01 mg/kg torrsubstans
oxamyl 0.01 mg/kg torrsubstans
oxyfluorfen 0.01 mg/kg torrsubstans
paklobutrazol 0.01 mg/kg torrsubstans
paraoxon-etyl 0.01 mg/kg torrsubstans
paraoxon-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
parationetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
pencykuron 0.01 mg/kg torrsubstans
pendimetalin 0.01 mg/kg torrsubstans
penkonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
petoxamid 0.01 mg/kg torrsubstans
pikoxistrobin 0.01 mg/kg torrsubstans
pirimifosetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
pirimifosmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
pirimikarb 0.01 mg/kg torrsubstans
primisulfuron-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
prodiamin 0.01 mg/kg torrsubstans
profam 0.01 mg/kg torrsubstans
profenofos 0.01 mg/kg torrsubstans
prokloraz 0.01 mg/kg torrsubstans
prometon 0.01 mg/kg torrsubstans
prometryn 0.01 mg/kg torrsubstans
propaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
propakizafop 0.01 mg/kg torrsubstans
propamokarb 0.01 mg/kg torrsubstans
propanil 0.01 mg/kg torrsubstans
propazin 0.01 mg/kg torrsubstans
propikonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
propoxur 0.01 mg/kg torrsubstans
propyzamid 0.01 mg/kg torrsubstans
prosulfokarb 0.01 mg/kg torrsubstans
pyraklostrobin 0.01 mg/kg torrsubstans
pyribenzoxim 0.01 mg/kg torrsubstans
pyridaben 0.01 mg/kg torrsubstans
pyrimetanil 0.01 mg/kg torrsubstans
pyriproxifen 0.01 mg/kg torrsubstans
rimsulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
sebutylazin 0.01 mg/kg torrsubstans
sedaxan 0.01 mg/kg torrsubstans
setoxidim 0.01 mg/kg torrsubstans
siduron 0.01 mg/kg torrsubstans
simazin 0.01 mg/kg torrsubstans
simetryn 0.01 mg/kg torrsubstans
spiroxamin 0.01 mg/kg torrsubstans
tebufenpyrad 0.01 mg/kg torrsubstans
tebukonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
tebutiuron 0.01 mg/kg torrsubstans
teflubenzuron 0.01 mg/kg torrsubstans
terbutryn 0.01 mg/kg torrsubstans
terbutylazin 0.01 mg/kg torrsubstans
tiakloprid 0.01 mg/kg torrsubstans
tiametoxam 0.01 mg/kg torrsubstans
tiazafluron 0.01 mg/kg torrsubstans
tidiazuron 0.01 mg/kg torrsubstans
tifensulfuronmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
tiobenkarb 0.01 mg/kg torrsubstans
tiofanatmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
tolklofosmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
triadimefon 0.01 mg/kg torrsubstans
triadimenol 0.01 mg/kg torrsubstans
triallat 0.01 mg/kg torrsubstans
triasulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
triazofos 0.01 mg/kg torrsubstans
tribenuronmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
trietazin 0.01 mg/kg torrsubstans
trifloxisulfuron-natrium 0.01 mg/kg torrsubstans
trifloxystrobin 0.01 mg/kg torrsubstans
triflumizol 0.01 mg/kg torrsubstans
triflumuron 0.01 mg/kg torrsubstans
triflusulfuron-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
trinexapak-etyl 0.01 mg/kg torrsubstans
tritikonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
tritosulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
zoxamid 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-3c LC-MS-MS pesticidpaket i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 3 490 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: LC-MS-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
glyfosat 0.01 mg/kg torrsubstans
AMPA 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-3d Glyfosat och AMPA i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 850 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Svarstiden varierar, normalt är den 15 arbetsdagar, men den kan i vissa fall vara längre. För närmare besked, kontakta laboratoriet.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,4-D 0.01 mg/kg torrsubstans
2,4-DP (diklorprop) 0.01 mg/kg torrsubstans
atrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.01 mg/kg torrsubstans
bentazon 0.01 mg/kg torrsubstans
bitertanol 0.01 mg/kg torrsubstans
boskalid 0.01 mg/kg torrsubstans
cyanazin 0.01 mg/kg torrsubstans
DCPU (1-(3,4-diklorfenyl)urea) 0.01 mg/kg torrsubstans
DCPMU (1-(3,4-diklorfenyl)-metylurea) 0.01 mg/kg torrsubstans
desetylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desisopropylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
dimetoat 0.01 mg/kg torrsubstans
diuron 0.01 mg/kg torrsubstans
etofumesat 0.01 mg/kg torrsubstans
fenoxaprop 0.1 mg/kg torrsubstans
fluroxipyr 0.01 mg/kg torrsubstans
imazapyr 0.01 mg/kg torrsubstans
imidakloprid 0.01 mg/kg torrsubstans
isoproturon 0.01 mg/kg torrsubstans
klopyralid 0.1 mg/kg torrsubstans
kloridazon 0.01 mg/kg torrsubstans
kvinmerac 0.01 mg/kg torrsubstans
MCPA 0.01 mg/kg torrsubstans
MCPP (mekoprop-isomerer) 0.01 mg/kg torrsubstans
metalaxyl (isomerer) 0.01 mg/kg torrsubstans
metamitron 0.01 mg/kg torrsubstans
metazaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
metribuzin 0.01 mg/kg torrsubstans
simazin 0.01 mg/kg torrsubstans
terbutylazin 0.01 mg/kg torrsubstans
foramsulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
klorsulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
metsulfuron-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
nikosulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
pirimikarb 0.01 mg/kg torrsubstans
propyzamid 0.01 mg/kg torrsubstans
rimsulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
tifensulfuronmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
triasulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
tribenuronmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
triflusulfuron-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-3e Pesticider (enl. NV rapport 4915 för vatten) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 4 140 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: LC-MS-MS
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
atrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.01 mg/kg torrsubstans
desetylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desisopropylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
diklobenil 0.01 mg/kg torrsubstans
diuron 0.01 mg/kg torrsubstans
DCPU (1-(3,4-diklorfenyl)urea) 0.01 mg/kg torrsubstans
DCPMU (1-(3,4-diklorfenyl)-metylurea) 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-3f Banvallspaket 1 (jord, slam och sediment)

Paketinfo

Pris: 5 140 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS, LC-MS, LC-MS/MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
AMPA 0.01 mg/kg torrsubstans
atrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.01 mg/kg torrsubstans
desetylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desisopropylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
glyfosat 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-3g Banvallspaket 2 (jord, slam och sediment)

Paketinfo

Pris: 4 830 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 6 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS, LC-MS, LC-MS/MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
AMPA 0.01 mg/kg torrsubstans
atrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.01 mg/kg torrsubstans
bromacil 0.01 mg/kg torrsubstans
desetylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desisopropylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
diklobenil 0.01 mg/kg torrsubstans
diuron 0.01 mg/kg torrsubstans
DCPU (1-(3,4-diklorfenyl)urea) 0.01 mg/kg torrsubstans
DCPMU (1-(3,4-diklorfenyl)-metylurea) 0.01 mg/kg torrsubstans
glyfosat 0.01 mg/kg torrsubstans
imazapyr 0.05 mg/kg torrsubstans
monuron 0.05 mg/kg torrsubstans
simazin 0.05 mg/kg torrsubstans

OJ-3h Banvallspaket 3 (jord, slam och sediment)

Paketinfo

Pris: 6 180 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 6 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS, LC-MS, LC-MS/MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
diuron 0.01 mg/kg torrsubstans
irgarol (cybutryn) 0.001 mg/kg torrsubstans

OJ-3i Pesticider i jord och hamnsediment

Paketinfo

Pris: 2 520 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 20 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: LC-MS-MS
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Frystorkning kan tillkomma, se priser för provberedning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
o,p'-DDD 0.01 mg/kg torrsubstans
o,p'-DDE 0.01 mg/kg torrsubstans
o,p'-DDT 0.01 mg/kg torrsubstans
p,p'-DDD 0.01 mg/kg torrsubstans
p,p'-DDE 0.01 mg/kg torrsubstans
p,p'-DDT 0.01 mg/kg torrsubstans
DDT,DDD,DDE, summa
alfa-endosulfan 0.01 mg/kg torrsubstans
beta-endosulfan 0.01 mg/kg torrsubstans
aldrin 0.01 mg/kg torrsubstans
dieldrin 0.01 mg/kg torrsubstans
aldrin-dieldrin, summa
endrin 0.01 mg/kg torrsubstans
isodrin 0.01 mg/kg torrsubstans
pentaklorbensen 0.01 mg/kg torrsubstans
hexaklorbensen 0.005 mg/kg torrsubstans
hexaklorbutadien 0.01 mg/kg torrsubstans
heptaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
cis-heptaklorepoxid 0.01 mg/kg torrsubstans
trans-heptaklorepoxid 0.01 mg/kg torrsubstans
alfa-HCH 0.01 mg/kg torrsubstans
beta-HCH 0.01 mg/kg torrsubstans
gamma-HCH (lindan) 0.01 mg/kg torrsubstans
hexakloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
telodrin 0.01 mg/kg torrsubstans
diklobenil 0.01 mg/kg torrsubstans
imidakloprid 0.01 mg/kg torrsubstans
kvintozen-pentakloranilin, summa 0.02 mg/kg torrsubstans
dikofol 0.03 mg/kg torrsubstans
klordan 0.01 mg/kg torrsubstans
endosulfansulfat 0.01 mg/kg torrsubstans
tetradifon 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-3j Pesticider enligt SGI handbok för handelsträdgårdar

Paketinfo

Pris: 4 700 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
dimetylftalat (DMP) 0.8 mg/kg torrsubstans
dietylftalat (DEP) 0.8 mg/kg torrsubstans
di-n-propylftalat (DPP) 0.8 mg/kg torrsubstans
di-n-butylftalat (DBP) 0.8 mg/kg torrsubstans
di-iso-butylftalat (DIBP) 0.8 mg/kg torrsubstans
di-n-pentylftalat (DNPP) 0.8 mg/kg torrsubstans
di-n-oktylftalat (DNOP) 0.8 mg/kg torrsubstans
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 0.8 mg/kg torrsubstans
butylbensylftalat (BBP) 0.8 mg/kg torrsubstans
di-cyklohexylftalat (DCP) 0.8 mg/kg torrsubstans

OJ-4a Ftalater (10 st) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 980 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: OBS! Ingen plast i kontakt med provet.
För prover med hög vattenhalt rekommenderas 720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
dimetylftalat (DMP) 0.05 mg/kg torrsubstans
dietylftalat (DEP) 0.05 mg/kg torrsubstans
di-n-propylftalat (DPP) 0.05 mg/kg torrsubstans
di-n-butylftalat (DBP) 0.05 mg/kg torrsubstans
di-iso-butylftalat (DIBP) 0.05 mg/kg torrsubstans
di-n-pentylftalat (DNPP) 0.05 mg/kg torrsubstans
di-n-oktylftalat (DNOP) 0.05 mg/kg torrsubstans
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 0.05 mg/kg torrsubstans
butylbensylftalat (BBP) 0.05 mg/kg torrsubstans
di-cyklohexylftalat (DCP) 0.05 mg/kg torrsubstans
di-iso-decylftalat (DIDP) 10 mg/kg torrsubstans
di-iso-nonylftalat (DINP) 10 mg/kg torrsubstans
di-n-hexylftalat (DNHP) 0.05 mg/kg torrsubstans

OJ-4b Ftalater (13 st) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 420 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: OBS! Ingen plast i kontakt med provet.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.01 mg/kg torrsubstans
toluen 0.05 mg/kg torrsubstans
etylbensen 0.05 mg/kg torrsubstans
summa xylener 0.05 mg/kg torrsubstans

OJ-5a BTEX i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 150 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: Sameday
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Jordprov kan även tas i metanolvial. Kontakta laboratoriet för mer information.
Se våra provtagningsinstruktioner
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.001 mg/kg torrsubstans
toluen 0.001 mg/kg torrsubstans
etylbensen 0.001 mg/kg torrsubstans
summa xylener 0.001 mg/kg torrsubstans

OJ-5b BTEX i jord, slam och sediment med låg rapporteringsgräns

Paketinfo

Pris: 1 490 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Jordprov kan även tas i metanolvial. Kontakta laboratoriet för mer information.
Analyspaketet är endast avsett för prov med mycket låg föroreningshalt. För prov med förväntat höga halter rekommenderas OJ-5a.
Se våra provtagningsinstruktioner
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
diklormetan 0.08 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
1,2-dikloretan 0.05 mg/kg torrsubstans
trans-1,2-dikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
cis-1,2-dikloreten 0.02 mg/kg torrsubstans
1,2-diklorpropan 0.1 mg/kg torrsubstans
triklormetan (kloroform) 0.03 mg/kg torrsubstans
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1,1-trikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1,2-trikloretan 0.04 mg/kg torrsubstans
trikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
tetrakloreten 0.02 mg/kg torrsubstans
vinylklorid 0.1 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-6a Klorerade alifater i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 500 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Jordprov kan även tas i metanolvial. Kontakta laboratoriet för mer information.
Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Se våra provtagningsinstruktioner
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
diklormetan 0.005 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloretan 0.005 mg/kg torrsubstans
1,2-dikloretan 0.005 mg/kg torrsubstans
trans-1,2-dikloreten 0.005 mg/kg torrsubstans
cis-1,2-dikloreten 0.005 mg/kg torrsubstans
1,2-diklorpropan 0.005 mg/kg torrsubstans
triklormetan (kloroform) 0.005 mg/kg torrsubstans
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.005 mg/kg torrsubstans
1,1,1-trikloretan 0.005 mg/kg torrsubstans
1,1,2-trikloretan 0.005 mg/kg torrsubstans
trikloreten 0.005 mg/kg torrsubstans
tetrakloreten 0.005 mg/kg torrsubstans
vinylklorid 0.005 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloreten 0.005 mg/kg torrsubstans

OJ-6b Klorerade alifater i jord, slam och sediment (låg rapporteringsgräns)

Paketinfo

Pris: 1 980 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Jordprov kan även tas i metanolvial. Kontakta laboratoriet för mer information.
Analyspaketet är endast avsett för prov med mycket låg föroreningshalt. För prov med förväntat höga halter rekommenderas OJ-6a.
Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Se våra provtagningsinstruktioner
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
diklormetan 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
1,2-dikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
trans-1,2-dikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
cis-1,2-dikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
1,2-diklorpropan 0.01 mg/kg torrsubstans
triklormetan (kloroform) 0.01 mg/kg torrsubstans
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1,1-trikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1,2-trikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
trikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
tetrakloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
vinylklorid 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
1,2-dibrometan 0.01 mg/kg torrsubstans
dibromklormetan 0.01 mg/kg torrsubstans
bromdiklormetan 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-6b Klorerade alifater + bromerade alifater i jord, slam och sediment (låg rapporteringsgräns)

Paketinfo

Pris: 2 020 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Jordprov kan även tas i metanolvial. Kontakta laboratoriet för mer information.
Analyspaketet är endast avsett för prov med mycket låg föroreningshalt. För prov med förväntat höga halter rekommenderas OJ-6a.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.01 mg/kg torrsubstans
toluen 0.01 mg/kg torrsubstans
etylbensen 0.01 mg/kg torrsubstans
summa xylener 0.01 mg/kg torrsubstans
diklormetan 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
1,2-dikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
trans-1,2-dikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
cis-1,2-dikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
1,2-diklorpropan 0.01 mg/kg torrsubstans
triklormetan (kloroform) 0.01 mg/kg torrsubstans
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1,1-trikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1,2-trikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
trikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
tetrakloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
vinylklorid 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
1,2-dibrometan 0.01 mg/kg torrsubstans
dibromklormetan 0.01 mg/kg torrsubstans
bromdiklormetan 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-6b + OJ-5b + bromerade alifater i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 420 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Jordprov kan även tas i metanolvial. Kontakta laboratoriet för mer information.
Analyspaketet är endast avsett för prov med mycket låg föroreningshalt. För prov med förväntat höga halter rekommenderas OJ-6a/OJ-5a.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2-monoklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
3-monoklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
4-monoklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
2,3-diklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
2,4+2,5-diklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
2,6-diklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
3,4-diklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
3,5-diklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
2,3,4-triklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
2,3,5-triklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
2,3,6-triklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
2,4,5-triklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
2,4,6-triklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
3,4,5-triklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.02 mg/kg torrsubstans
pentaklorfenol 0.006 mg/kg torrsubstans
summa klorfenoler

OJ-7 Klorfenoler i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 840 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För prover med hög vattenhalt rekommenderas 720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
monoklorbensen 0.010 mg/kg torrsubstans
1,2-diklorbensen 0.020 mg/kg torrsubstans
1,3-diklorbensen 0.020 mg/kg torrsubstans
1,4-diklorbensen 0.020 mg/kg torrsubstans
summa, mono- och diklorbensener
1,2,3-triklorbensen 0.020 mg/kg torrsubstans
1,2,4-triklorbensen 0.030 mg/kg torrsubstans
1,3,5-triklorbensen 0.050 mg/kg torrsubstans
summa triklorbensener
1,2,3,4-tetraklorbensen 0.010 mg/kg torrsubstans
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbensen 0.020 mg/kg torrsubstans
pentaklorbensen 0.010 mg/kg torrsubstans
summa tetra- och pentaklorbensener
hexaklorbensen 0.0050 mg/kg torrsubstans

OJ-8 Klorbensener i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 170 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-ECD, GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,4,5-T 0.01 mg/kg torrsubstans
2,4,5-TP (fenoprop) 0.01 mg/kg torrsubstans
2,4-D 0.01 mg/kg torrsubstans
2,4-DB 0.01 mg/kg torrsubstans
2,4-DP (isomerer) 0.01 mg/kg torrsubstans
4-CPP 0.01 mg/kg torrsubstans
bentazon 0.01 mg/kg torrsubstans
fluroxipyr 0.01 mg/kg torrsubstans
MCPA 0.01 mg/kg torrsubstans
MCPB 0.01 mg/kg torrsubstans
MCPP (mekoprop-isomerer) 0.01 mg/kg torrsubstans
acifluorfen 0.01 mg/kg torrsubstans
bromoxynil 0.01 mg/kg torrsubstans
DNOC 0.01 mg/kg torrsubstans
dikamba 0.01 mg/kg torrsubstans
diklofop 0.01 mg/kg torrsubstans
ioxinil 0.01 mg/kg torrsubstans
propoxikarbazonnatrium 0.01 mg/kg torrsubstans
triklopyr 0.01 mg/kg torrsubstans
triklosan 0.01 mg/kg torrsubstans
dinoseb 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-9 Fenoxisyror och andra herbicider i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 350 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
metylacetat 0.5 mg/kg torrsubstans
etylacetat 0.5 mg/kg torrsubstans
n-propylacetat 0.5 mg/kg torrsubstans
iso-propylacetat 0.5 mg/kg torrsubstans
n-butylacetat 0.5 mg/kg torrsubstans
iso-butylacetat 0.5 mg/kg torrsubstans
sek-butylacetat 0.5 mg/kg torrsubstans
tert-butylacetat 0.5 mg/kg torrsubstans
n-pentylacetat 0.5 mg/kg torrsubstans
iso-pentylacetat 0.5 mg/kg torrsubstans

OJ-11 Acetater i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 110 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-FID
Express: Nej
Ackreditering: Nej
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C10-C12 10 mg/kg torrsubstans
alifater >C12-C16 10 mg/kg torrsubstans
alifater >C16-C35 10 mg/kg torrsubstans
klorbensener, summa 0.9 mg/kg torrsubstans
summa PCB 7 0.7 mg/kg torrsubstans
Polycykliska aromatiska kolväten:
naftalen 0.08 mg/kg torrsubstans
acenaftylen 0.08 mg/kg torrsubstans
acenaften 0.08 mg/kg torrsubstans
fluoren 0.08 mg/kg torrsubstans
fenantren 0.08 mg/kg torrsubstans
antracen 0.08 mg/kg torrsubstans
fluoranten 0.08 mg/kg torrsubstans
pyren 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(a)antracen 0.08 mg/kg torrsubstans
krysen 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(b)fluoranten 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(k)fluoranten 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(a)pyren 0.08 mg/kg torrsubstans
dibenso(ah)antracen 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(ghi)perylen 0.08 mg/kg torrsubstans
indeno(123cd)pyren 0.08 mg/kg torrsubstans
PAH, summa 16 0.64 mg/kg torrsubstans
summa cancerogena PAH 0.4 mg/kg torrsubstans
summa övriga PAH 0.28 mg/kg torrsubstans
PAH, summa L 0.12 mg/kg torrsubstans
PAH, summa M 0.2 mg/kg torrsubstans
PAH, summa H 0.32 mg/kg torrsubstans
ÖVRIGA FÖRENINGAR 1

OJ-12a GC-MS screening (semivolatila föreningar) för jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 920 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
1 För "Övriga föreningar" rapporteras halvkvantitativa resultat, ej ackrediterade.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C5-C8 10 mg/kg torrsubstans
alifater >C8-C10 10 mg/kg torrsubstans
Aromater:
bensen 0.05 mg/kg torrsubstans
toluen 0.05 mg/kg torrsubstans
etylbensen 0.05 mg/kg torrsubstans
summa xylener 0.05 mg/kg torrsubstans
indan 0.1 mg/kg torrsubstans
aromater >C8-C10 2 mg/kg torrsubstans
Klorerade alifater:
diklormetan 0.1 mg/kg torrsubstans
triklormetan (kloroform) 0.05 mg/kg torrsubstans
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.05 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloretan 0.1 mg/kg torrsubstans
1,2-dikloretan 0.1 mg/kg torrsubstans
1,1,1-trikloretan 0.05 mg/kg torrsubstans
1,1,2-trikloretan 0.05 mg/kg torrsubstans
1,1,2,2-tetrakloretan 0.1 mg/kg torrsubstans
1,2-diklorpropan 0.05 mg/kg torrsubstans
cis-1,2-dikloreten 0.1 mg/kg torrsubstans
trans-1,2-dikloreten 0.1 mg/kg torrsubstans
trikloreten 0.05 mg/kg torrsubstans
tetrakloreten 0.05 mg/kg torrsubstans
vinylklorid 0.1 mg/kg torrsubstans
Klorerade aromater:
monoklorbensen 0.04 mg/kg torrsubstans
diklorbensener 0.3 mg/kg torrsubstans
ÖVRIGA FÖRENINGAR 1

OJ-13a GC-MS screening (volatila föreningar) för jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 920 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar:
1 För "Övriga föreningar" rapporteras halvkvantitativa resultat, ej ackrediterade.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Halogenerade alifater
klormetan 1 mg/kg torrsubstans
brommetan 0.1 mg/kg torrsubstans
diklormetan 0.1 mg/kg torrsubstans
dibrommetan 0.1 mg/kg torrsubstans
bromklormetan 0.2 mg/kg torrsubstans
triklormetan (kloroform) 0.03 mg/kg torrsubstans
tribrommetan (bromoform) 0.04 mg/kg torrsubstans
bromdiklormetan 0.02 mg/kg torrsubstans
dibromklormetan 0.02 mg/kg torrsubstans
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.01 mg/kg torrsubstans
triklorfluormetan 0.1 mg/kg torrsubstans
diklordifluormetan 0.1 mg/kg torrsubstans
monokloretan 0.1 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
1,2-dikloretan 0.1 mg/kg torrsubstans
1,2-dibrometan 0.1 mg/kg torrsubstans
1,1,1-trikloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1,2-trikloretan 0.04 mg/kg torrsubstans
1,1,1,2-tetrakloretan 0.01 mg/kg torrsubstans
1,1,2,2-tetrakloretan 0.1 mg/kg torrsubstans
vinylklorid 0.1 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
cis-1,2-dikloreten 0.02 mg/kg torrsubstans
trans-1,2-dikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
trikloreten 0.01 mg/kg torrsubstans
tetrakloreten 0.02 mg/kg torrsubstans
1,2-diklorpropan 0.1 mg/kg torrsubstans
1,3-diklorpropan 0.1 mg/kg torrsubstans
2,2-diklorpropan 0.1 mg/kg torrsubstans
1,2,3-triklorpropan 0.1 mg/kg torrsubstans
1,2-dibrom-3-klorpropan 0.1 mg/kg torrsubstans
1,1-diklor-1-propen 0.1 mg/kg torrsubstans
cis-1,3-diklorpropen 0.1 mg/kg torrsubstans
trans-1,3-diklorpropen 0.1 mg/kg torrsubstans
hexaklorbutadien 0.1 mg/kg torrsubstans
Halogenerade aromater
2-klortoluen 0.1 mg/kg torrsubstans
4-klortoluen 0.1 mg/kg torrsubstans
monoklorbensen 0.01 mg/kg torrsubstans
brombensen 0.1 mg/kg torrsubstans
1,2-diklorbensen 0.02 mg/kg torrsubstans
1,3-diklorbensen 0.02 mg/kg torrsubstans
1,4-diklorbensen 0.02 mg/kg torrsubstans
1,2,3-triklorbensen 0.02 mg/kg torrsubstans
1,2,4-triklorbensen 0.03 mg/kg torrsubstans
Icke halogenerade aromater
bensen 0.01 mg/kg torrsubstans
toluen 0.03 mg/kg torrsubstans
etylbensen 0.02 mg/kg torrsubstans
o-xylen 0.01 mg/kg torrsubstans
m-xylen 0.02 mg/kg torrsubstans
p-xylen 0.02 mg/kg torrsubstans
styren 0.04 mg/kg torrsubstans
iso-propylbensen 0.1 mg/kg torrsubstans
n-propylbensen 0.1 mg/kg torrsubstans
1,2,4-trimetylbensen 0.1 mg/kg torrsubstans
1,3,5-trimetylbensen 0.1 mg/kg torrsubstans
n-butylbensen 0.1 mg/kg torrsubstans
sek-butylbensen 0.1 mg/kg torrsubstans
tert-butylbensen 0.1 mg/kg torrsubstans
p-isopropyltoluen 0.1 mg/kg torrsubstans
naftalen 0.1 mg/kg torrsubstans

OJ-14a Flyktiga organiska ämnen (VOC-EPA) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 930 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas. Provet kan även tas i metanolvial.
Anmärkningar: Se våra provtagningsinstruktioner
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
etylenglykol 1 mg/kg torrsubstans
dietylenglykol (DEG) 1 mg/kg torrsubstans
trietylenglykol (TEG) 1 mg/kg torrsubstans
propylenglykol 1 mg/kg torrsubstans

OJ-15b Glykoler i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 170 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 20 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
toluen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
etylbensen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
o-xylen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
m-xylen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
p-xylen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
styren 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
iso-propylbensen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
n-propylbensen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
1,2,4-trimetylbensen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
1,3,5-trimetylbensen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
n-butylbensen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
sek-butylbensen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
tert-butylbensen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans
p-isopropyltoluen 0.01-0.2 mg/kg torrsubstans

OJ-17 Alkylbensener i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 800 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
fenol 0.1 mg/kg torrsubstans
o-kresol 0.1 mg/kg torrsubstans
(m+p)-kresol 0.1 mg/kg torrsubstans
2,3-dimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
2,4-dimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
2,5-dimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
2,6-dimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
3,4-dimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
3,5-dimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
2,3,5-trimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
2,4,6-trimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
2-etylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
3-etylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
4-etylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
2-n-propylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
4-n-propylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
2-isopropylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
3-tert-butylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans

OJ-18a Fenol, kresoler och alkylfenoler i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 420 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För prover med hög vattenhalt rekommenderas 720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
fenol 0.1 mg/kg torrsubstans
o-kresol 0.1 mg/kg torrsubstans
m,p-kresol 0.2 mg/kg torrsubstans
2,3-dimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
2,4+2,5-dimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
2,6-dimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
3,4-dimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
3,5-dimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans

OJ-18b Fenol och kresoler i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 050 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För prover med hög vattenhalt rekommenderas 720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
4-tert-oktylfenol 0.01 mg/kg torrsubstans
4-nonylfenoler (teknisk blandning) 0.1 mg/kg torrsubstans

OJ-18c Nonylfenol och oktylfenol i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 230 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För prover med hög vattenhalt rekommenderas 720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
4-nonylfenoler (teknisk blandning) 0.1 mg/kg torrsubstans
4-nonylfenol-monoetoxilat 0.1 mg/kg torrsubstans
4-nonylfenol-dietoxilat 0.1 mg/kg torrsubstans
4-nonylfenol-trietoxilat 0.1 mg/kg torrsubstans

OJ-18d Nonylfenol och -etoxilater i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 730 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För prover med hög vattenhalt rekommenderas 720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
4-tert-oktylfenol 0.01 mg/kg torrsubstans
4-tert-oktylfenol-monoetoxilat 0.01 mg/kg torrsubstans
4-tert-oktylfenol-dietoxilat 0.01 mg/kg torrsubstans
4-tert-oktylfenol-trietoxilat 0.01 mg/kg torrsubstans
4-nonylfenoler (teknisk blandning) 0.1 mg/kg torrsubstans
4-nonylfenol-monoetoxilat 0.1 mg/kg torrsubstans
4-nonylfenol-dietoxilat 0.1 mg/kg torrsubstans
4-nonylfenol-trietoxilat 0.1 mg/kg torrsubstans

OJ-18e Nonylfenol, oktylfenol och etoxilater i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 3 080 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För prover med hög vattenhalt rekommenderas 720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
monobutyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
dibutyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
tributyltenn (TBT) 0.001 mg/kg torrsubstans
tetrabutyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
monooktyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
dioktyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
tricyklohexyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
monofenyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
difenyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
trifenyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans

OJ-19a Tennorganiska föreningar (10) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 3 780 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: min. 2 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Snabbast svarstid gäller för prover som skickas direkt till laboratoriet i Luleå.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
monobutyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
dibutyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
tributyltenn (TBT) 0.0002 mg/kg torrsubstans
tetrabutyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
monooktyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
dioktyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
tricyklohexyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
monofenyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
difenyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
trifenyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans

OJ-19aQ Tennorganiska föreningar (10) i jord, slam och sediment (TBT låg rapp.gräns)

Paketinfo

Pris: 5 070 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: min. 2 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Snabbast svarstid gäller för prover som skickas direkt till laboratoriet i Luleå.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
tributyltenn (TBT) 0.001 mg/kg torrsubstans

OJ-19a1 Tennorganiska föreningar, TBT i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 3 010 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: min. 2 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Snabbast svarstid gäller för prover som skickas direkt till laboratoriet i Luleå.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
tributyltenn (TBT) 0.0002 mg/kg torrsubstans

OJ-19a1Q Tennorganiska föreningar, TBT (låg rapp.gräns) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 4 330 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: min. 2 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Snabbast svarstid gäller för prover som skickas direkt till laboratoriet i Luleå.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
monobutyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
dibutyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
tributyltenn (TBT) 0.001 mg/kg torrsubstans

OJ-19a3 Tennorganiska föreningar (3) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 3 220 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: min. 2 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Snabbast svarstid gäller för prover som skickas direkt till laboratoriet i Luleå.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
monobutyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
dibutyltenn 0.001 mg/kg torrsubstans
tributyltenn (TBT) 0.0002 mg/kg torrsubstans

OJ-19a3Q Tennorganiska föreningar (3) (TBT låg rapp.gräns) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 4 570 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: min. 2 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Snabbast svarstid gäller för prover som skickas direkt till laboratoriet i Luleå.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
tetraetylbly 0.5 mg/kg torrsubstans

OJ-19b Tetraetylbly i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 3 960 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 10 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
metylkvicksilver 0.05 ng/g våtvikt

OJ-19e Metylkvicksilver i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 010 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: GC-ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Provet bör förvaras kylt och mörkt.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Se(IV) 0.2 mg/kg
Se(VI) 0.2 mg/kg

OJ-19f Selenspeciering för jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 3 100 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: LC-HG-ICPMS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.02 mg/kg torrsubstans
toluen 0.1 mg/kg torrsubstans
etylbensen 0.02 mg/kg torrsubstans
summa xylener 0.03 mg/kg torrsubstans
alifater >C5-C8 10 mg/kg torrsubstans
alifater >C8-C10 10 mg/kg torrsubstans
fraktion >C10-C12 2 mg/kg torrsubstans
fraktion >C12-C16 3 mg/kg torrsubstans
fraktion >C16-C35 10 mg/kg torrsubstans

OJ-20a Olja i jord, slam och sediment (Petrol-pack)

Paketinfo

Pris: 1 560 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-FID, GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
totalt extraherbara alifater
opolära alifater
totalt extraherbara aromater

OJ-20b Olja IR i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 110 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
oljeindex >C10-C40 50 mg/kg torrsubstans
fraktion >C10-C12 5 mg/kg torrsubstans
fraktion >C12-C16 5 mg/kg torrsubstans
fraktion >C16-C35 30 mg/kg torrsubstans
fraktion >C35-C40 10 mg/kg torrsubstans

OJ-20c Olja GC-FID (Oljeindex) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 925 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
MTBE (metyl-tert-butyleter) 0.05 mg/kg torrsubstans

OJ-20d MTBE i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 825 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
MTBE (metyl-tert-butyleter) 0.05 mg/kg torrsubstans

MTBE Tillägg till OJ-21a/OJ-21c (jord, slam och sediment)

Paketinfo

Pris: 610 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
MTBE (metyl-tert-butyleter)
TBA

OJ-20d + TBA i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 060 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
tolkning av kromatogram
kromatogram som bilaga

Tolkning av kromatogram i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 285 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Metod: GC-FID
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Kan beställs som tillägg till oljeanalyser.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C5-C8 10 mg/kg torrsubstans
alifater >C8-C10 10 mg/kg torrsubstans
alifater >C10-C12 20 mg/kg torrsubstans
alifater >C12-C16 20 mg/kg torrsubstans
alifater >C5-C16 30 mg/kg torrsubstans
alifater >C16-C35 20 mg/kg torrsubstans
Aromater:
aromater >C8-C10 1 mg/kg torrsubstans
aromater >C10-C16 1 mg/kg torrsubstans
metylpyrener/metylfluorantener 1 mg/kg torrsubstans
metylkrysener/metylbenso(a)antracener 1 mg/kg torrsubstans
aromater >C16-C35 1 mg/kg torrsubstans
bensen 0.01 mg/kg torrsubstans
toluen 0.05 mg/kg torrsubstans
etylbensen 0.05 mg/kg torrsubstans
summa xylener 0.05 mg/kg torrsubstans
summa TEX 0.1 mg/kg torrsubstans
Polycykliska aromatiska kolväten:
naftalen 0.1 mg/kg torrsubstans
acenaftylen 0.1 mg/kg torrsubstans
acenaften 0.1 mg/kg torrsubstans
fluoren 0.1 mg/kg torrsubstans
fenantren 0.1 mg/kg torrsubstans
antracen 0.1 mg/kg torrsubstans
fluoranten 0.1 mg/kg torrsubstans
pyren 0.1 mg/kg torrsubstans
bens(a)antracen 0.08 mg/kg torrsubstans
krysen 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(b)fluoranten 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(k)fluoranten 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(a)pyren 0.08 mg/kg torrsubstans
dibenso(ah)antracen 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(ghi)perylen 0.1 mg/kg torrsubstans
indeno(123cd)pyren 0.08 mg/kg torrsubstans
PAH, summa 16 1.5 mg/kg torrsubstans
summa cancerogena PAH 0.28 mg/kg torrsubstans
summa övriga PAH 0.45 mg/kg torrsubstans
PAH, summa L 0.15 mg/kg torrsubstans
PAH, summa M 0.25 mg/kg torrsubstans
PAH, summa H 0.33 mg/kg torrsubstans

OJ-21a alifater, aromater, BTEX, PAH (16) enligt SPIMFAB i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 840 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C5-C8 10 mg/kg torrsubstans
alifater >C8-C10 10 mg/kg torrsubstans
alifater >C10-C12 20 mg/kg torrsubstans
alifater >C12-C16 20 mg/kg torrsubstans
alifater >C5-C16 30 mg/kg torrsubstans
alifater >C16-C35 20 mg/kg torrsubstans
Aromater:
aromater >C8-C10 2 mg/kg torrsubstans
aromater >C10-C16 1 mg/kg torrsubstans
metylpyrener/metylfluorantener 1 mg/kg torrsubstans
metylkrysener/metylbenso(a)antracener 1 mg/kg torrsubstans
aromater >C16-C35 1 mg/kg torrsubstans
bensen 0.01 mg/kg torrsubstans
toluen 0.05 mg/kg torrsubstans
etylbensen 0.05 mg/kg torrsubstans
summa xylener 0.05 mg/kg torrsubstans
summa TEX 0.1 mg/kg torrsubstans
Polycykliska aromatiska kolväten:
naftalen 0.1 mg/kg torrsubstans
acenaftylen 0.1 mg/kg torrsubstans
acenaften 0.1 mg/kg torrsubstans
fluoren 0.1 mg/kg torrsubstans
fenantren 0.1 mg/kg torrsubstans
antracen 0.1 mg/kg torrsubstans
fluoranten 0.1 mg/kg torrsubstans
pyren 0.1 mg/kg torrsubstans
bens(a)antracen 0.08 mg/kg torrsubstans
krysen 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(b)fluoranten 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(k)fluoranten 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(a)pyren 0.08 mg/kg torrsubstans
dibenso(ah)antracen 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(ghi)perylen 0.1 mg/kg torrsubstans
indeno(123cd)pyren 0.08 mg/kg torrsubstans
PAH, summa 16 1.3 mg/kg torrsubstans
summa cancerogena PAH 0.3 mg/kg torrsubstans
summa övriga PAH 0.5 mg/kg torrsubstans
PAH, summa L 0.15 mg/kg torrsubstans
PAH, summa M 0.25 mg/kg torrsubstans
PAH, summa H 0.3 mg/kg torrsubstans
MTBE (metyl-tert-butyleter) 0.05 mg/kg torrsubstans
1,2-dikloretan 0.1 mg/kg torrsubstans
1,2-dibrometan 0.1 mg/kg torrsubstans

OJ-21b alifater, aromater, BTEX, PAH(16), MTBE, 1.2-dikloretan, 1.2-dibrometan enligt SPIMFAB i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 3 690 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C5-C8 10 mg/kg torrsubstans
alifater >C8-C10 10 mg/kg torrsubstans
alifater >C10-C12 20 mg/kg torrsubstans
alifater >C12-C16 20 mg/kg torrsubstans
alifater >C5-C16 30 mg/kg torrsubstans
alifater >C16-C35 20 mg/kg torrsubstans
Aromater:
aromater >C8-C10 2 mg/kg torrsubstans
aromater >C10-C16 1 mg/kg torrsubstans
metylpyrener/metylfluorantener 1 mg/kg torrsubstans
metylkrysener/metylbenso(a)antracener 1 mg/kg torrsubstans
aromater >C16-C35 1 mg/kg torrsubstans
bensen 0.01 mg/kg torrsubstans
toluen 0.05 mg/kg torrsubstans
etylbensen 0.05 mg/kg torrsubstans
summa xylener 0.05 mg/kg torrsubstans
summa TEX 0.1 mg/kg torrsubstans

OJ-21c alifater, aromater, BTEX enligt SPIMFAB i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 070 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C8-C10 10 mg/kg torrsubstans
alifater >C10-C12 20 mg/kg torrsubstans
alifater >C12-C16 20 mg/kg torrsubstans
alifater >C16-C35 20 mg/kg torrsubstans
Aromater:
aromater >C8-C10 2 mg/kg torrsubstans
aromater >C10-C16 1 mg/kg torrsubstans
metylpyrener/metylfluorantener 1 mg/kg torrsubstans
metylkrysener/metylbenso(a)antracener 1 mg/kg torrsubstans
aromater >C16-C35 1 mg/kg torrsubstans
Polycykliska aromatiska kolväten:
naftalen 0.1 mg/kg torrsubstans
acenaftylen 0.1 mg/kg torrsubstans
acenaften 0.1 mg/kg torrsubstans
fluoren 0.1 mg/kg torrsubstans
fenantren 0.1 mg/kg torrsubstans
antracen 0.1 mg/kg torrsubstans
fluoranten 0.1 mg/kg torrsubstans
pyren 0.1 mg/kg torrsubstans
bens(a)antracen 0.08 mg/kg torrsubstans
krysen 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(b)fluoranten 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(k)fluoranten 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(a)pyren 0.08 mg/kg torrsubstans
dibenso(ah)antracen 0.08 mg/kg torrsubstans
bens(ghi)perylen 0.1 mg/kg torrsubstans
indeno(123cd)pyren 0.08 mg/kg torrsubstans
PAH, summa 16 1.5 mg/kg torrsubstans
summa cancerogena PAH 0.28 mg/kg torrsubstans
summa övriga PAH 0.45 mg/kg torrsubstans
PAH, summa L 0.15 mg/kg torrsubstans
PAH, summa M 0.25 mg/kg torrsubstans
PAH, summa H 0.33 mg/kg torrsubstans

OJ-21h alifater, aromater, PAH (16) enligt SPIMFAB i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 810 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,3,7,8-tetraCDD 1 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8-pentaCDD 2 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,7,8-hexaCDD 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,6,7,8-hexaCDD 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8,9-hexaCDD 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD 5 ng/kg torrsubstans
oktaklordibensodioxin 10 ng/kg torrsubstans
2,3,7,8-tetraCDF 1 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8-pentaCDF 2 ng/kg torrsubstans
2,3,4,7,8-pentaCDF 2 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,7,8-hexaCDF 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,6,7,8-hexaCDF 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8,9-hexaCDF 3 ng/kg torrsubstans
2,3,4,6,7,8-hexaCDF 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF 5 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF 5 ng/kg torrsubstans
oktaklordibensofuran 10 ng/kg torrsubstans
summa PCDD/PCDF WHO-TEQ

OJ-22 Dioxiner och furaner i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 7 840 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HR-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Möjlighet till kortare svarstid finns. Kontakta kundtjänst i Danderyd innan prover skickas in för att kontrollera kapacitet samt för prisinformation.
För prover med hög vattenhalt rekommenderas 720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Dioxiner och furaner:
2,3,7,8-tetraCDD 1 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8-pentaCDD 2 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,7,8-hexaCDD 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,6,7,8-hexaCDD 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8,9-hexaCDD 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD 5 ng/kg torrsubstans
oktaklordibensodioxin 10 ng/kg torrsubstans
2,3,7,8-tetraCDF 1 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8-pentaCDF 2 ng/kg torrsubstans
2,3,4,7,8-pentaCDF 2 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,7,8-hexaCDF 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,6,7,8-hexaCDF 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8,9-hexaCDF 3 ng/kg torrsubstans
2,3,4,6,7,8-hexaCDF 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF 5 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF 5 ng/kg torrsubstans
oktaklordibensofuran 10 ng/kg torrsubstans
summa PCDD/PCDF WHO-TEQ
Dioxinlika PCB:
PCB 77 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 105 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 156 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 126 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 114 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 157 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 169 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 118 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 167 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 81 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 123 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 189 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
summa PCB WHO-TEQ
summa PCDD/F-PCB-DL WHO-TEQ - lowerbound
summa PCDD/F-PCB-DL WHO-TEQ - upperbound

OJ-22 + OJ-2b Dioxiner, furaner och dioxinlika PCB i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 8 610 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HR-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För prover med hög vattenhalt rekommenderas 720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Dioxiner och furaner:
2,3,7,8-tetraCDD 1 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8-pentaCDD 2 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,7,8-hexaCDD 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,6,7,8-hexaCDD 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8,9-hexaCDD 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD 5 ng/kg torrsubstans
oktaklordibensodioxin 10 ng/kg torrsubstans
2,3,7,8-tetraCDF 1 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8-pentaCDF 2 ng/kg torrsubstans
2,3,4,7,8-pentaCDF 2 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,7,8-hexaCDF 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,6,7,8-hexaCDF 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8,9-hexaCDF 3 ng/kg torrsubstans
2,3,4,6,7,8-hexaCDF 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF 5 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF 5 ng/kg torrsubstans
oktaklordibensofuran 10 ng/kg torrsubstans
summa PCDD/PCDF WHO-TEQ
Dioxinlika PCB:
PCB 77 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 105 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 156 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 126 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 114 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 157 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 169 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 118 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 167 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 81 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 123 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
PCB 189 0.1-0.3 µg/kg torrsubstans
summa PCB WHO-TEQ
summa PCDD/F-PCB-DL WHO-TEQ - lowerbound
summa PCDD/F-PCB-DL WHO-TEQ - upperbound
PCB7:
PCB 28 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB 52 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB 101 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB 118 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB 138 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB 153 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB 180 0.7 µg/kg torrsubstans
PCB7, summa lowerbound
PCB7, summa upperbound

OJ-22 + OJ-2b + OJ-2a Dioxiner, furaner, dioxinlika PCB och PCB7 i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 10 510 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HR-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Paket enligt Naturvårdsverkets rapport 3829.
För prover med hög vattenhalt rekommenderas 720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Polycykliska aromatiska kolväten:
naftalen 0.05 mg/kg torrsubstans
acenaftylen 0.05 mg/kg torrsubstans
acenaften 0.05 mg/kg torrsubstans
fluoren 0.05 mg/kg torrsubstans
fenantren 0.05 mg/kg torrsubstans
antracen 0.05 mg/kg torrsubstans
fluoranten 0.05 mg/kg torrsubstans
pyren 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(a)antracen 0.05 mg/kg torrsubstans
krysen 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(b)fluoranten 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(k)fluoranten 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(a)pyren 0.05 mg/kg torrsubstans
dibenso(ah)antracen 0.05 mg/kg torrsubstans
bens(ghi)perylen 0.05 mg/kg torrsubstans
indeno(123cd)pyren 0.05 mg/kg torrsubstans
PAH, summa 16 0.4 mg/kg torrsubstans
summa cancerogena PAH 0.2 mg/kg torrsubstans
summa övriga PAH 0.2 mg/kg torrsubstans
PCB7:
PCB 28 0.003 mg/kg torrsubstans
PCB 52 0.003 mg/kg torrsubstans
PCB 101 0.003 mg/kg torrsubstans
PCB 118 0.003 mg/kg torrsubstans
PCB 138 0.003 mg/kg torrsubstans
PCB 153 0.003 mg/kg torrsubstans
PCB 180 0.003 mg/kg torrsubstans
summa PCB 7 0.01 mg/kg torrsubstans
toluen 0.03 mg/kg torrsubstans
4-nonylfenoler (teknisk blandning) 0.1 mg/kg torrsubstans

OJ-23 Svårnedbrytbara organiska ämnen i slam

Paketinfo

Pris: 4 570 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: N
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
acenaftylen 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
acenaften 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
fluoren 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
fenantren 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
antracen 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
fluoranten 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
pyren 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
bens(a)antracen 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
krysen 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
bens(b)fluoranten 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
bens(k)fluoranten 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
bens(a)pyren 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
dibenso(ah)antracen 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
bens(ghi)perylen 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
indeno(123cd)pyren 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
PAH, summa 16
summa cancerogena PAH
summa övriga PAH
PAH, summa L
PAH, summa M
PAH, summa H
1-metylnaftalen 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
2-metylnaftalen 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
bifenyl 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans

OJ-24a Kreosotföreningar A i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 980 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: Samma dag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PAH:
naftalen 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
acenaftylen 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
acenaften 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
fluoren 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
fenantren 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
antracen 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
fluoranten 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
pyren 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
bens(a)antracen 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
krysen 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
bens(b)fluoranten 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
bens(k)fluoranten 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
bens(a)pyren 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
dibenso(ah)antracen 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
bens(ghi)perylen 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
indeno(123cd)pyren 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
PAH, summa 16
summa cancerogena PAH
summa övriga PAH
PAH, summa L
PAH, summa M
PAH, summa H
bens(e)pyren 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
1-metylnaftalen 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
2-metylnaftalen 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
bifenyl 1 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
Kresoler:
fenol 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
o-kresol 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
m-kresol 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
p-kresol 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
O-heterocykler:
dibensofuran 1 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
N-heterocykler:
kinolin 1 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
iso-kinolin 1 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
karbazol 1 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
S-heterocykler:
dibensotiofen 1 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans

OJ-24b Kreosotföreningar B i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 3 220 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar:
1 Parametern är ej ackrediterad
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
BDE 28 0.5 µg/kg torrsubstans
tetraBDE 5 µg/kg torrsubstans
BDE 47 0.5 µg/kg torrsubstans
pentaBDE 5 µg/kg torrsubstans
BDE 99 0.5 µg/kg torrsubstans
BDE 100 0.5 µg/kg torrsubstans
hexaBDE 5 µg/kg torrsubstans
BDE 153 0.5 µg/kg torrsubstans
BDE 154 0.5 µg/kg torrsubstans
heptaBDE 10 µg/kg torrsubstans
oktaBDE 10 µg/kg torrsubstans
nonaBDE 50 µg/kg torrsubstans
dekaBDE 50 µg/kg torrsubstans
tetrabrombisfenol-A (TBBP-A) 5 µg/kg torrsubstans
dekabrombifenyl (DeBB) 50 µg/kg torrsubstans
hexabromcyklododekan (HBCD) 50 µg/kg torrsubstans

OJ-25a Bromerade flamskyddsmedel i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 4 830 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 20 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HRGC-HRMS, LC-MS/MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen kan variera beroende på vilken provtyp som analyseras.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,4,6-trinitrotoluen (TNT, trotyl) 0.05 mg/kg torrsubstans
2,3-dinitrotoluen 0.05 mg/kg torrsubstans
2,4-dinitrotoluen 0.05 mg/kg torrsubstans
2,6-dinitrotoluen 0.05 mg/kg torrsubstans
3,4-dinitrotoluen 0.05 mg/kg torrsubstans
2-nitrotoluen 0.05 mg/kg torrsubstans
3-nitrotoluen 0.05 mg/kg torrsubstans
4-nitrotoluen 0.05 mg/kg torrsubstans

OJ-27a Nitrotoluener i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 950 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
RDX 0.1 mg/kg torrsubstans
HMX (oktogen) 0.1 mg/kg torrsubstans
TNT (trotyl) 0.1 mg/kg torrsubstans

OJ-27b RDX + HMX + TNT i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 350 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: LC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Frystorkning kan tillkomma för prover med endast 20-30% eller lägre TS.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
RDX
HMX (oktogen)
etylenglykoldinitrat (EGDN)
dietylenglykoldinitrat (DEGDN)
nitroglycerin
nitropenta
hexyl
tetryl
2,4,6-trinitrotoluen (TNT, trotyl)
2,4-dinitrotoluen
2,6-dinitrotoluen
2-nitrotoluen
3-nitrotoluen
4-nitrotoluen
1,3-dinitrobensen
1,3,5-trinitrobensen
2-amino-4,6-dinitrotoluen
4-amino-2,6-dinitrotoluen

OJ-27c Sprängämnesrester i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 3 760 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: LC-MS, GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
alfa-pinen 0.05 mg/kg torrsubstans
beta-pinen 0.05 mg/kg torrsubstans
3-karen 0.05 mg/kg torrsubstans
limonen 0.05 mg/kg torrsubstans

OJ-29a Terpener (4 st) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 360 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
alfa-pinen 0.05 mg/kg torrsubstans
beta-pinen 0.05 mg/kg torrsubstans
3-karen 0.05 mg/kg torrsubstans
limonen 0.05 mg/kg torrsubstans
kamfen 0.05 mg/kg torrsubstans
kamfer 0.05 mg/kg torrsubstans
p-isopropyltoluen 0.05 mg/kg torrsubstans
p-mentan 0.05 mg/kg torrsubstans

OJ-29b Terpener (8 st) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 830 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
CFC-11 0.01 mg/kg
CFC-12 0.01 mg/kg
CFC-113 0.5 mg/kg

OJ-30a Freoner i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 560 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 10 g
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas. Förvaras och transporteras kallt.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
C10-C13 (SCCP) 0.05 mg/kg torrsubstans
C14-C17 (MCCP) 0.05 mg/kg torrsubstans

OJ-32 Klorparaffiner i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 5 430 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 6 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
formaldehyd 0.1 mg/kg torrsubstans
acetaldehyd (etanal) 0.2 mg/kg torrsubstans
propional 0.2 mg/kg torrsubstans
butanal 0.2 mg/kg torrsubstans
glutaraldehyd (pentandial) 0.2 mg/kg torrsubstans

OJ-33 Aldehyder i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 740 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Metod: HPLC-DAD
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PFBA perfluorbutansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFPeA perfluorpentansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFHxA perfluorhexansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFHpA perfluorheptansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFOA perfluoroktansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFNA perfluornonansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFDA perfluordekansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFOS perfluoroktansulfonsyra 1 0.0005 mg/kg torrsubstans
6:2 FTS fluortelomersulfonat 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFAS, summa 11 mg/kg torrsubstans
PFUnDA perfluorundekansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFDoDA perfluordodekansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFTrDA perfluortridekansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFPeS perfluorpentansulfonsyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFHpS perfluorheptansulfonsyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFNS perfluornonansulfonsyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFDS perfluordekansulfonsyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFUnDS perfluorundekansufonsyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFTrDS perfluortridekansulfonsyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFAS, summa 20 mg/kg torrsubstans
PFAS, summa 21 mg/kg torrsubstans

OJ-34b Perfluorerade ämnen, PFAS (21) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 750 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk med grönt skruvlock utan teflon eller diffusionstät påse
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Använd lock utan teflonpackning eller aluminiumfolie som skydd mellan prov och teflonlock.
Anmärkningar: Möjlighet till kortare svarstid finns. Kontakta kundtjänst i Danderyd innan prover skickas in för att kontrollera kapacitet samt för prisinformation.
1 Rapporteras som summa linjära och grenade. Övriga parametrar rapporteras som linjära.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
AOX 30 mg/kg torrsubstans

AOX i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 310 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 5 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: Coulometer
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
EOX 1 mg/kg torrsubstans

EOX i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 310 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 20 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: Coulometer
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
fenolindex 0.2 mg/kg torrsubstans

Fenolindex (jord, slam och sediment)

Paketinfo

Pris: 920 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 20 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: UV-VIS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
formaldehyd 0.5 mg/kg torrsubstans

Formaldehyd (spektrofotometri) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 990 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
formaldehyd 0.1 mg/kg torrsubstans

Formaldehyd (HPLC) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 560 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 20 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
TCPP, tris(1-metyl-2-kloretyl)fosfat 50 µg/kg torrsubstans
TCEP, tris(2-kloretyl)fosfat 50 µg/kg torrsubstans
TDCP, tris(1,3-diklor-2-propyl)fosfat 50 µg/kg torrsubstans
TBP, tri-n-butylfosfat 50 µg/kg torrsubstans
TBEP, tri(2-butoxyetyl)fosfat 100 µg/kg torrsubstans
TEHP, tri(2-etylhexyl)fosfat 50 µg/kg torrsubstans
TIBP, tri-iso-butylfosfat 50 µg/kg torrsubstans
TCP, trikresylfosfat 1 500 µg/kg torrsubstans
ToCP, tris-o-kresylfosfat 50 µg/kg torrsubstans
TPP, trifenylfosfat 50 µg/kg torrsubstans
DBPhP, dibutylfenylfosfat 100 µg/kg torrsubstans
DPhBP, difenylbutylfosfat 50 µg/kg torrsubstans
EHDPhP, 2-etylhexyl-difenylfosfat 50 µg/kg torrsubstans

OJ-25c Organofosfater (flamskyddsmedel, mjukgörare) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 3 100 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: OBS! Ingen plast i kontakt med provet.
1 Beräknad summa av o-, m- och p-isomerer
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PFBA perfluorbutansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFPeA perfluorpentansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFHxA perfluorhexansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFHpA perfluorheptansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFOA perfluoroktansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFNA perfluornonansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFDA perfluordekansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 1 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFOS perfluoroktansulfonsyra 1 0.0005 mg/kg torrsubstans
6:2 FTS fluortelomersulfonat 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFAS, summa 4 mg/kg torrsubstans
PFAS, summa 11 mg/kg torrsubstans
PFUnDA perfluorundekansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFDoDA perfluordodekansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFTrDA perfluortridekansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFPeS perfluorpentansulfonsyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFHpS perfluorheptansulfonsyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFNS perfluornonansulfonsyra 1 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFDS perfluordekansulfonsyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFUnDS perfluorundekansufonsyra 0.0025 mg/kg torrsubstans
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFTrDS perfluortridekansulfonsyra 0.0025 mg/kg torrsubstans
4:2 FTS fluortelomersulfonat 0.0005 mg/kg torrsubstans
8:2 FTS fluortelomersulfonat 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFOSA perfluoroktansulfonamid 1 0.0005 mg/kg torrsubstans
MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid 0.0005 mg/kg torrsubstans
EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid 0.0005 mg/kg torrsubstans
MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol 0.0005 mg/kg torrsubstans
EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol 0.0005 mg/kg torrsubstans
FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
HPFHpA 7H-perfluorheptansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFTeDA perfluortetradekansyra 0.0005 mg/kg torrsubstans
PFHxDA perfluorhexadekansyra 0.005 mg/kg torrsubstans
PFOcDA perfluoroktadekansyra 0.005 mg/kg torrsubstans

OJ-34a Perfluorerade ämnen, PFAS (36) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 3 370 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk med grönt skruvlock utan teflon eller diffusionstät påse
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Använd lock utan teflonpackning eller aluminiumfolie som skydd mellan prov och teflonlock.
Anmärkningar: Möjlighet till kortare svarstid finns. Kontakta kundtjänst i Danderyd innan prover skickas in för att kontrollera kapacitet samt för prisinformation.
1 Rapporteras som summa linjära och grenade. Övriga parametrar rapporteras som linjära.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
1,1-dikloretan 0.005 mg/kg torrsubstans
1,2-dikloretan 0.005 mg/kg torrsubstans
trans-1,2-dikloreten 0.005 mg/kg torrsubstans
cis-1,2-dikloreten 0.005 mg/kg torrsubstans
triklormetan (kloroform) 0.005 mg/kg torrsubstans
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.005 mg/kg torrsubstans
1,1,1-trikloretan 0.005 mg/kg torrsubstans
1,1,2-trikloretan 0.005 mg/kg torrsubstans
trikloreten 0.005 mg/kg torrsubstans
tetrakloreten 0.005 mg/kg torrsubstans
vinylklorid 0.005 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloreten 0.005 mg/kg torrsubstans

OJ-6c Klorerade alifater i jord i ClosedCap (tidigare red-cap vial)

Paketinfo

Pris: 1 980 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: ClosedCap (tidigare red-cap vial)
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Obs! Fyll vialen till ca 1/3 (motsvarar ungefär 40-60 g prov). Vialen måste sändas kyld till lab snarast efter provtagning. För TS-bestämning krävs en extra påse med provmaterial.
Anmärkningar: Analyspaketet rekommenderas endast för jordprover.
Vi förbehåller oss rätten att byta analyspaket till OJ-6b om vialen innehåller mer jord än vad instruktionen säger.
Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
D4, oktametylcyklotetrasiloxan 2 mg/kg
D5, dekametylcyklopentasiloxan 2 mg/kg

OJ-36a Siloxaner (2 st) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 590 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
atrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desetylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desisopropylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
bentazon 0.01 mg/kg torrsubstans
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.01 mg/kg torrsubstans
bitertanol 0.01 mg/kg torrsubstans
boskalid 0.01 mg/kg torrsubstans
cyanazin 0.01 mg/kg torrsubstans
2,4-D 0.01 mg/kg torrsubstans
2,4-DP (diklorprop) 0.01 mg/kg torrsubstans
dimetoat 0.01 mg/kg torrsubstans
diuron 0.01 mg/kg torrsubstans
etofumesat 0.01 mg/kg torrsubstans
imidakloprid 0.01 mg/kg torrsubstans
isoproturon 0.01 mg/kg torrsubstans
klopyralid 0.1 mg/kg torrsubstans
kloridazon 0.01 mg/kg torrsubstans
kvinmerac 0.01 mg/kg torrsubstans
MCPA 0.01 mg/kg torrsubstans
MCPP (mekoprop-isomerer) 0.01 mg/kg torrsubstans
metalaxyl (isomerer) 0.01 mg/kg torrsubstans
metamitron 0.01 mg/kg torrsubstans
metazaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
metribuzin 0.01 mg/kg torrsubstans
pirimikarb 0.01 mg/kg torrsubstans
propyzamid 0.01 mg/kg torrsubstans
terbutylazin 0.01 mg/kg torrsubstans
metsulfuron-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
sulfosulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
tifensulfuronmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
tribenuronmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
glyfosat 0.01 mg/kg torrsubstans
AMPA 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-3p Pesticider i jord, slam och sediment enligt SGUs rapport 2013:01 för vatten

Paketinfo

Pris: 5 690 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 6 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
D3, hexametylcyklotrisiloxan 2 mg/kg
D4, oktametylcyklotetrasiloxan 2 mg/kg
D5, dekametylcyklopentasiloxan 2 mg/kg
D6, dodecamethylcyclohexasiloxan 2 mg/kg
L2, hexametyldisiloxan 2 mg/kg
L3, oktametyltrisiloxan 2 mg/kg
L4, dekametyltetrasiloxan 2 mg/kg
L5, dodekametylpentasiloxan 2 mg/kg

OJ-36b Siloxaner (8 st) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 3 420 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
BDE 85 0.5 µg/kg torrsubstans

OJ-25a-ADD BDE 85 i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 355 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 20 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HRGC-HRMS, LC-MS/MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen kan variera beroende på vilken provtyp som analyseras.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
C18-C30 (LCCP) 0.05 mg/kg torrsubstans

OJ-32-ADD LCCP i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 770 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-MS
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PFBA perfluorbutansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFPeA perfluorpentansyra 0.2 µg/kg torrsubstans
PFHxA perfluorhexansyra 0.2 µg/kg torrsubstans
PFHpA perfluorheptansyra 0.2 µg/kg torrsubstans
PFOA perfluoroktansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFNA perfluornonansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFDA perfluordekansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.1 µg/kg torrsubstans
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 1 0.1 µg/kg torrsubstans
PFOS perfluoroktansulfonsyra 1 0.05 µg/kg torrsubstans
6:2 FTS fluortelomersulfonat 0.05 µg/kg torrsubstans
PFAS, summa 4 µg/kg torrsubstans
PFAS, summa 11 µg/kg torrsubstans
PFUnDA perfluorundekansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFDoDA perfluordodekansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFTrDA perfluortridekansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFPeS perfluorpentansulfonsyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFHpS perfluorheptansulfonsyra 0.1 µg/kg torrsubstans
PFNS perfluornonansulfonsyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFDS perfluordekansulfonsyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFUnDS perfluorundekansufonsyra 0.2 µg/kg torrsubstans
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFTrDS perfluortridekansulfonsyra 0.2 µg/kg torrsubstans
4:2 FTS fluortelomersulfonat 0.05 µg/kg torrsubstans
8:2 FTS fluortelomersulfonat 0.1 µg/kg torrsubstans
PFOSA perfluoroktansulfonamid 1 0.05 µg/kg torrsubstans
MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid 0.05 µg/kg torrsubstans
EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid 0.05 µg/kg torrsubstans
MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol 0.2 µg/kg torrsubstans
EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol 0.2 µg/kg torrsubstans
FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra 0.5 µg/kg torrsubstans
MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra 0.5 µg/kg torrsubstans
EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra 0.5 µg/kg torrsubstans
HPFHpA 7H-perfluorheptansyra 0.2 µg/kg torrsubstans
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra 0.2 µg/kg torrsubstans
PFTeDA perfluortetradekansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFOcDA perfluoroktadekansyra 5 µg/kg torrsubstans
PFHxDA perfluorhexadekansyra 1 µg/kg torrsubstans

OJ-34aQ Perfluorerade ämnen, PFAS (36) i jord, slam och sediment (låg rapp. gräns)

Paketinfo

Pris: 4 020 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk med grönt skruvlock utan teflon eller diffusionstät påse
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Använd lock utan teflonpackning eller aluminiumfolie som skydd mellan prov och teflonlock.
Anmärkningar: Möjlighet till kortare svarstid finns. Kontakta kundtjänst i Danderyd innan prover skickas in för att kontrollera kapacitet samt för prisinformation.
1 Rapporteras som summa linjära och grenade. Övriga parametrar rapporteras som linjära.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,3,7,8-tetraCDD 1 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8-pentaCDD 2 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,7,8-hexaCDD 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,6,7,8-hexaCDD 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8,9-hexaCDD 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD 5 ng/kg torrsubstans
oktaklordibensodioxin 10 ng/kg torrsubstans
2,3,7,8-tetraCDF 1 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8-pentaCDF 2 ng/kg torrsubstans
2,3,4,7,8-pentaCDF 2 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,7,8-hexaCDF 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,6,7,8-hexaCDF 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8,9-hexaCDF 3 ng/kg torrsubstans
2,3,4,6,7,8-hexaCDF 3 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF 5 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF 5 ng/kg torrsubstans
oktaklordibensofuran 10 ng/kg torrsubstans
Summa PCDD/F I-TEQ

OJ-22 Dioxiner och furaner i jord, slam och sediment, I-TEQ

Paketinfo

Pris: 7 840 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HR-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Möjlighet till kortare svarstid finns. Kontakta kundtjänst i Danderyd innan prover skickas in för att kontrollera kapacitet samt för prisinformation.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
CFC-11 0.01 mg/kg torrsubstans
CFC-12 0.01 mg/kg torrsubstans
CFC-113 0.01 mg/kg torrsubstans
HCFC-22 0.01 mg/kg torrsubstans
HCFC-141b 0.01 mg/kg torrsubstans
HCFC-142b 0.01 mg/kg torrsubstans
HFC 134a 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-30c Freoner i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 3 100 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 10 g
Provkärl: 212 ml glasburk
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
BDE 28 0.1 µg/kg torrsubstans
tetraBDE 3 µg/kg torrsubstans
BDE 47 0.1 µg/kg torrsubstans
pentaBDE 3 µg/kg torrsubstans
BDE 99 0.1 µg/kg torrsubstans
BDE 100 0.1 µg/kg torrsubstans
hexaBDE 3 µg/kg torrsubstans
BDE 153 0.1 µg/kg torrsubstans
BDE 154 0.1 µg/kg torrsubstans
heptaBDE 3 µg/kg torrsubstans
oktaBDE 3 µg/kg torrsubstans
nonaBDE 3 µg/kg torrsubstans
dekaBDE 5 µg/kg torrsubstans
tetrabrombisfenol-A (TBBP-A) 5 µg/kg torrsubstans
dekabrombifenyl (DeBB) 5 µg/kg torrsubstans
hexabromcyklododekan (HBCD) 50 µg/kg torrsubstans

OJ-25aQ Bromerade flamskyddsmedel i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 5 660 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 20 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HRGC-HRMS, LC-MS/MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen kan variera beroende på vilken provtyp som analyseras.
För prover med hög vattenhalt rekommenderas 720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
jämförelse av kromatogram
analys av referensolja

OJ-37a Oljeidentifiering inkl. analys av referensolja för jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 120 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-FID
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
jämförelse av kromatogram

OJ-37c Oljeidentifiering, jämförelse med oljebibliotek i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 260 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-FID
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
jämförelse av kromatogram

OJ-37b Oljeidentifiering, jämförelse med analyserat prov i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 120 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: GC-FID
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
kromatogram som bilaga

Kromatogram i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 100 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Metod: GC-FID
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Kan beställs som tillägg till oljeanalyser.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
akrylamid 10 µg/kg torrsubstans

Akrylamid i jord

Paketinfo

Pris: 1 930 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Metod: HPLC-MS/MS
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
summa monoklorerade bifenyler ng/g torrsubstans
summa diklorerade bifenyler ng/g torrsubstans
summa triklorerade bifenyler ng/g torrsubstans
summa tetraklorerade bifenyler ng/g torrsubstans
summa pentaklorerade bifenyler ng/g torrsubstans
summa hexaklorerade bifenyler ng/g torrsubstans
summa heptaklorerade bifenyler ng/g torrsubstans
summa oktaklorerade bifenyler ng/g torrsubstans
summa nonaklorerade bifenyler ng/g torrsubstans
dekaklorbifenyl ng/g torrsubstans
Summa PCB (209 kongener) lowerbound ng/g torrsubstans
Summa PCB (209 kongener) upperbound ng/g torrsubstans

OJ-2c Kongenscreening av PCB i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 5 300 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-HRMS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PFBA perfluorbutansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFPeA perfluorpentansyra 0.2 µg/kg torrsubstans
PFHxA perfluorhexansyra 0.2 µg/kg torrsubstans
PFHpA perfluorheptansyra 0.2 µg/kg torrsubstans
PFOA perfluoroktansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFNA perfluornonansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFDA perfluordekansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFUnDA perfluorundekansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFDoDA perfluordodekansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFTrDA perfluortridekansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.1 µg/kg torrsubstans
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 1 0.1 µg/kg torrsubstans
PFHpS perfluorheptansulfonsyra 0.1 µg/kg torrsubstans
PFOS perfluoroktansulfonsyra 1 0.05 µg/kg torrsubstans
PFDS perfluordekansulfonsyra 0.05 µg/kg torrsubstans
6:2 FTS fluortelomersulfonat 0.05 µg/kg torrsubstans
PFOSA perfluoroktansulfonamid 1 0.05 µg/kg torrsubstans
PFPeS perfluorpentansulfonsyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFNS perfluornonansulfonsyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFUnDS perfluorundekansufonsyra 0.2 µg/kg torrsubstans
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFTrDS perfluortridekansulfonsyra 0.2 µg/kg torrsubstans
PFAS, summa 4, lower bound µg/kg torrsubstans
PFAS, summa 4, medium bound µg/kg torrsubstans
PFAS, summa 22, lower bound µg/kg torrsubstans
PFAS, summa 22, medium bound µg/kg torrsubstans
PFTeDA perfluortetradekansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFHxDA perfluorhexadekansyra 1 µg/kg torrsubstans
PFOcDA perfluoroktadekansyra 5 µg/kg torrsubstans
4:2 FTS fluortelomersulfonat 0.05 µg/kg torrsubstans
8:2 FTS fluortelomersulfonat 0.1 µg/kg torrsubstans
10:2 FTS fluortelomersulfonat 0.2 µg/kg torrsubstans
MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid 0.05 µg/kg torrsubstans
EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid 0.05 µg/kg torrsubstans
MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol 0.2 µg/kg torrsubstans
EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol 0.2 µg/kg torrsubstans
FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra 0.5 µg/kg torrsubstans
MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra 0.5 µg/kg torrsubstans
EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra 0.5 µg/kg torrsubstans
HPFHpA 7H-perfluorheptansyra 0.2 µg/kg torrsubstans
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra 0.2 µg/kg torrsubstans

Perfluorerade ämnen, PFAS (36) i slam enligt Revaq

Paketinfo

Pris: 3 860 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk med grönt skruvlock utan teflon eller diffusionstät påse
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Använd lock utan teflonpackning eller aluminiumfolie som skydd mellan prov och teflonlock.
Anmärkningar: Möjlighet till kortare svarstid finns. Kontakta kundtjänst i Danderyd innan prover skickas in för att kontrollera kapacitet samt för prisinformation.
1 Rapporteras som summa linjära och grenade. Övriga parametrar rapporteras som linjära.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PBB 3 ng/g torrsubstans
PBB 15 ng/g torrsubstans
PBB 18 ng/g torrsubstans
PBB 52 ng/g torrsubstans
PBB 101 ng/g torrsubstans
PBB 153 ng/g torrsubstans
PBB 180 ng/g torrsubstans
PBB 194 ng/g torrsubstans
PBB 206 ng/g torrsubstans
PBB 209 ng/g torrsubstans
diBB ng/g torrsubstans
triBB ng/g torrsubstans
tetraBB ng/g torrsubstans
pentaBB ng/g torrsubstans
hexaBB ng/g torrsubstans
heptaBB ng/g torrsubstans
oktaBB ng/g torrsubstans
nonaBB ng/g torrsubstans
dekabrombifenyl (DeBB) ng/g torrsubstans
Summa PBB - lowerbound ng/g torrsubstans
Summa PBB - upperbound ng/g torrsubstans

OJ-25d Bromerade bifenyler i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 5 400 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 20 g torrsubstans
Provkärl: Jord: Diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: HR-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen kan variera beroende på vilken provtyp som analyseras.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PFBA perfluorbutansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFPeA perfluorpentansyra 0.2 µg/kg torrsubstans
PFHxA perfluorhexansyra 0.2 µg/kg torrsubstans
PFHpA perfluorheptansyra 0.2 µg/kg torrsubstans
PFOA perfluoroktansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFNA perfluornonansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFDA perfluordekansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFBS perfluorbutansulfonsyra 0.1 µg/kg torrsubstans
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 1 0.1 µg/kg torrsubstans
PFOS perfluoroktansulfonsyra 1 0.05 µg/kg torrsubstans
6:2 FTS fluortelomersulfonat 0.05 µg/kg torrsubstans
PFAS, summa 4 µg/kg torrsubstans
PFAS, summa 11 µg/kg torrsubstans
PFUnDA perfluorundekansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFDoDA perfluordodekansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFTrDA perfluortridekansyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFPeS perfluorpentansulfonsyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFHpS perfluorheptansulfonsyra 0.1 µg/kg torrsubstans
PFNS perfluornonansulfonsyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFDS perfluordekansulfonsyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFUnDS perfluorundekansufonsyra 0.2 µg/kg torrsubstans
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra 0.05 µg/kg torrsubstans
PFTrDS perfluortridekansulfonsyra 0.2 µg/kg torrsubstans
PFAS, summa 20 µg/kg torrsubstans
PFAS, summa 21 µg/kg torrsubstans

OJ-34bQ Perfluorerade ämnen, PFAS (21) i jord, slam och sediment (låg rapp. gräns)

Paketinfo

Pris: 3 220 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk med grönt skruvlock utan teflon eller diffusionstät påse
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Använd lock utan teflonpackning eller aluminiumfolie som skydd mellan prov och teflonlock.
Anmärkningar: Möjlighet till kortare svarstid finns. Kontakta kundtjänst i Danderyd innan prover skickas in för att kontrollera kapacitet samt för prisinformation.
1 Rapporteras som summa linjära och grenade. Övriga parametrar rapporteras som linjära.