ALS sparar alltid analyserade fasta miljöprover (inkl. sediment) och vattenprover kostnadsfritt i 4 veckor från beräknat rapporteringsdatum. Lakningsprover sparas kostnadsfritt i 3 månader.

Om längre provförvaring önskas erbjuder ALS kylförvaring av proverna tillsvidare. Förlängd provförvaring i kyl kan beställas både för analyserade prover och prover som inte har analyserats. 

Proverna förvaras i ALS Danderyds kylförråd, vid en temperatur under 8°C. Vi erbjuder även kylförvaring inklusive inventering av prover.
 

Provlagring

Fasta prover (inkl. sediment) och vattenprover sparas 4 veckor från beräknat rapporteringsdatum
(om inget annat avtalats).

Kostnadsfritt
Lakningsprover sparas 3 månader. Kostnadsfritt
För lagring av livsmedelsprover, kontakta laboratoriet.  
För lagring av läkemedelsprover, kontakta laboratoriet.  
För lagring av mikrobiologiska prover, kontakta laboratoriet.  
Förlängning per 4-veckorsperiod

Se prislista nedan

Kylförvaring - prislista

Långtidsförvaring 200 kr per låda/månad (1-20 prover)
Inventering av låda 200 kr/order eller projekt

Returnering av prov

250 kr/låda, så många prov det får plats/låda
Uthämtning av prov för analys ur långtidsförvaring 50kr/prov

Frysförvaring - prislista

För prover där förvaring i frys krävs, t.ex. biotaprover eller livsmedelsprover (ex. fisk och musslor).
 

Långtidsförvaring i frys 100 kr/kg prov/månad
 

Mer information

För mer information om provförvaring, fakturering, retur av prover m.m. 

Information om provförvaring