ALS sparar de flesta typer av analyserade prover kostnadsfritt en tid efter att proverna har analyserats. Tiden för kostnadsfri provlagring varierar beroende på provtyp, se tabellen nedan. 

Om längre provförvaring önskas erbjuder ALS kylförvaring eller frysförvaring av proverna tillsvidare. Förlängd provförvaring i kyl eller frys kan beställas både för analyserade prover och prover som inte har analyserats. 

Proverna i kylförvaring förvaras i ALS Danderyds kylförråd, vid en temperatur under 8°C. Vi erbjuder även kylförvaring inklusive inventering av prover.
 

Kostnadsfri provlagring

Provtyp Kostnadsfri lagringstid

Fasta miljöprover (inkl. sediment), vattenprover, byggmaterial

4 veckor från beräknat rapporteringsdatum
Växt-och anläggningsjordar 4 veckor från beräknat rapporteringsdatum
Geotekniska prover (kolvprover kylförvaras, skjuvprover förvaras i rumstemperatur) 4 månader från rapporteringsdatum
Prover för laktest 3 månader från ankomstdatum
Livsmedelsprover kontakta laboratoriet
Läkemedelsprover kontakta laboratoriet
Mikrobiologiska prover kontakta laboratoriet
Övriga provtyper

kontakta laboratoriet

 

Förlängd provförvaring i kyl - prislista

Långtidsförvaring

220 kr per låda/månad (1-20 prover)
Inventering av låda 220 kr/order eller projekt

Returnering av prov

280 kr/låda, så många prov det får plats/låda
Uthämtning av prov för analys ur långtidsförvaring 60 kr/prov

 

 

Frysförvaring - prislista

Långtidsförvaring i frys*

105 kr/kg prov/månad
*För prover där förvaring i frys krävs, t.ex. biotaprover eller livsmedelsprover (ex. fisk och musslor).  
 

 

Mer information

För mer information om provförvaring, fakturering, retur av prover m.m. 

Information om provförvaring