Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.001 mg/kg torrsubstans
toluen 0.001 mg/kg torrsubstans
etylbensen 0.001 mg/kg torrsubstans
summa xylener 0.001 mg/kg torrsubstans

OJ-5b BTEX i jord, slam och sediment med låg rapporteringsgräns

Paketinfo

Pris: 1 260 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Metod: HS-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Provet kan även tas i metanolvial. Kontakta laboratoriet för mer information.
Analyspaketet är endast avsett för prov med mycket låg föroreningshalt. För prov med förväntat höga halter rekommenderas OJ-5a.