I samband med provtagning tillhandahåller ALS Danderyd och ALS Luleå provkärl och utrustning. För prover avsedda för analys hos ALS är merparten av standardprovkärlen kostnadsfria, med vissa undantag, se prisuppgifter nedan. Flertalet provkärl levereras kostnadsfritt till valfri adress i Sverige inom 3-5 arbetsdagar. Observera att vi har förlängd leveranstid av provkärl för tillfället. Beräknad leveranstid är 5-7 arbetsdagar. Kontakta oss om du behöver snabbare leverans.

Se prislista för snabbare leverans och övrig service.

För analyser som offererats direkt av ALS Sollentuna och ALS Landskrona kontakta respektive laboratorium för provkärl och provtagningsutrustning.
 

Viktigt!

Det är viktigt att du meddelar oss om ditt prov innehåller höga halter av ämnen som kan vara farliga för vår personal på laboratoriet. T.ex. höga halter av kvicksilver eller mer än 1% cyanid. Skriv det tydligt på orderblanketten och kontakta oss innan du skickar in provet. 

Provkärl och utrustning