ALS Scandinavia är ett ackrediterat laboratorium för vattenanalys. Vi har ett stor utbud av analyser för vattenprover och analyserar bland annat metaller, organiska ämnen (exempelvis PFAS, dioxiner, pesticider, PCB), mikrobiologiska analyser och mikroplast. Vi kan bland annat hjälpa dig att analysera avloppsvatten, naturliga vatten, processvatten, lakvatten och dricksvatten.
 
Inom området vatten kan vi hjälpa dig att analysera många olika parametrar inom flera områden. För mer information om våra analyspaket inom respektive område, vänligen klicka på länken nedan:

Se samtliga analyspaket för vatten

 

Vi utför även vattenanalyser enligt EU:s ramdirektiv. Läs gärna mer om det på vår sida vattendirektivet.se eller kontakta oss för mer information.

 

Privatperson?
För privatpersoner har vi en egen sida där vattenanalyser anpassade för privat användning kan beställas. Klicka här för att beställa vattenanalys!

 

Återkommande vattenprovtagning

Efter önskemål från våra kunder har vi lanserat en planeringstjänst
vid återkommande vattenprovtagning. Tjänsten är lämplig för
kontrollprogram när vattenprover tas med bestämda intervall.
Sammanfattningsvis innebär tjänsten att vi sänder ut provkärl
som är skräddarsydda för just ditt specifika kontrollprogram.
Läs gärna mer om vår planeringstjänst bottleorder eller kontakta oss
direkt för mer information.