Vattenanalys

vattenanalys

ALS Scandinavia är ett ackrediterat laboratorium för vattenanalyser.  Vi kan bland annat hjälpa dig att analysera avloppsvatten, naturliga vatten, processvatten, lakvatten och dricksvatten. 
Inom området vatten kan vi hjälpa dig att analysera många olika parametrar inom flera områden. För mer information om våra analyspaket inom respektive område, vänligen klicka på länken nedan:
 
Vi utför även vattenanalyser enligt EU:s ramdirektiv. Läs gärna mer om det på vår sida vattendirektivet.se eller kontakta oss för mer information.

Utför du återkommande vattenprovtagning inför din vattenanalys?

Efter önskemål från våra kunder har vi lanserat en planeringstjänst vid återkommande vattenprovtagning. Tjänsten är lämplig för kontrollprogram när vattenprover tas med bestämda intervall. Sammanfattningsvis innebär tjänsten att vi sänder ut provkärl som är skräddarsydda för just ditt specifika kontrollprogram. Läs gärna mer om vår planeringstjänst här eller kontakta oss direkt för mer information.