ALS Scandinavia är ett ackrediterat laboratorium för vattenanalys. Vi har ett stor utbud av analyser för vattenprover och analyserar bland annat metaller, organiska ämnen (exempelvis PFAS, dioxiner, pesticider, PCB), mikrobiologiska analyser och mikroplast. Vi kan bland annat hjälpa dig att analysera avloppsvatten, naturliga vatten, processvatten, lakvatten och dricksvatten.
 
Inom området vatten kan vi hjälpa dig att analysera många olika parametrar inom flera områden. För mer information om våra analyspaket inom respektive område, vänligen klicka på länken nedan:

Se samtliga analyspaket för vatten

 

Vi utför även vattenanalyser enligt EU:s ramdirektiv. Läs gärna mer om det på vår sida vattendirektivet.se eller kontakta oss för mer information.

Provberedning av vatten

Vattenprover kan provbehandlas på olika sätt beroende på vad som ska analyseras (organiska ämnen eller metaller) och beroende på om man vill veta totalhalten eller enbart lösta halten. Läs gärna beskrivning av provberedningstekniker här.

 

Privatperson?
För privatpersoner har vi en egen sida där vattenanalyser anpassade för privat användning kan beställas. Klicka här för att beställa vattenanalys!

 

Återkommande vattenprovtagning

Efter önskemål från våra kunder har vi lanserat en planeringstjänst
vid återkommande vattenprovtagning. Tjänsten är lämplig för
kontrollprogram när vattenprover tas med bestämda intervall.
Sammanfattningsvis innebär tjänsten att vi sänder ut provkärl
som är skräddarsydda för just ditt specifika kontrollprogram.
Läs gärna mer om vår planeringstjänst Planned event eller kontakta oss
direkt för mer information.

 

Vi höjer kvaliteten och ökar kapaciteten för analys av metaller i vatten!

Vid ALS Scandinavias laboratorium i Luleå har vi investerat i ett helt nytt renrumslaboratorium för provpreparering av inkommande vattenprover, WaterRoom. Detta är ett renrumslaboratorium specialdesignat för kontaminationsfri preparering av vattenprover. All utrustning i laboratoriet är ny och anpassad för preparering och analys av vattenprover.  

På vattenlabbet använder vi oss av tekniken ”aliquoting”, vilket innebär att vattenprover, direkt vid ankomsten till laboratoriet, delas in i delprover i specifika provrör beroende på vilken analys som ska utföras. Provrören går sedan direkt till analysinstrumenten.

Aliquoting-tekniken medför minimal kontaminationsrisk och effektiviserar prepareringsprocessen för vattenprover. Detta resulterar i en ökad generell kapacitet inom vattensegmentet.