ALS analyserar pesticider i olika typer av livsmedel. Pesticider kan användas inom det konventionella jordbruket vid odling för att skydda grödor från angrepp. ALS Scandinavia tillhandahåller analyspaket för att hitta pesticider i livsmedel så som:

  • frukt och grönt
  • nötter, spannmål och potatis
  • kaffe, te, kryddor, fett och olja
  • barnmat
  • djurfoder

För mer information, se gärna våra olika analyspaket. Här hittar du också mer information om våra provkärl. Vi rekommenderar dock att skicka in livsmedlet i dess originalförpackning.

Rester av pesticider kan finnas i olika typer av vegetabiliska livsmedel och kan tas upp via växter och foder till boskap. Det är en av orsakerna till att det även har hittats i animaliska livsmedel som kött, mjölk och ägg. Dock är det ovanligt och halterna är i allmänhet låga.

 

Analyspaket för pesticider i livsmedel

 

Lagstiftning av pesticider i livsmedel

På EU- nivå har man fastställt gemensamma gränsvärden för godkända bekämpningsmedel. Gränsvärdet innebär hur mycket av bekämpningsmedlet som får finnas kvar i livsmedlet vid försäljning. EG–förordning 396/2005 avser bestämmelser om vilka gränsvärden som gäller för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel samt foder av vegetabilisk eller animaliskt ursprung.

EU har en användbar pesticiddatabas där du kan söka efter gränsvärden (MRL= maximum residue level) i färsk frukt, grönsaker och spannmål: För torkade produkter måste därmed hänsyn tas till torkningsgraden innan uppmäta halter kan jämföras med gränsvärdena.

Lagstiftningen har inte tagit fram specifika gränsvärden för ekologiska produkter utan har sagt att de inte får förkomma, med några få undantag. Vilka de är fastställs från land till land. Läs gärna mer om Livsmedelsverkets råd om bekämpningsmedel i livsmedel, frukt och grönt.

Utvärdering av resultat

Vid bedömning av ett prov tar man hänsyn till metodens mätosäkerhet (vanligtvis 50 %), enligt SANTE/11312/2021 (se E9-E12) för att inte riskera att döma ut en godkänd vara. En produkt är godkänd om halten av bekämpningsmedel minus mätosäkerheten är lägre än gränsvärdet.

Kontakta oss gärna för mer information.