ALS erbjuder ackrediterad analys av ett stort antal grundämnen, tungmetaller och spårelement i livsmedel och kosttillskott. På vårt laboratorium i Luleå kan vi analysera mer än 70 grundämnen i livsmedel. Längre ner på denna sida kan du se vilka element som ingår i vår ackreditering. 

 

Stora matrisskillnader

Det finns stora skillnader mellan olika provtyper. Det är inte bara provtyp och förväntad halt på det ämne som ska analyseras som är relevant, utan även vad provet innehåller i övrigt. En järntablett som ska analyseras för tungmetaller måste spädas, mer än vetemjöl eftersom de höga järnnivåerna annars riskerar att kontaminera analysinstrumentet.

Det är därför viktigt att alltid lämna så mycket information som möjligt om produkten till laboratoriet.

För kosttillskott har vi sett att utbytet blir mycket bättre om HF-tillsats används. Därför är det den uppslutningen vi erbjuder för kosttillskott. Kisel är ett ämne som ibland förekommer i tabletter. Kisel förligger då ofta som kiseldioxid, vilket i höga halter (>25%) bildar svårlösliga salter. Provet måste då lösas upp med smälta, vilket innebär att analysen blir oackrediterad.

Metaller och mineraler i livsmedel och kosttillskott

Ackrediterade metaller

Nedan återfinns de metaller som ALS erbjuder ackrediterad analys av. Rapporteringsgräns i mg/kg. 

Analyspaket, metaller i livsmedel och kosttillskott

Element Färska/otorkade livsmedel Torra livsmedel/fasta kosttillskott Veg./anim. olja Mineralvatten Juice/mjölk Brustabletter
Ag 0.001 0.003 0.01 0.00005 0.00025 0.07
Al 0.5 2 5 0.05 0.25 7
As 0.005 0.02 0.05 0.0005 0.0025 0.07
B 0.5 2 5 0.05 0.25 7
Ba 0.05 0.2 0.5 0.002 0.01 0.3
Be 0.001 0.003 0.01 0.0001 0.0005 0.02
Ca 10 30 100 0.2 1 30
Cd 0.002 0.005 0.02 0.00005 0.00025 0.007
Co 0.005 0.02 0.05 0.0002 0.001 0.03
Cr 0.02 0.05 0.2 0.002 0.01 0.3
Cs 0.001 0.003 0.01 0.00005 0.00025 0.007
Cu 0.05 0.2 0.5 0.005 0.025 0.7
Fe 0.5 2 5 0.05 0.25 7
Hg 0.005 0.02 0.05 0.0002 0.001 0.03
K 50 200 500 0.1 0.5 20
Li 0.05 0.2 0.5 0.005 0.025 0.7
Mg 5 20 50 0.05 0.25 7
Mn 0.05 0.2 0.5 0.005 0.025 0.7
Mo 0.01 0.03 0.1 0.001 0.005 0.2
Na 20 50 200 0.2 1 30
Ni 0.02 0.05 0.2 0.002 0.01 0.3
P 20 50 200 0.1 0.5 20
Pb 0.01 0.03 0.1 0.0005 0.0025 0.07
Rb 0.02 0.05 0.2 0.001 0.005 0.2
S 20 50 200 0.5 2.5 70
Sb 0.005 0.02 0.05 0.0001 0.0005 0.02
Se 0.05 0.2 0.5 0.005 0.025 0.7
Si 50 200 500 0.5 2.5 70
Sn 0.02 0.05 0.2 0.002 0.01 0.3
Sr 0.02 0.05 0.2 0.002 0.01 0.3
Th 0.001 0.003 0.01 0.00005 0.00025 0.007
Ti 0.5 2 5 0.01 0.05 2
Tl 0.001 0.003 0.01 0.00005 0.00025 0.007
U 0.001 0.003 0.01 0.00005 0.00025 0.007
V 0.005 0.02 0.05 0.0005 0.0025 0.07
Zn 0.2 0.5 2 0.02 0.1 3