ALS Scandinavia erbjuder urinanalys för metaller (mineraler), metallspecieringar och isotoper. Urinets huvudsakliga funktion är att avlägsna substanser som kroppen inte längre är i behov av. Detta inkluderar exempelvis toxiska metaller från livsmedel, arbetsmiljö eller läkemedel. En urinanalys ger således information om potentiell exponering av metaller men även detoxifieringsprocessen i kroppen. För provtagning av urin hos yrkesexponerade personer så rekommenderar ALS att prov tas i sammanband med att personen slutar arbetet för veckan. ALS erbjuder också kreatininanalys för kunder som önskar ta in utspädningseffekt.

ALS Scandinavia utför ackrediterad urinanalys med högupplösande ICP-MS (ICP-SFMS) och ackrediteringen omfattar 68 grundämnen.

Se våra analyspaket

Forskning

ALS bedriver egen forskning i fälten för metall-, specierings- och isotopanalys av kliniska prover. Forskningen på ALS har resulterat i ett stort antal publikationer och konferenspapper. Klicka här för mer information om vår forskning och en förteckning över artiklar i ämnet kliniska prover. 

Frågor och svar

ALS Scandinavia får regelbundet frågor om metallanalys av kliniska prover och har därför sammanställt en företeckning över vanliga frågor och svar. 

Läs mer om provtagning och lagring av humanprover.
Kontakta oss

Samtliga analyser av urin utförs på ALS laboratorium i Luleå. Vänligen kontakta vår kundtjänst på 090-28 9900 eller använd kontaktformuläret i menyn bredvid för att kontakta oss.