Paket: 41
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen
Analystyp: Organiska ämnen

Organiska ämnen / Produkter och kemiska ämnen

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
hexabromcyklododekan (HBCD)

Hexabromcyklododekan

Paketinfo

Pris: 3 910 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 20 g torrsubstans
Metod: Pyrolys med GC-MS
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
HFC 134a

Övriga freoner i elektroniska komponenter

Paketinfo

Pris: 1 860 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bisfenol A 0.1 mg/kg

Bisfenol A i plast

Paketinfo

Pris: 3 100 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Plast
Analystyp: Organiska ämnen
Metod: GC-MS
Anmärkningar: Lakning ingår i priset.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 28 0.2 mg/kg
PCB 52 0.2 mg/kg
PCB 101 0.2 mg/kg
PCB 118 0.2 mg/kg
PCB 138 0.2 mg/kg
PCB 153 0.2 mg/kg
PCB 180 0.2 mg/kg
summa PCB 7

PCB i olja

Paketinfo

Pris: 1 430 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Olja och lösningsmedel
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 25 ml
Provkärl: 100 ml mörk glasflaska
Metod: GC-ECD
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen kan variera beroende på provets sammansättning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2-monoklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans
3-monoklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans
4-monoklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans
2,3-diklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans
2,4-diklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans
2,5-diklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans
2,6-diklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans
3,4-diklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans
3,5-diklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans
2,3,4-triklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans
2,3,5-triklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans
2,3,6-triklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans
2,4,5-triklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans
2,4,6-triklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans
3,4,5-triklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans
pentaklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans

OF-7 Klorfenoler i papper och massa

Paketinfo

Pris: Begär pris!
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Metod: GC-ECD
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen kan variera beroende på provets sammansättning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
monobutyltenn 0.01 mg/kg torrsubstans
dibutyltenn 0.01 mg/kg torrsubstans
tributyltenn (TBT) 0.01 mg/kg torrsubstans
tetrabutyltenn 0.01 mg/kg torrsubstans
monooktyltenn 0.01 mg/kg torrsubstans
dioktyltenn 0.01 mg/kg torrsubstans
tricyklohexyltenn 0.01 mg/kg torrsubstans

OF-19 Tennorganiska föreningar i papper och massa

Paketinfo

Pris: 4 330 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 10 g
Metod: GC-AED enl. EDANA 360.0-02
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen kan variera beroende på vilken provtyp som analyseras.
Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,3,7,8-tetraCDD 2-10 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8-pentaCDD 2-10 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,7,8-hexaCDD 2-10 ng/kg torrsubstans
1,2,3,6,7,8-hexaCDD 2-10 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8,9-hexaCDD 2-10 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD 2-10 ng/kg torrsubstans
oktaklordibensodioxin 2-10 ng/kg torrsubstans
2,3,7,8-tetraCDF 2-10 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8-pentaCDF 2-10 ng/kg torrsubstans
2,3,4,7,8-pentaCDF 2-10 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,7,8-hexaCDF 2-10 ng/kg torrsubstans
1,2,3,6,7,8-hexaCDF 2-10 ng/kg torrsubstans
1,2,3,7,8,9-hexaCDF 2-10 ng/kg torrsubstans
2,3,4,6,7,8-hexaCDF 2-10 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF 2-10 ng/kg torrsubstans
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF 2-10 ng/kg torrsubstans
oktaklordibensofuran 2-10 ng/kg torrsubstans

OF-22 Dioxiner i papper och massa

Paketinfo

Pris: 9 280 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 g torrsubstans
Metod: HR-GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
xenylamin 5 mg/kg
bensidin 5 mg/kg
4-klor-o-toluidin 5 mg/kg
2-naftylamin 5 mg/kg
o-aminoazotoluen 5 mg/kg
2-amino-4-nitrotoluen 5 mg/kg
p-kloranilin 5 mg/kg
2,4-diaminoanisol 5 mg/kg
4,4'-metylendianilin 5 mg/kg
3,3'-diklorbensidin 5 mg/kg
3,3'-dimetoxibensidin 5 mg/kg
3,3'-dimetylbensidin 5 mg/kg
3,3'-dimetyl-4,4'-diaminodifenylmetan 5 mg/kg
p-kresidin 5 mg/kg
4,4'-metylen-bis-(2-kloranilin) 5 mg/kg
4,4'-oxydianilin 5 mg/kg
4,4'-tiodianilin 5 mg/kg
2-aminotoluen 5 mg/kg
2,4-toluylendiamin 5 mg/kg
2,4,5-trimetylanilin 5 mg/kg
2-metoxianilin 5 mg/kg
2,4-xylidin 5 mg/kg
2,6-xylidin 5 mg/kg

Azofärgämnen i textilier

Paketinfo

Pris: 1 740 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Organiska ämnen
Metod: DIN EN 14362-1/2
Anmärkningar: Endast de azofärgämnen som påträffas rapporteras
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
xenylamin 30 mg/kg
bensidin 30 mg/kg
4-klor-o-toluidin 30 mg/kg
2-naftylamin 30 mg/kg
o-aminoazotoluen 30 mg/kg
2-amino-4-nitrotoluen 30 mg/kg
p-kloranilin 30 mg/kg
2,4-diaminoanisol 30 mg/kg
4,4'-metylendianilin 30 mg/kg
3,3'-diklorbensidin 30 mg/kg
3,3'-dimetoxibensidin 30 mg/kg
3,3'-dimetylbensidin 30 mg/kg
3,3'-dimetyl-4,4'-diaminodifenylmetan 30 mg/kg
p-kresidin 30 mg/kg
4,4'-metylen-bis-(2-kloranilin) 30 mg/kg
4,4'-oxydianilin 30 mg/kg
4,4'-tiodianilin 30 mg/kg
2-aminotoluen 30 mg/kg
2,4-toluylendiamin 30 mg/kg
2,4,5-trimetylanilin 30 mg/kg
2-metoxianilin 30 mg/kg
2,4-xylidin 30 mg/kg
2,6-xylidin 30 mg/kg
4-aminoazobensen 30 mg/kg

Azofärgämnen inkl. 4-aminoazobensen i textilier

Paketinfo

Pris: 2 230 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Organiska ämnen
Metod: DIN EN 14362-1/2
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
dimetylfumarat 0.1 mg/kg

Dimetylfumarat i textilier

Paketinfo

Pris: 2 970 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Organiska ämnen
Metod: CEN/TS 309 WG 2N229
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Allergena färgämnen:
basic violet 1 mg/l
basic blue 26 1 mg/l
disperse blue 3 1 mg/l
disperse blue 35 1 mg/l
disperse blue 7 1 mg/l
disperse brown 1 1 mg/l
disperse orange 1 1 mg/l
disperse orange 149 1 mg/l
disperse orange 3 1 mg/l
disperse orange 37/76 1 mg/l
disperse red 1 1 mg/l
disperse red 11 1 mg/l
disperse red 17 1 mg/l
disperse blue 26 1 mg/l
disperse blue 124 1 mg/l
disperse blue 106 1 mg/l
disperse blue 102 1 mg/l
disperse blue 1 1 mg/l
disperse yellow 1 1 mg/l
disperse yellow 9 1 mg/l
disperse yellow 49 1 mg/l
disperse yellow 39 1 mg/l
disperse yellow 3 1 mg/l
disperse yellow 23 1 mg/l
orange 59 1 mg/l
Cancerogena färgämnen:
acid violet 49 1 mg/l
basic green 4 1 mg/l
basic red 9 1 mg/l
basic violet 1 1 mg/l
basic violet 14 1 mg/l
disperse yellow 3 1 mg/l
disperse orange 11 1 mg/l
disperse blue 1 1 mg/l
solvent yellow 2 1 mg/l
solvent yellow 14 1 mg/l

Dispersionsfärgämnen i textilier

Paketinfo

Pris: 2 350 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Organiska ämnen
Metod: DIN 54321
Anmärkningar: Endast de dispersionsfärgämnen som påträffas rapporteras
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
formaldehyd 15 mg/kg

Formaldehyd i textilier

Paketinfo

Pris: 1 680 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Organiska ämnen
Metod: ISO 14184-1
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensidin 30 mg/kg
2-naftylamin 30 mg/kg
p-kloranilin 30 mg/kg
3,3'-diklorbensidin 30 mg/kg
3,3'-dimetoxibensidin 30 mg/kg
3,3'-dimetylbensidin 30 mg/kg
o-toluidin 30 mg/kg
o-anisidin 30 mg/kg
anilin 30 mg/kg

Primära aromatiska aminer i textilier

Paketinfo

Pris: 1 740 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Organiska ämnen
Metod: DIN EN 14362-2
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
triklosan 0.5 mg/kg

Triklosan i textilier

Paketinfo

Pris: 1 740 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Organiska ämnen
Metod: In house
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
triklosan 0.5 mg/kg
metyltriklosan 0.5 mg/kg

Triklosan och metyltriklosan i textilier

Paketinfo

Pris: 2 110 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Organiska ämnen
Metod: In house
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
di-n-butylftalat (DBP) 0.1 %
butylbensylftalat (BBP) 0.1 %
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 0.1 %
di-n-oktylftalat (DNOP) 0.1 %
di-iso-nonylftalat (DINP) 0.1 %
di-iso-decylftalat (DIDP) 0.1 %
di-iso-butylftalat (DIBP) 0.1 %
di-iso-hexylftalat (DIHP) 0.1 %
di-(heptyl, nonyl, undecyl)ftalat (DHNUP) 0.1 %
bis-(2-metoxyetyl)ftalat (BMEP) 0.1 %
dihexylftalat (DHP) 0.1 %
di-iso-pentylftalat (DIPP) 0.1 %
pentyl-isopentylftalat (PIPP) 0.1 %
di-n-pentylftalat (DNPP) 0.1 %

OT-4 Ftalater i textilier

Paketinfo

Pris: 2 230 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Organiska ämnen
Metod: DIN EN 15777
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
monobutyltenn 30 mg/kg
dibutyltenn 30 mg/kg
tributyltenn (TBT) 30 mg/kg
tetrabutyltenn 30 mg/kg
monooktyltenn 30 mg/kg
dioktyltenn 30 mg/kg

OT-19 Tennorganiska föreningar i textilier

Paketinfo

Pris: 2 610 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Organiska ämnen
Metod: EDANA
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
pentaBDE 10-50 mg/kg
oktaBDE 10-50 mg/kg
dekaBDE 10-50 mg/kg
tetrabrombisfenol-A (TBBP-A) 10-50 mg/kg
hexabromcyklododekan (HBCD) 10-50 mg/kg

OT-25 Bromerade flamskyddsmedel i textilier

Paketinfo

Pris: 2 970 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 10 g
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
monoBDE 10-50 mg/kg
diBDE 10-50 mg/kg
triBDE 10-50 mg/kg
tetraBDE 10-50 mg/kg
BDE 47 10-50 mg/kg
pentaBDE 10-50 mg/kg
BDE 99 10-50 mg/kg
BDE 100 10-50 mg/kg
hexaBDE 10-50 mg/kg
heptaBDE 10-50 mg/kg
oktaBDE 10-50 mg/kg
nonaBDE 10-50 mg/kg
dekaBDE 10-50 mg/kg
monoBB 10-50 mg/kg
diBB 10-50 mg/kg
PBB 15 10-50 mg/kg
triBB 10-50 mg/kg
tetraBB 10-50 mg/kg
PBB 49 10-50 mg/kg
PBB 52 10-50 mg/kg
pentaBB 10-50 mg/kg
PBB 101 10-50 mg/kg
hexaBB 10-50 mg/kg
PBB 153 10-50 mg/kg
heptaBB 10-50 mg/kg
oktaBB 10-50 mg/kg
nonaBB 10-50 mg/kg
dekabrombifenyl (DeBB) 10-50 mg/kg
hexabromcyklododekan (HBCD) 10-50 mg/kg

OT-25b Bromerade flamskyddsmedel i textilier

Paketinfo

Pris: 3 110 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
monoBDE 10-50 mg/kg
diBDE 10-50 mg/kg
triBDE 10-50 mg/kg
tetraBDE 10-50 mg/kg
BDE 47 10-50 mg/kg
pentaBDE 10-50 mg/kg
BDE 99 10-50 mg/kg
BDE 100 10-50 mg/kg
hexaBDE 10-50 mg/kg
heptaBDE 10-50 mg/kg
oktaBDE 10-50 mg/kg
nonaBDE 10-50 mg/kg
dekaBDE 10-50 mg/kg
monoBB 10-50 mg/kg
diBB 10-50 mg/kg
PBB 15 10-50 mg/kg
triBB 10-50 mg/kg
tetraBB 10-50 mg/kg
PBB 49 10-50 mg/kg
PBB 52 10-50 mg/kg
pentaBB 10-50 mg/kg
PBB 101 10-50 mg/kg
hexaBB 10-50 mg/kg
PBB 153 10-50 mg/kg
heptaBB 10-50 mg/kg
oktaBB 10-50 mg/kg
nonaBB 10-50 mg/kg
dekabrombifenyl (DeBB) 10-50 mg/kg

OT-25a Bromerade flamskyddsmedel i textilier

Paketinfo

Pris: 3 220 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
TCEP, tris(2-kloretyl)fosfat 100 mg/kg
TCPP, tris(1-metyl-2-kloretyl)fosfat 100 mg/kg
TDCP, tris(1,3-diklor-2-propyl)fosfat 100 mg/kg
TBP, tri-n-butylfosfat 100 mg/kg

OT-25c Fosforbaserade flamskyddsmedel i textilier

Paketinfo

Pris: 3 590 SEK / prov
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: 212 ml glasburk
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: OBS! Ingen plast i kontakt med provet.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.01 mg/kg
PFOA perfluoroktansyra 0.01 mg/kg

OT-34 PFOS och PFOA i textilier

Paketinfo

Pris: 2 480 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Organiska ämnen
Metod: DIN CEN/TS 15968