ALS erbjuder ett fullständigt utbud av analyser för tillämpningar inom bl.a. miljö, konsumentprodukter, livsmedel, humanbiologi och läkemedel.

ALS är ett företag inom ALS Group, som med drygt 350 laboratorier, över 19 000 anställda i mer än 70 länder är världsledande inom kemisk analys.

ALS, Luleå

ALS specialbyggda laboratorium i Luleå är specialiserat på metaller och spårelement och vår personal har närmare 30 års erfarenhet av att arbeta med ICP-teknik. Som ett av världens första kommersiella laboratorier investerade vi i vår första ICP-MS år 1996. Idag består vårt laboratorium av:

 • 13 högupplösande ICP-MS (inductively coupled plasma – mass spectrometry)
 • 3 ICP-OES (inductively coupled plasma – optical emission spectroscopy)
 • 3 AFS (atomic fluorescence spectroscopy)
 • 2 MC-ICP-MS
 • GMP certifikat
 • GLP statement of compliance som tillåter ALS att vara del av icke-kliniska studier
 • Granskade av FDA
 • Ca. 200 metodvalideringar för läkemedelsindustrin

Alla analyser utförs i renrumsmiljö med kontrollerad luft och temperatur. Detta ger oss möjlighet att utföra högkvalitativa analyser vid mycket låga koncentrationer och samtidigt säkerställa en solid backupkapacitet som ger en hög leveranssäkerhet. 30 års erfarenhet av ICP-teknik gör ALS till en pålitlig partner med den omfattande erfarenhet som krävs för såväl metodutveckling, metodvalideringar och rutinanalyser. Ingen provtyp är för svår; ALS kan hantera toxiska och potenta matriser och kan lösa upp i princip vilket prov som helst. Våra toppmoderna instrument i kombination med renrumsmiljö möjliggör rapporteringsgränser som är betydligt bättre än det typiska ICP-laboratoriet.

För analyser av metallföroreningar vid låga koncentrationer använder ALS Scandinavia högupplösande ICP-MS (ICP-SFMS).

 

ALS, Danderyd

Vår lokal i Danderyd har flera laboratorier med olika specialiteter. Vi erbjuder snabba miljöanalyser och expressanalyser. I miljölaboratorium utförs både organiska och oorganiska analyser av olika matriser så som jord, bygg och vatten. Vi har även inomhusmiljö-laboratorium som utför partikel- och fiber-analyser samt analyser av mögel. Utöver detta har vi också ett geotekniskt laboratorium med ett brett utbud av olika geotekniska analyser.

Våra laboratorier består av

 • ICP-MS (masspektrometer med induktivt kopplad plasma som jonkälla) för analys av tungmetaller och näringsämnen
 • En stor instrumentpark av fler än 10 GC-MS (gaskromatograf – masspektrometri), flera HS-GC-MS (headspace gaskromatograf – masspektrometri) och flera GC-FID (gaskromatograf med flamjonisationsdetektor) för analys av organiska ämnen så som PAH, PCB, oljor och VOC
 • LC-MS-MS (vätskekromatograf – masspektrometri) för PFAS-analyser
 • Flertalet automatiserade instrument för analys av TOC, joner, ABA/NAGpH med mera.
 • SEM (svepelektronmikroskop) för asbest och partikelanalyser
 • Realtids-qPCR (quantitative polymerase chain reaction) och mikroskop för mögelanalys
 • Instrument för geotekniska analyser så som jordens hållfasthet, kompression, permeabilitet, stabilisering, packningsegenskaper och jordartsbestämning

Förutom egna analyser har vi ett nära och långtgående samarbete med andra laboratorier inom ALS Limited.
 

ALS, Sollentuna

ALS Sollentuna är idag ett ledande mikrobiologiskt konsultlaboratorium med en bred portfölj av mikrobiologiska analystjänster inriktade mot läkemedelsindustrin och industrin för medical device samt livsmedelsbranschen. Vi är en given partner för både rutinmässiga produktionsenheter såväl som för forsknings- och utvecklingsavdelningar.

Ända sedan 1974 har ALS Sollentuns (tidigare Mikrolab) varit en given partner för industrin från råvara till färdig produkt.

ALS Sollentuna har nya skäddarsydda lokaler i Sollentuna utanför Stockholm försedda med renrum med EU-EMP-klass-A för sterilt arbete och LAF-bänkar för rutinanalyser. Vi har också en växande enhet för produktion av mikrobiologiska substrat och diagnostiska reagenser. ALS Sollentuna är det enda mikrobiologiska laboratoritet i Sverige som är ackrediterat enligt ISO 17025, certifierat som kontrollaboratorium enligt GMP och kontrollerat av FDA för efterlevnad med GMP-krav enligt EU direktivet 2003/94/EC.

 

ALS, Landskrona

ALS Landskrona utför ekotoxikologiska analyser och erbjuder även ett brett spektrum av kemiska analyser av råmaterial, bulkprodukter, intermediater och slutprodukter. ALS Landskrona har lång erfarenhet och stor vana av att utöka utbudet av analyser och teknologier. Vi erbjuder nu analyser med GC-FID, GC-MS, HPLC, IR, UV/VIS-spektrofotometri, fluorometri, jonkromatografi och gelelektrofores. Laboratoriet uppfyller kraven för EU-GMP och auditeras regelbundet av Läkemedelsverket.

 

Ackreditering

ALS Scandinavias laboratorier i Danderyd, Luleå och Sollentuna är ackrediterade av SWEDAC för ett flertal analysmetoder (reg nr 2030). Det innebär att den internationella standarden ISO 17025 uppfylls.
Därigenom uppfyller laboratorierna också kraven i ISO 9001 i sin ackrediterade verksamhet. För organiska ämnen anlitar ALS Scandinavia även ackrediterade europeiska underleverantörer. Deras ackrediteringar accepteras av SWEDAC som likvärdiga med den egna ackrediteringen enligt avtal inom det internationella samarbetsorganet EA. ALS Scandinavia har även ett eget kvalitetskontrollsystem för sådana analyser.

 

Vår historia

Det nuvarande ALS i Sverige är resultatet av sammanslagning 1998 av de båda analysföretagen SGAB (Svensk Grundämnesanalys AB) och Analytica AB.

I augusti 2002 ändrades namnet till Analytica AB.

I januari 2004 förvärvades SWECO Ecoanalys som då hade ett laboratorium i Stockholm.

I januari 2006 flyttades denna verksamhet från Stockholm till Täby, där Analytica flyttade in i nya lokaler.

2006 förvärvades Analytica AB av det australiensiska företaget ALS Group.

I maj 2015 flyttade ALS från Täby till nyrenoverade lokaler i Danderyd.

I oktober 2017 köpte ALS verksamheterna Mikrolab och Toxicon. 

I november 2017 förvärvade ALS verksamheten anoZona med inomhusmiljöanalyser.

I juli 2021 förvärvade ALS verksamheten Sweco Geolab med geologiska analyser.

I maj 2022 förvärvade ALS verksamheten DB Lab i Danmark för bla läkemedelsanalyser.