Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
monoklorbensen 0.010 mg/kg torrsubstans
1,2-diklorbensen 0.020 mg/kg torrsubstans
1,3-diklorbensen 0.020 mg/kg torrsubstans
1,4-diklorbensen 0.020 mg/kg torrsubstans
summa, mono- och diklorbensener
1,2,3-triklorbensen 0.020 mg/kg torrsubstans
1,2,4-triklorbensen 0.030 mg/kg torrsubstans
1,3,5-triklorbensen 0.050 mg/kg torrsubstans
summa triklorbensener
1,2,3,4-tetraklorbensen 0.010 mg/kg torrsubstans
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbensen 0.020 mg/kg torrsubstans
pentaklorbensen 0.010 mg/kg torrsubstans
summa tetra- och pentaklorbensener
hexaklorbensen 0.0050 mg/kg torrsubstans

OJ-8 Klorbensener i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 890 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Metod: GC-ECD, GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja