ALS erbjuder analys av oorganisk och organisk arsenik med IC-HG-ICPMS. Proverna analyseras med jonkromatografi efter hydridgenerering och analys med ICP-SFMS. Användningen av hydridgenerering resulterar i signifikant bättre rapporteringsgränser (LOQ). ALS har analysmetoder för analys av oorganiska och organiska arsenikföreningar i flera olika provtyper:

  • Sötvatten
  • Havsvatten
  • Jord, slam och sediment
  • Urin
  • Biota

ALS erbjuder analyspaket som inkluderar nedanstående arsenikföreningar. Vilka arsenikföreningar som ingår är beroende av provtyp som analyseras.

  • Analys av av arsenit (As III)
  • Analys av arsenat (As V)
  • Analys av monometylarsonat MMA(V)
  • Analys av dimetylarsinat DMA(V)

Se analyspaket för arsenikspeciering

Om arsenik (As)

Arsenik föreligger i såväl organisk och oorganisk form. Organisk arsenik är den dominerande formen i fisk och skaldjur och är relativt ofarligt. Oorganisk arsenik däremot är extremt toxiskt och långtidsexponering kan leda till bland annat cancer och hudskador. Av denna anledning är arsenikspeciering relevant då totalhalten arsenik inte nödvändigtvis speglar andelen toxiskt arsenik. De främsta exponeringskällorna för oorganisk arsenik är kontaminerat grundvatten, livsmedel, industriella utsläpp samt tobaksrökning. Kontaminerat grundvatten är ett utbrett problem i världen. Detta påverkar inte uteslutande människor och djur som dricker sådant vatten, växter och grödor som konsumeras kan även ta upp miljögifterna genom grundvattnet.