Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
fenol 0.1 mg/kg torrsubstans
o-kresol 0.1 mg/kg torrsubstans
(m+p)-kresol 0.1 mg/kg torrsubstans
2,3-dimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
2,4-dimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
2,5-dimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
2,6-dimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
3,4-dimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
3,5-dimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
2,3,5-trimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
2,4,6-trimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
2-etylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
3-etylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
4-etylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
2-n-propylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
4-n-propylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
2-isopropylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
3-tert-butylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans

OJ-18a Fenol, kresoler och alkylfenoler i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 205 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja