Provberedning

Centrifugering 315 kr/prov
Endast malning (stålfat) 185 kr/prov
Särskild provberedning 850 kr/timme

Se samtliga analyspaket för provberedning

 

Övriga tjänster

Administrativ avgift för fakturabelopp under 100 kr 30 kr/faktura
Chain of custody (COC) 250 kr/låda
Konsultation 850 kr/timme
Kromatogram, efterbeställning 80 kr/kromatogram
Plastetikett, projektanpassad

startavgift 210 kr
+ 1 kr/st

Rapport på engelska 210 kr/order
Rapport, manuellt signerad pappersrapport 80 kr/rapport
Särskild fakturahantering 210 kr/faktura
Särskilt fakturaformat 210 kr/faktura
Utskick av transportblank (för VOC i vatten) 210 kr/blank
Utrustning för provtagning i rökgaser, XAD-2-ampull och filter. Frakt för utskick inkluderad i priset. 1 050 kr/st
Dubbelprovbestämning (två separata, identiska analyser av samma analysprov). OBS! Gäller endast in-house analyser 40 % rabatt på den extra analysen
Analys enligt GMP (endast ALS Luleå) +50 % prispåslag, minst 750 SEK
Returnering av prov 250kr/kolli
Kassering av prov utan föregående analys eller kylförvaring 200kr/kolli eller 20kr/prov*
Snabbleverans 1 dag för utkörning av provkärl och provkärlsutrustning** 580 kr/kolli
Snabbleverans 2 dagar för utkörning av provkärl och provkärlsutrustning 160 kr/kolli
Snabbleverans för utkörning av provkärl och provkärlsutrustning inom Stockholmsområdet (gäller max 4 kolli)*** 525 kr

* Proverna räknas om det är ett lågt antal, annars krävs inventering.
** Ej tillgängligt leveransalterativ för samtliga orter i Sverige.
*** 5-8 kolli +100%, 9-12 kolli +200%