Provberedning

Centrifugering 315 kr/prov
Filtrering 0.45 µm, 125 ml 80 kr/prov
Filtrering 1 µm eller 1.2 µm, 1 l 475 kr/prov
Frystorkning 210 kr/prov
Glödgningsrestbestämning, TS-bestämning ingår 230 kr/prov
Endast malning (stålfat) 185 kr/prov
Krossning/malning, provmängd <1 kg 370 kr/prov
Krossning/malning, provmängd >1 kg 370 kr/prov + 210 kr för varje ytterligare kg över 1 kg
Kryomalning < 1kg 685 kr/prov
Kryomalning > 1kg 685 kr/prov + 210 kr för varje kg över 1 kg
Malning (knivkvarn) 420 kr/prov
Samlingsprov 55 kr/delprov
Flödesproportionell blandning 55 kr/delprov
Särskild provberedning 685 kr/timme
Särskild provberedning, sedimentfällor*  315 kr/prov
Särskild provberedning, sedimentfällor inkl. mängden torrt material innan analys*  630 kr/prov
Sågning betongkärnor 370 kr/snitt

 *Svarstiden kan förlängas vid sedimentfällematerial pga frystorkning.

 

Övriga tjänster

Administrativ avgift för fakturabelopp under 100 kr 30 kr/faktura
Chain of custody (COC) 525 kr/låda
Konsultation 840 kr/timme
Kromatogram, efterbeställning 80 kr/kromatogram
Plastetikett, projektanpassad

startavgift 210 kr
+ 1 kr/st

Rapport på engelska 210 kr/order
Rapport, manuellt signerad pappersrapport 80 kr/rapport
Särskild fakturahantering 210 kr/faktura
Särskilt fakturaformat 210 kr/faktura
Utskick av transportblank (för VOC i vatten) 210 kr/blank
Utrustning för provtagning i rökgaser, XAD-2-ampull och filter. Frakt för utskick inkluderad i priset. 1 050 kr/st
Dubbelprovbestämning (två separata, identiska analyser av samma analysprov). OBS! Gäller endast in-house analyser 40 % rabatt på den extra analysen
Analys enligt GMP (endast ALS Luleå) +50 % prispåslag, minst 750 SEK
Returnering av prov 200kr/kolli
Kassering av prov utan föregående analys eller kylförvaring 200kr/kolli eller 20kr/prov*
Snabbleverans 1 dag för utkörning av provkärl och provkärlsutrustning** 580 kr/kolli
Snabbleverans 2 dagar för utkörning av provkärl och provkärlsutrustning 160 kr/kolli
Snabbleverans för utkörning av provkärl och provkärlsutrustning inom Stockholmsområdet (gäller max 4 kolli)*** 525 kr

* Proverna räknas om det är ett lågt antal, annars kvävs inventering
** Ej tillgängligt leveransalterativ för samtliga orter i Sverige.
*** 5-8 kolli +100%, 9-12 kolli +200%