Provberedning

Centrifugering 335 kr/prov
Endast malning (stålfat) 195 kr/prov
Särskild provberedning 895 kr/timme

Se samtliga analyspaket för provberedning

 

Övriga tjänster

Administrativ avgift för fakturabelopp under 100 kr 35 kr/faktura
Chain of custody (COC) 265 kr/låda
Konsultation 1000 kr/timme
Kromatogram, efterbeställning 85 kr/kromatogram
Plastetikett, projektanpassad

startavgift 225 kr
+ 1 kr/st

Rapport på engelska 225 kr/order
Rapport, manuellt signerad pappersrapport 85 kr/rapport
Särskild fakturahantering 225 kr/faktura
Särskilt fakturaformat 225 kr/faktura
Utskick av transportblank (för VOC i vatten) 225 kr/blank
Utrustning för provtagning i rökgaser, XAD-2-ampull och filter. Frakt för utskick inkluderad i priset. 1 105 kr/st
Dubbelprovbestämning (två separata, identiska analyser av samma analysprov). OBS! Gäller endast in-house analyser 40 % rabatt på den extra analysen
Analys enligt GMP (endast ALS Luleå) +50 % prispåslag, minst 790 SEK
Returnering av prov 265kr/kolli
Kassering av prov utan föregående analys eller kylförvaring 210kr/kolli eller 25kr/prov*
Snabbleverans 1 dag för utkörning av provkärl och provkärlsutrustning** 610 kr/kolli
Snabbleverans 2 dagar för utkörning av provkärl och provkärlsutrustning 170 kr/kolli
Snabbleverans för utkörning av provkärl och provkärlsutrustning inom Stockholmsområdet (gäller max 4 kolli)*** 555 kr

* Proverna räknas om det är ett lågt antal, annars krävs inventering.
** Ej tillgängligt leveransalterativ för samtliga orter i Sverige.
*** 5-8 kolli +100%, 9-12 kolli +200%