Provberedning

Centrifugering 370 kr/prov
Endast malning (stålfat) 215 kr/prov
Särskild provberedning 985 kr/timme

Se samtliga analyspaket för provberedning

 

Övriga tjänster

Chain of custody (COC) 295 kr/låda
Konsultation 1100 kr/timme
Kromatogram, efterbeställning 95 kr/kromatogram
Plastetikett, projektanpassad

startavgift 250 kr
+ 2 kr/st

Rapport på engelska 250 kr/order
Rapport, manuellt signerad pappersrapport 95 kr/rapport
Administrativ avgift för fakturabelopp under 100 kr 40 kr/faktura
Särskild fakturahantering 250 kr/faktura
Särskilt fakturaformat 250 kr/faktura
Pappersfaktura 95 kr/faktura
Utskick av transportblank (för VOC i vatten) 250 kr/blank
Utrustning för provtagning i rökgaser, XAD-2-ampull och filter. Frakt för utskick inkluderad i priset. 1 220 kr/st
Dubbelprovbestämning (två separata, identiska analyser av samma analysprov). OBS! Gäller endast in-house analyser 40 % rabatt på den extra analysen
Analys enligt GMP (endast ALS Luleå) +50 % prispåslag, minst 870 SEK
Returnering av prov 265 kr/kolli
Kassering av prov utan föregående analys eller kylförvaring 210 kr/kolli eller 25 kr/prov*
Inventering av prover om långtidsförvaring (kyl eller frys) ej har beställts 1100 kr/timme
Snabbleverans 1 dag för utkörning av provkärl och provkärlsutrustning** 675 kr/kolli
Snabbleverans 2 dagar för utkörning av provkärl och provkärlsutrustning 190 kr/kolli

* Proverna räknas om det är ett lågt antal, annars krävs inventering.
** Ej tillgängligt leveransalterativ för samtliga orter i Sverige.