ALS Scandinavia AB har ett miljöledningssystem och är certifierade enligt ISO 14001:2015.

Certifieringen gäller ALS Scandinavia AB i Sverige (Stockholm och Luleå), Norge (Oslo och Sarpsborg), Finland (Helsingfors). ALS arbetar kontinuerligt för att minimera verksamhetens miljöbelastning som uppstår genom de tjänster och produkter som saluförs.

Till exempel mäts CO2-utsläpp från transporter och förbrukning av kemikalier på laboratoriet.

Läs mer om ALS Miljöpolicy

För frågor/synpunkter kontakta oss.

ISO 14001