Vi har sedan flera år tillbaka varit miljöcertifierade enligt ISO 14001 och fokuserat på att förbättra vår hantering av kemikalier och avfall. De senaste åren har vi utökat detta arbete med att även inkludera utsläpp av växthusgaser. Under 2020 antog vi en ny strategisk vision med ambitionen att uppnå klimatneutralitet 2035. Vår målsättning är att nå klimatneutralitet genom att i första hand minska våra verkliga utsläpp, och i andra hand, då utsläppsminskningar inte är möjligt, kompensera våra utsläpp.

 

Miljöcertifiering enligt ISO 14001

ALS Scandinavia AB har ett miljöledningssystem och är certifierade enligt ISO 14001:2015.

Certifieringen gäller ALS Scandinavia AB i Sverige (Stockholm och Luleå), Norge (Oslo), Finland (Helsingfors). ALS arbetar kontinuerligt för att minimera verksamhetens miljöbelastning som uppstår genom de tjänster och produkter som saluförs.

Läs mer om ALS Miljöpolicy

För frågor/synpunkter kontakta oss.

ISO 14001

Klimatrapport och klimatneutralitet

Vi har nyligen tagit fram vår första nordiska klimatrapport. Vi följer GHG-protokollet (The GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard) för att beräkna hur stora våra utsläpp är och var de är som störst inom verksamheten. Rapporten gör att vi kan ta fram långsiktiga reduceringsmål och vidta åtgärder och detta är ett arbete som vi redan har påbörjat. Genom att identifiera våra utsläppskällor har vi kunnat utföra åtgärder för att minska våra utsläpp av växthusgaser och detta är ett arbete som kommer att fortsätta.

Vi är redan klimatneutrala!
Vi är redan klimatneutrala med avseende på direkta utsläpp från verksamheten (scope 1) och energi som köps in till verksamheten (scope 2). Vi vill gå ett steg längre och även bli klimatneutrala med avseende på de indirekta utsläpp som genereras från våra aktiviteter (scope 3).

Vår vision är att vara helt klimatneutrala år 2035.

Ett urval av projekt som vi hittills har genomfört för att minska våra CO2-utsläpp är:

  • Vi har elektrifierat en stor del av vårt logistiknätverk genom inköp av elbilar, Volkswagen ID.3 och ID.4 för upphämtning och transport av prover till våra laboratorium.
  • En stor del av vår energiförsörjning har ersatts mot förnybar elektricitet. 
  • Vi arbetar med flera digitaliseringsprojekt, exempelvis vårt nya onlinesystem ALS Solutions och ett nytt labdatasystem som båda tagits i drift.
     

Våra åtgärder har hittills visat resultat då våra utsläpp inom scope 1 och scope 2 har miskat med 42% från år 2020. Minskningen innebär att vi är nära att nå vårt mål för 2025  - en minskning av scope 1 och scope 2-utsläpp med 50%.

Om vi även räknar in scope 3 har vi minskat våra utsläpp med 18,4% från år 2020.

Idag arbetar vi med att kartlägga och minska utsläpp inom relevanta kategorier inom scope 3, exempelvis glas-och plastproduktion, transportföretag och anställdas resor till arbetet. Samt lägga till kategorier inom scope 3.

All vår personal på de nordiska siterna är involverade i vårt arbete för att nå klimatneutralitet och minska vårt klimatavtryck.

Vi vill minska våra verkliga utsläpp och klimatkompenserar bara då utsläppsminskningar inte kan genomföras.
Vår ambition är att minska våra verkliga utsläpp i så stor utsträckning som möjligt, men det kommer att finnas vissa utsläpp som vi inte kommer att kunna påverka. I de fall faktiska utsläppsminskningar verkligen inte är möjliga, kommer vi att använda oss av FN:s certifierade klimatkompensationsprogram för att uppnå vårt mål om klimatneutralitet. 
 

Läs vår klimatrapport