ALS Scandinavia AB har ett miljöledningssystem och är certifierade enligt ISO 14001:2015.

Certifieringen gäller ALS Scandinavia AB i Sverige (Stockholm och Luleå), Norge (Oslo), Finland (Helsingfors). ALS arbetar kontinuerligt för att minimera verksamhetens miljöbelastning som uppstår genom de tjänster och produkter som saluförs.

Till exempel mäts CO2-utsläpp från transporter och förbrukning av kemikalier på laboratoriet.

Läs mer om ALS Miljöpolicy

För frågor/synpunkter kontakta oss.

ISO 14001