Metallanalys av blod, serum, plasma, urin, hår och naglar

ALS Scandinavia AB erbjuder ackrediterad analys av 68 grundämnen i kliniska prov såsom blod, serum, plasma och urin. Vår omfattande ackreditering omfattar kliniska prov från såväl humana som animaliska ursprung.

Det finns många exponeringskällor för metaller: allt från den mat vi äter och dricker,
miljön till konsumentprodukter som vi använder. Vissa yrkesgrupper exponeras också på arbetsplatsen vilket fordrar regelbunden kontroll av metallkoncentrationer. Mätning av metallhalt i blod, serum, plasma och urin är därför nödvändigt inom ett antal olika fält såsom

  • Yrkesmedicin
  • Medicin
  • Kliniska och icke-kliniska studier
  • Forskning
  • Rättsmedicin
  • Nutrition

​Isotoper kan mätas med hög precision; t.ex. kan man iaktta de naturliga variationerna av järnisotoper i blodet.

Metoder för analys av blod, serum, plasma, urin och andra humanprover med ICP-SFMS har utvecklats av ALS Scandinavias laboratorium i Luleå.

 

Analysera blod eller serum?

ALS Scandinavia erbjuder analys av både helblod samt serum/plasma. Det är viktigt att man som kund är noggrann i valet av provtyp som ska analyseras. Halterna för vissa grundämnen skiljer sig åt i blod jämfört med serum. Till exempel så finns det högre halter av järn, bly, kadmium och kvicksilver i blod än serum då dessa metaller i större utsträckning är protein bundna.

Blodplasma, eller enbart plasma är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats utan att blodet har fått koagulera. Blodplasma består till 90 % av vatten, och dess funktion är att transportera flera viktiga ämnen som cellerna behöver samt de restprodukter som avges från cellerna med undantag av koldioxid och syre.

Serum är en gulaktig transparent vätska som blir resultatet efter att man låtit blod koagulera och sedan avlägsnat blodkroppar och koagulationsproteiner. Serum innehåller proteiner, bland annat antikroppar. Se gärna också vår FAQ.

 

För privatpersoner

Om du är privatperson och vill veta metallhalt i blod/serum/plasma/urin, vänligen kontakta remitterande läkare som kan hjälpa dig. Vi har inte möjlighet att ta emot kliniska prover direkt från privatpersoner.

 

Provtagningsinstruktioner och provförvaring

Läs mer om provtagning och lagring av human prover.

 

Analys av övriga parametrar i kliniska prover

ALS erbjuder även analyser av t.ex. kreatinin, beta2-mikroglobulin och protein HC. Dessa analyser utförs av underleverantör till ALS. Läs mer om förvaring och transport av dessa prover här.