ALS Scandinavia har lång erfarenhet av samarbete med olika partners såsom forskningsinstitutioner, medicinska centra, miljömyndigheter och industrier.

Detta innefattar analystjänster inom olika forskningsprojekt såväl som metodutveckling och -validering. Under de senaste tio åren har sådana samarbetsprojekt, tillsammans med studier som syftar till bättre förståelse av processerna i en ICP, resulterat i mer än 80 vetenskapliga publikationer.
   
ALS Scandinavia arbetar också fortlöpande med metodutveckling med fokus på att förbättra existerande och utveckla nya analysrutiner baserade på ICP-teknik. Detta omfattar optimerad provpreparering, korrektioner för spektrala och icke-spektrala interferenser, optimering av instrumentvariabler och utvidgad användning av renrumsteknik.