Paket: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Ekotoxikologi

Ekotoxikologi / Bränslen, aska och rökgaser

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Karakterisering av avfall-Preparering av avfallsprover för ekotoxikologisk testning

Paketinfo

Pris: Kontakta laboratoriet
Standard svarstid: Kontakta laboratoriet
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Ekotoxikologi
Metod: SS-EN 14735:2005
Anmärkningar: Samtliga ekotoxikologiska analyser som utförs för vatten kan utföras för att karakterisera avfall. Kontakta laboratoriet för mer information, telefon 0418-707 00