ALS erbjuder analys av metylkvicksilver med GC-ICP-SFMS (gaskromatografi kopplad med ICP-SFMS). Metylkvicksilveranalys kan utföras på:

  • Vatten
  • Jord, slam och sediment
  • Biota (fisk, skaldjur, växter m.m.)
  • Blod
  • Serum
  • Plasma

Se analyspaket för metylkvicksilver

Om metylkvicksilver (MeHg)

Metylkvicksilver, MeHg, är mycket toxiskt och bildas från oorganiskt kvicksilver (Hg) genom en metyleringsprocess. Metylering sker exempelvis i hav, sjöar, strömmande vatten samt jord och sediment. Metylkvicksilver är bioackumulerande i näringskedjor i vatten vilket innebär att koncentrationen av metylkvicksilver ökar för varje steg i näringskedjan. Följaktligen kan vissa djur innehålla halter som kraftigt överstiger koncentrationerna i den rundliggande miljön. Genom att konsumera fisk så exponeras människor för metylkvicksilver, detta utgör också den enskilt främsta källan för metylkvicksilver för människan.

Historiskt så har metylkvicksilver producerats som en del av tillverkningen av exempelvis acetaldehyd. Den främsta källan till utsläpp av metylkvicksilver idag är dock förbränning av sopor och avfall som innehåller oorganiskt kvicksilver. I tillägg till detta så genereras metylkvicksilver vid förbränning av fossila bränslen.