Vår nya kundportal, ALS Solutions är en viktig del i vårt fortsatta digitaliseringsarbete. Den nya egenutvecklade kundportalen kommer att ersätta vårt gamla system, ALS Online. ALS Solutions används redan i stora delar av vår Life Science-verksamhet globalt och har utvecklats baserat på våra kunders önskemål.
 
ALS Solutions ger dig omedelbar tillgång till alla de tjänster vi erbjuder på ett och samma ställe:

 • Analysbeställningar
  • Beställning av analyser digitalt
  • Överblick över lagda och planerade beställningar
  • Skriva ut provetiketter och analysbeställningar
  • Ställa in fasta inköpsordernummer/kundkontor 
 • Resultat
  • Orderstatus
  • Resultat och delresultat 
  • Applicera riktlinjer 
  • Skapa kundspecifika gränsvärden
  • Övervaka trender
  • Exportera data
 • Fakturor
 • Begränsa tillgången till konfidentiella projekt 

ALS Solutions utvecklas kontinuerligt och kommer bli den naturliga platsen för att beställa tjänster hos oss samt att få tillgång till webinar, utbildningar och instruktioner.

Dina synpunkter är betydelsefulla! Aktivera systemet redan idag och ge oss din feedback.

 

Aktivera ALS Solutions

 

Boka gärna ett möte med en av våra experter om det är något specifikt du behöver hjälp med, t.ex. hur du registrerar din första order i ALS Solutions. Mötet sker via Microsoft Teams.
 

Boka tid med en av våra experter på ALS Solutions

 

 

Branschledande kundportal

Vår portal för ALS Solutions har ett gränssnitt som är ledande för laboratoriebranschen. Det förenklar det dagliga arbetet för dig som kund genom att de viktigaste tjänsterna och relevant information finns tillgänglig på ett och samma ställe. Systemet har redan varit i bruk i andra delar av vår Life Science-verksamhet och nu har vi introducerat systemet inom Norden.

Snabb och enkel provregistrering – utan pappersblanketter
Med ALS Solutions kan du snabbt och enkelt registrera dina prover som en digital analysbeställning, vilket ger en tydlig och spårbar registrering av de prover som skickas till oss. Systemet kontrollerar din registrering i varje steg vilket försäkrar att all nödvändig information anges vid beställningen. Informationen går direkt in i vårt laboratoriedatasystem. Du kan även skriva ut provetiketter samt analysbeställningar. 

Tillgång till resultat och gränsvärden 
I ALS Solutions kan du se analysresultat och få notiser när analysresultat finns tillgängliga. Du kommer även att kunna se delresultat och exportera data i digitalt format för att bearbeta dessa i externa system. Det är också möjligt att applicera riktlinjer eller kundspecifika gränsvärden för dina resultat, vilket underlättar utvärderingen. 

Säker hantering av din information
ALS Solutions tar användarhanteringen till en ny nivå och säkerställer att all datahantering sker på ett säkert sett i varje skede. Det är möjligt att begränsa tillgången till konfidentiella projekt så att endast användare som har rättigheter till det projektet får tillgång till resultaten.   

Delta i utvecklingen av systemet!
Vi ser våra kunder som partners och vill mer än gärna möta era behov. Därför utvecklas och uppdateras ALS Solutions kontinuerligt. Vi rekommenderar att du aktiverar systemet så snart som möjligt för att ge oss dina synpunkter och påverka utvecklingen av systemet.

Aktivera ALS Solutions
Vi är övertygade om att ALS Solutions kommer att underlätta dig i ditt arbete. Vi vill gärna berätta mer och hjälpa er att aktivera. Vi anordnar även utbildningar om så önskas. 
 

Aktivera ALS Solutions

 

 

ALS Online stängs ned

Det gamla onlinesystemet ALS Online kommer fortsätta att finnas parallellt med ALS Solutions en tid framöver, men vissa delar kommer att stängas ned:

 • Överföring av nya resultat till ALS Online avslutas 16 maj 2022.
 • Befintliga resultat i ALS Online kan ses t.o.m. den 31 mars 2023 då ALS Online stängs ned helt.
 • När du har aktiverat ALS Solutions kommer du att kunna se resultat från ALS Online för den tid som systemen har existerat parallellt. 
 • Provregistrering i ALS Online stängs den 15 september 2022