Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.02 mg/kg torrsubstans
toluen 0.1 mg/kg torrsubstans
etylbensen 0.02 mg/kg torrsubstans
summa xylener 0.03 mg/kg torrsubstans
alifater >C5-C8 10 mg/kg torrsubstans
alifater >C8-C10 10 mg/kg torrsubstans
fraktion >C10-C12 2 mg/kg torrsubstans
fraktion >C12-C16 3 mg/kg torrsubstans
fraktion >C16-C35 10 mg/kg torrsubstans

OJ-20a Olja i jord, slam och sediment (Petrol-pack)

Paketinfo

Pris: 1 260 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Metod: GC-FID, GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.