Specieringsanalys

Specieringsanalys

ALS Scandinavia erbjuder ett brett utbud av element specieringsanalyser med LC-HG-ICPMS och GC-ICP-MS. Vårt laboratorium har mer än ett decenniums erfarenhet av tester av element speciering. Vi är specialiserade på analys av de mest toxiska föreningarna av arsenik (As), kvicksilver (Hg), selen (Se) och tennorganiska föreningar (OTC). ALS Scandinavia erbjuder ackrediterade specieringsanalyser av:

  • Jord
  • Sediment
  • Slam
  • Vatten
  • Biota

Genom vår expertis, vår interna forskning samt att vi använder den modernaste teknologin, kan ALS erbjuda dig det senaste inom området för metallspecieringar. Läs gärna mer om våra specieringsanalyser eller kontakta oss direkt.

Varför elementspeciering?

Toxiciteten och biotillgängligheten av ett element beror till stor del på vilken form elementet har. En metallspecieringsanalys kan därför ge värdefull extra information jämfört med traditionella totalkoncentrationer. De senaste åren har ny lagstiftning och regler också börjat introducera värden för exempelvis tennorganiska föreningar, oorganisk arsenik och metylkvicksilver.

Aktuellt

ALS erbjuder nu utökade öppettider för inlämning samt Quick analys 07.00 även till måndagar

15 sep 2017
Från och med 1:a september erbjuder ALS Quick analys 07.00 även till måndagar. Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi senare inlämning under eftermiddag/kväll på många orter i Sverige. Detta kommer även att utökas under hösten.... Läs mer »

Workshop inom Environmental Forensics med ALS Scandinavia, LTU och ÅF

6 sep 2017
ALS Scandinavia AB organiserar i samarbete med Luleå tekniska universitet (LTU) och ÅF en workshop inom Environmental Forensics (miljöforensik). Workshopen kommer att omfatta de vetenskapliga och innovativa trenderna inom Environmental Forensics, identifiering av utsläppskällor och miljöövervakning.... Läs mer »

ALS har utsett en vinnare i sommartävlingen

29 aug 2017
Under veckorna 26- 33 har vi haft en sommartävling. Tävlingen gick ut på att på orderblanketten skriva att det är OK med minst en veckas förskjutet svarsdatum.... Läs mer »

Kontakta oss