Specieringsanalys

Specieringsanalys

ALS Scandinavia erbjuder ett brett utbud av element specieringsanalyser med LC-HG-ICPMS och GC-ICP-MS. Vårt laboratorium har mer än ett decenniums erfarenhet av tester av element speciering. Vi är specialiserade på analys av de mest toxiska föreningarna av arsenik (As), kvicksilver (Hg), selen (Se) och tennorganiska föreningar (OTC). ALS Scandinavia erbjuder ackrediterade specieringsanalyser av:

  • Jord
  • Sediment
  • Slam
  • Vatten
  • Biota

Genom vår expertis, vår interna forskning samt att vi använder den modernaste teknologin, kan ALS erbjuda dig det senaste inom området för metallspecieringar. Läs gärna mer om våra specieringsanalyser eller kontakta oss direkt.

Varför elementspeciering?

Toxiciteten och biotillgängligheten av ett element beror till stor del på vilken form elementet har. En metallspecieringsanalys kan därför ge värdefull extra information jämfört med traditionella totalkoncentrationer. De senaste åren har ny lagstiftning och regler också börjat introducera värden för exempelvis tennorganiska föreningar, oorganisk arsenik och metylkvicksilver.

Aktuellt

ALS kan nu analysera metaller i jord, slam och sediment med endast en dags svarstid

13 apr 2017

ALS kan nu hjälpa dig att analysera metaller i jord, slam och sediment som express, vilket innebär endast en dags svarstid. Analyspaketet är inklusive provberedning.... Läs mer »

Nya analyspaket för alkylerade PAH: er

6 apr 2017

PAH: er, eller polycykliska aromatiska kolväten, är miljöfarliga ämnen som i huvudsak kommer från förbränning eller från oljespill. Alkylerade PAH: er återfinns främst i samband med oljespill. I ALS nya analyspaket för jord, sediment, slam och vatten rapporteras dels PAH16 på vanligt sätt, dels alkylerade PAH: er (naftalen, fenantren, dibensotiofen och deras alkylerade homologer). ... Läs mer »

Kontakta oss