Specieringsanalys

Specieringsanalys

ALS Scandinavia erbjuder ett brett utbud av element specieringsanalyser med LC-HG-ICPMS och GC-ICP-MS. Vårt laboratorium har mer än ett decenniums erfarenhet av tester av element speciering. Vi är specialiserade på analys av de mest toxiska föreningarna av arsenik (As), kvicksilver (Hg), selen (Se), tennorganiska föreningar (OTC) och antimon (Sb). ALS Scandinavia erbjuder ackrediterade specieringsanalyser av:

  • Jord
  • Sediment
  • Slam
  • Vatten
  • Biota

Genom vår expertis, vår interna forskning samt att vi använder den modernaste teknologin, kan ALS erbjuda dig det senaste inom området för metallspecieringar. Läs gärna mer om våra specieringsanalyser eller kontakta oss direkt.

Varför elementspeciering?

Toxiciteten och biotillgängligheten av ett element beror till stor del på vilken form elementet har. En metallspecieringsanalys kan därför ge värdefull extra information jämfört med traditionella totalkoncentrationer. De senaste åren har ny lagstiftning och regler också börjat introducera värden för exempelvis tennorganiska föreningar, oorganisk arsenik och metylkvicksilver.

Aktuellt

Nya paket för passiv provtagning av porgas och inomhusluft

19 mar 2019
ALS har tagit fram tre nya analyspaket för passiv provtagning av porgas och inomhusluft. Analypaketen omfattar 33 flyktiga ämnen inklusive vinylklorid. För dessa ämnen finns experimentellt framtagna upptagsdata för beräkning av halter. ... Läs mer »

Jämförelse mellan SEM, svepelektronmikroskopi och PLM, polarisationsmikroskop

27 feb 2019
Asbestanalys kan utföras med flera tekniker, exempelvis SEM (Svepelektronmikroskop) eller PLM (Polarisationsmikroskop). Tester som ALS har utfört på ett stort antal prover visar att mellan 10-15 % av proverna som friklassades vid analys med PLM faktiskt innehöll asbestfibrer vid efterkontroll med SEM. ... Läs mer »

ALS analyserar inomhusmiljön | Provtagningssäsong för radon

5 feb 2019
Finns det misstankar om mögel i inomhusmiljön, hussvamp i byggnaden eller kemiska ämnen i inomhusluften? ALS Scandinavia erbjuder flera olika analyspaket för att identifiera eventuella skadeangrepp och orsaker till försämrad inomhusmiljö eller skador på byggnadsmaterial.... Läs mer »

Kontakta oss