RIGHT SOLUTIONS • RIGHT PARTNER

ALS Life Sciences är din samarbetspartner för laboratorieanalys inom miljö, livsmedel, läkemedel, medical device, elektronik, humanbiologi och andra områden. Vi erbjuder ett brett utbud av analyser som omfattar bl.a. organiska ämnen, metaller, partiklar och isotoper.

AKTUELLT

Perfluorerade ämnen (PFAS):
Nytt paket med lägre rapporteringsgränser och fler ämnen.

Vi har skapat ett nytt paket för analys av perfluorerade ämnen (PFAS) i jord, slam och sediment. Detta paket innehåller 35 ämnen med lägre rapporteringsgränser än tidigare.
 ...

 Läs mer

Vi har glädjen att meddela att ALS Scandinavia har förvärvat Swecos verksamhet Geolab. Övertagandet gäller från och med den 1 juli 2021 och innebär att Geolab nu drivs i ALS Scandinavias regi i samarbete med de anställda från Geolab....

 Läs mer

Vi har nu utökat vårt utbud för vår tjänst ALS Quick. Vi kan nu även erbjuda analys av kreosotföreningar i matriserna jord, tegel och betong, PCB i fogmassa samt oljeindex i jord och vatten som ALS Quick.  ...

 Läs mer

REFERENSER