RIGHT SOLUTIONS • RIGHT PARTNER

ALS Life Sciences är din samarbetspartner för laboratorieanalys inom miljö, livsmedel, läkemedel, medical device, elektronik, humanbiologi och andra områden. Vi erbjuder ett brett utbud av analyser som omfattar bl.a. organiska ämnen, metaller, partiklar och isotoper.

AKTUELLT

Analyser för sulfidförande bergmaterial:
Totalhalt svavel/metaller, ABA-test, NAG-test.

Vi har utvecklat metoder för analys av sulfidförande bergmaterial på laboratoriet i Danderyd. Metoderna är baserade på Stockholms Stads vägledning för provtagning och klassificering av sulfidförande berg. ...

 Läs mer

I färger tillverkade före 1970 kan bly (Pb) ingå. Speciellt vita färger med blyvitt innehåller höga halter bly. Vid exponering/inandning är bly hälsoskadligt. Därför bör färgen testas innan färgen tex slipas vid renovering av gamla hus, om man misstänker att den innehåller bly. Vi analyserar bly i färgflagor....

 Läs mer

Att asbestfibrer är skadligt för människan känner nog de flesta till, men det finns även syntetiska oorganiska fibrer som sannolikt är cancerframkallande och även irriterande för hud och andningsvägar. På vårt laboratorium i Danderyd analyserar vi ett flertal typer av fibrer utöver asbest i material-, damm- och luftprover, tex eldfasta keramiska fibrer, grafitfibrer och kiselkarbidfibrer. ...

 Läs mer

Vi utvecklar nu våra metoder för analys av metaller i vatten och kommer från och med 1 april 2023 att erbjuda en utökad omfattning av ackrediterade metallanalyser, ett önskemål från flera av våra kunder. Utvecklingen kommer även att bidra till en minskad miljöpåverkan. ...

 Läs mer

REFERENSER