RIGHT SOLUTIONS • RIGHT PARTNER

ALS Life Sciences är din samarbetspartner för laboratorieanalys inom miljö, livsmedel, läkemedel, medical device, elektronik, humanbiologi och andra områden. Vi erbjuder ett brett utbud av analyser som omfattar bl.a. organiska ämnen, metaller, partiklar och isotoper.

AKTUELLT

I vår strävan att bli bättre höjer vi nu vår säkerhet på våra Analyscertifikat, vilket går i linje med våra kärnvärden; säkerhetsmedvetna och omhändertagande. PDF-rapporter får en digital signatur som berättar att den är certifierad av ALS Limited....

 Läs mer

ALS har för avsikt att göra världen till en bättre plats genom innovation, vetenskap och engagemang. Ifjol (2023) undertecknade ALS globala styrelse ett företagsåtagande att uppnå netto-nollutsläpp år 2050, vilket sammanfattas i vår årliga globala hållbarhetsrapport. ...

 Läs mer

Tunnelbygget för ny elledning under Stockholm resulterar i stora mängder bergmaterial av heterogen karaktär. Svensk Ekologikonsult redovisar här hur de har arbetat fram en effektiv metodik för provtagning och karakterisering av berget och därmed optimera resursutnyttjandet av massorna. ALS Scandinavia anlitades för att utföra analyserna av sulfidförande bergmaterial....

 Läs mer

Inlämningsstället Radonova i Uppsala flyttar ca 1 km till Södra Depågatan 2. I samband med flytten kommer inlämningsstället vara stängt 24-25 november och öppna åter måndag 27 november. I Uppsala erbjuder ALS även upphämtning av prover med bud. Hör gärna av dig till din kontaktperson på ALS eller vår logistikavdelning om du vill diskutera vilka logistiklösningar som fungerar...

 Läs mer

REFERENSER