Paket: 15
Provtyp: Bergarter och mineral
Analystyp: Sulfidförande berg

Sulfidförande berg / Bergarter och mineral

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
S, svavel 500 mg/kg

SULF-2a Totalhalt svavel i sulfidhaltigt bergmaterial

Paketinfo

Pris: 635 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bergarter och mineral
Analystyp: Sulfidförande berg
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pris för provberedning av sulfidhaltigt bergmaterial tillkommer, se information.
Tillägg av ABA-test och NAGpH-test kan beställas.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Totalhalt svavel:
S, svavel
ABA-test:
syrapotential (AP)
neutralisationspotential (NP)
netto neutralisationspotential (NNP)
neutralisationspotentialkvot (NPR)
kol, totalhalt (TC)
NAGpH-test:
pH efter NAGpH-test

SULF-1a Analyspaket Bas för sulfidhaltigt bergmaterial

Paketinfo

Pris: 7 400 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Bergarter och mineral
Analystyp: Sulfidförande berg
Express: Ja, Expresstariff 14: 2 dagar +175%; 3 dagar +150%; 4 dagar +120%; 5 dagar +100%; 6 dagar +75%; 7 dagar +40%; 8 dagar +30%; 9 dagar +20%
Anmärkningar: Pris för provberedning av sulfidhaltigt bergmaterial tillkommer, se information.
ABA-test och NAGpH-test utförs på material malt till >85% <75 µm.
Obs! ABA-test ochNAGpH-test utförs endast om totalhalten svavel är högre än 1000 mg/kg (0.1%), utvärdering sker av laboratoriet.
Endast kostnaden för analys av totalhalt svavel och provberedning debiteras om totalhalten svavel är lägre än 1000 mg/kg.
Kontakta info.ta@alsglobal.com om annat förfarande önskas.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
syrapotential (AP)
neutralisationspotential (NP)
netto neutralisationspotential (NNP)
neutralisationspotentialkvot (NPR)
kol, totalhalt (TC)

SULF-4 Tillägg: ABA-test (syra-bas-redovisning) i sulfidhaltigt bergmaterial

Paketinfo

Pris: 4 070 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Bergarter och mineral
Analystyp: Sulfidförande berg
Metod: SS-EN 15875 (ABA-test)
Express: Ja, Expresstariff 14: 2 dagar +175%; 3 dagar +150%; 4 dagar +120%; 5 dagar +100%; 6 dagar +75%; 7 dagar +40%; 8 dagar +30%; 9 dagar +20%
Anmärkningar: Tilläggsanalys till totalhalt svavel/metaller i sulfidhaltigt bergmaterial (SULF-2a, -2b, 2c). Tilläggsbeställningen ska göras inom 15 arbetsdagar från rapporteringsdatum av totalhalt svavel/metaller.
ABA-test och NAGpH-test utförs på material malt till >85% <75 µm.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
ABA-test:
syrapotential (AP)
neutralisationspotential (NP)
netto neutralisationspotential (NNP)
neutralisationspotentialkvot (NPR)
kol, totalhalt (TC)
NAGpH-test:
pH efter NAGpH-test

SULF-3 Tillägg: ABA-test och NAGpH-test i sulfidhaltigt bergmaterial

Paketinfo

Pris: 6 770 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Bergarter och mineral
Analystyp: Sulfidförande berg
Metod: SS-EN 15875 (ABA-test)
Express: Ja, Expresstariff 14: 2 dagar +175%; 3 dagar +150%; 4 dagar +120%; 5 dagar +100%; 6 dagar +75%; 7 dagar +40%; 8 dagar +30%; 9 dagar +20%
Anmärkningar: Tilläggsanalys till totalhalt svavel/metaller i sulfidhaltigt bergmaterial (SULF-2a, -2b, 2c). Tilläggsbeställningen ska göras inom 15 arbetsdagar från rapporteringsdatum av totalhalt svavel/metaller.
ABA-test och NAGpH-test utförs på material malt till >85% <75 µm.
Analyserna kan beställas separat, t.ex. endast ABA-test eller endast NAGpH-test. Kontakta laboratoriet i Danderyd för mer information.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
NAGpH-test:
pH efter NAGpH-test

SULF-5 Tillägg: NAGpH-test i sulfidhaltigt bergmaterial

Paketinfo

Pris: 3 830 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Bergarter och mineral
Analystyp: Sulfidförande berg
Express: Ja, Expresstariff 14: 2 dagar +175%; 3 dagar +150%; 4 dagar +120%; 5 dagar +100%; 6 dagar +75%; 7 dagar +40%; 8 dagar +30%; 9 dagar +20%
Anmärkningar: Tilläggsanalys till totalhalt svavel/metaller i sulfidhaltigt bergmaterial (SULF-2a, -2b, 2c). Tilläggsbeställningen ska göras inom 15 arbetsdagar från rapporteringsdatum av totalhalt svavel/metaller.
ABA-test och NAGpH-test utförs på material malt till >85% <75 µm.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Totalhalt metaller:
S, svavel
Ca, kalcium
Fe, järn
As, arsenik
ABA-test:
syrapotential (AP)
neutralisationspotential (NP)
netto neutralisationspotential (NNP)
neutralisationspotentialkvot (NPR)
kol, totalhalt (TC)
NAGpH-test:
pH efter NAGpH-test

SULF-1b Analyspaket Plus för sulfidhaltigt bergmaterial

Paketinfo

Pris: 7 870 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Bergarter och mineral
Analystyp: Sulfidförande berg
Express: Ja, Expresstariff 14: 2 dagar +175%; 3 dagar +150%; 4 dagar +120%; 5 dagar +100%; 6 dagar +75%; 7 dagar +40%; 8 dagar +30%; 9 dagar +20%
Anmärkningar: Pris för provberedning av sulfidhaltigt bergmaterial tillkommer, se information.
ABA-test och NAGpH-test utförs på material malt till >85% <75 µm.
Obs! ABA-test ochNAGpH-test utförs endast om totalhalten svavel är högre än 1000 mg/kg (0.1%), utvärdering sker av laboratoriet.
Endast kostnaden för analys av totalhalt S, Ca, Fe och As och provberedning debiteras om totalhalten svavel är lägre än 1000 mg/kg.
Kontakta info.ta@alsglobal.com om annat förfarande önskas.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Totalhalt metaller:
As, arsenik
Cd, kadmium
Co, kobolt
Cr, krom
Cu, koppar
Hg, kvicksilver
Mn, mangan
Ni, nickel
Pb, bly
S, svavel
Sb, antimon
V, vanadin
Zn, zink
ABA-test:
syrapotential (AP)
neutralisationspotential (NP)
netto neutralisationspotential (NNP)
neutralisationspotentialkvot (NPR)
kol, totalhalt (TC)
NAGpH-test:
pH efter NAGpH-test

SULF-1c Utökat analyspaket för sulfidhaltigt bergmaterial

Paketinfo

Pris: 8 200 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Bergarter och mineral
Analystyp: Sulfidförande berg
Express: Ja, Expresstariff 14: 2 dagar +175%; 3 dagar +150%; 4 dagar +120%; 5 dagar +100%; 6 dagar +75%; 7 dagar +40%; 8 dagar +30%; 9 dagar +20%
Anmärkningar: Pris för provberedning av sulfidhaltigt bergmaterial tillkommer, se information.
ABA-test och NAGpH-test utförs på material malt till >85% <75 µm.
Obs! ABA-test ochNAGpH-test utförs endast om totalhalten svavel är högre än 1000 mg/kg (0.1%), utvärdering sker av laboratoriet.
Endast kostnaden för analys av totalhalt metaller och provberedning debiteras om totalhalten svavel är lägre än 1000 mg/kg.
Kontakta info.ta@alsglobal.com om annat förfarande önskas.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
S, svavel 100 mg/kg
Ca, kalcium 500 mg/kg
Fe, järn 200 mg/kg
As, arsenik 3 mg/kg

SULF-2b Totalhalt metaller (4 st) i sulfidhaltigt bergmaterial

Paketinfo

Pris: 1 070 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bergarter och mineral
Analystyp: Sulfidförande berg
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pris för provberedning av sulfidhaltigt bergmaterial tillkommer, se information.
Tillägg av ABA-test och NAGpH-test kan beställas.
För prover som inte behöver torkas kan snabbast svarstid på 1 arbetsdag erbjudas. Kontakta laboratoriet i dessa fall.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 3 mg/kg
Cd, kadmium 0.05 mg/kg
Co, kobolt 0.1 mg/kg
Cr, krom 1 mg/kg
Cu, koppar 1 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.05 mg/kg
Mn, mangan 1 mg/kg
Ni, nickel 2 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
S, svavel 100 mg/kg
Sb, antimon 0.05 mg/kg
V, vanadin 0.5 mg/kg
Zn, zink 4 mg/kg

SULF-2c Totalhalt metaller (13 st) i sulfidhaltigt bergmaterial

Paketinfo

Pris: 1 430 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bergarter och mineral
Analystyp: Sulfidförande berg
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pris för provberedning av sulfidhaltigt bergmaterial tillkommer, se information.
Tillägg av ABA-test och NAGpH-test kan beställas.
För prover som inte behöver torkas kan snabbast svarstid på 1 arbetsdag erbjudas. Kontakta laboratoriet i dessa fall.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 0.1 mg/kg
Al, aluminium 10 mg/kg
Au, guld 0.05 mg/kg
B, bor 10 mg/kg
Ba, barium 1 mg/kg
Be, beryllium 0.5 mg/kg
Bi, vismut 0.05 mg/kg
Ca, kalcium 100 mg/kg
Cs, cesium 0.05 mg/kg
Fe, järn 20 mg/kg
Ga, gallium 0.5 mg/kg
Ge, germanium 1 mg/kg
Hf, hafnium 1 mg/kg
Ir, iridium 0.05 mg/kg
K, kalium 100 mg/kg
Li, litium 1 mg/kg
Mg, magnesium 50 mg/kg
Mo, molybden 0.5 mg/kg
Na, natrium 100 mg/kg
Nb, niob 0.05 mg/kg
P, fosfor 50 mg/kg
Pd, palladium 0.5 mg/kg
Pt, platina 0.05 mg/kg
Rb, rubidium 0.5 mg/kg
Ru, rutenium 0.5 mg/kg
Sc, skandium 0.1 mg/kg
Se, selen 2 mg/kg
Si, kisel 1 mg/kg
Sn, tenn 0.2 mg/kg
Sr, strontium 2 mg/kg
Ta, tantal 1 mg/kg
Te, tellur 0.5 mg/kg
Th, torium mg/kg
Ti, titan 2 mg/kg
Tl, tallium 0.05 mg/kg
W, volfram 0.2 mg/kg
Zr, zirkonium 1 mg/kg

SULF-ADD Tilläggsanalyter för sulfidhaltigt bergmaterial

Paketinfo

Pris: Se anmärkningar.
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: Kontakta laboratoriet
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bergarter och mineral
Analystyp: Sulfidförande berg
Metod: ICP-SFMS efter uppslutning med HNO3, HCl och HF
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pris per tilläggselement 230 SEK. Kan endast beställas som tillägg till analyspaket SULF-1a, 1b, 1c eller SULF-2a, 2b, 2c.
Lägre rapporteringsgräns(er) kan erhållas.
Vänligen kontakta kundtjänst

1 Parametern är ej ackrediterad
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
paste pH

SULF-6 Paste pH i sulfidhaltigt bergmaterial

Paketinfo

Pris: 355 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Bergarter och mineral
Analystyp: Sulfidförande berg
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Anmärkningar: Pris för provberedning av sulfidhaltigt bergmaterial tillkommer, se information.