Kvalitetssäkring

Att säkra och kontrollera kvaliteten i analysresultaten är en integrerad del i analysarbetet och i hela verksamheten vid ALS.

Kvalitetssäkring är den samlande benämningen på all verksamhet som krävs för att upprätthålla avsedd kvalitet i analyserna. Kvalitetssäkringen berör många olika områden såsom organisation, utbildning, lokaler, utrustning, metoder osv.

Kvalitetssäkringen konkretiseras i laboratoriets kvalitetssystem. Kvalitetssystemet ligger till grund för ackrediteringen. Ackrediteringen utgör ett tredjepartsgodkännande av kompetens och kan jämföras med den ISO 9000-certifiering som är vanlig inom industrin. För ackreditering krävs återkommande bedömning och tillsyn på plats där det kontrolleras att föreskrivna internationella standarder för kvalitetssäkring uppfylls. I Sverige svarar ackrediteringsorganet SWEDAC för ackreditering och tillsyn. SWEDAC deltar i internationellt samarbete, vilket innebär att ackrediteringen gäller även i ett flertal andra länder.

Ackreditering från SWEDAC

SWEDAC:s ackreditering gäller alltid för specifika metoder. Även icke-ackrediterade analyser omfattas av kvalitetssäkring och många delar i kvalitetssystemet är gemensamma för ackrediterade och icke-ackrediterade analyser. För den ackrediterade verksamheten gäller dock bl.a. strängare krav på dokumentation. 

Ackrediterad analys

Kvalitetsdokument

 

  Luleå Stockholm Sollentuna Landskrona
Ackrediteringscertifikat  
Ackrediterade metoder  
GMP  
GLP    
FDA Classification letter   Certificate of Registration  
ISO 14001    

Utöver vår ackreditering genomgår vi på våra läkemedelslaboratorier rutinmässigt inspektioner från läkemedelsföretag och deltar i inhemska och internationella provningsjämförelser. Som analyspartner tillgodoser vi våra kunders krav beträffande GMP rutiner samt konfidentiell behandling av information.

 

Läs mer om ALS kvalitetsarbete

  • Kvalitetssäkring
  • Kontrolldiagram
  • Validering
  • Mätosäkerhet
  • Underleverantörer
  • Detektions- och rapporteringsgränser
  • Chain of custody
  • Provningsjämförelser