Paket: 112
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen
Analystyp: Grundämnen, Organiska ämnen, Isotoper, Ekotoxikologi, Mikroplast och partiklar

Grundämnen / Produkter och kemiska ämnen

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 1 mg/kg
As, arsenik 25 mg/kg
Au, guld 0.5 mg/kg
Be, beryllium 1 mg/kg
Bi, vismut 1 mg/kg
Cd, kadmium 0.5 mg/kg
Cr, krom 1 2 mg/kg
Cu, koppar 5 mg/kg
Hg, kvicksilver 1 mg/kg
Ni, nickel 2 2 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
Pd, palladium 2 mg/kg
Pt, platina 0.5 mg/kg
Sb, antimon 0.5 mg/kg
Sn, tenn 12 mg/kg
Zn, zink 2.5

E-1a Metaller i kretskort

Paketinfo

Pris: 6 180 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Anmärkningar:
1 För bestämning av Cr(VI), kontakta laboratoriet för pris.
2 Bestämning av Ni enligt SS-EN 1811, kontakta laboratoriet för prisuppgift.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
För analysomfattning se respektive paket

E-1a + SE-1

Paketinfo

Pris: 8 410 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium
Ba, barium
Be, beryllium
Ca, kalcium
Co, kobolt
Cr, krom
Fe, järn
K, kalium
Mg, magnesium
Mn, mangan
Mo, molybden
Na, natrium
Nb, niob
P, fosfor
Sc, skandium
Si, kisel
Sr, strontium
Ti, titan
V, vanadin
W, volfram
Y, yttrium
Zr, zirkonium
Zn, zink

E-1b Återstod efter E-1a eller SE-1

Paketinfo

Pris: 2 790 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Anmärkningar: Provet inaskas vid 550°C. Endast halter som överstiger 0.1% rapporteras.
Detta paket kan endast beställas som tillägg till paket SE-1 och E-1a. E-1b kan också kompletteras med ytterligare grundämnen.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik
Cd, kadmium
Hg, kvicksilver
Pb, bly

E-1c Grundämnen i primär- och sekundärbatterier enligt "Battery Industry Standard Analytical Method" (modifierad)

Paketinfo

Pris: 3 710 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Anmärkningar: För batterier med storlek AA och mindre sker ingen separat uppslutning av batterigelen (avsteg från standarden).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Cr6+, krom(VI) 0.5 mg/kg

E-1e Cr(VI) Sexvärt krom i elektronik/plast

Paketinfo

Pris: 935 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 4 g
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: Enligt EPA 3060A (US)
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Instruktion: Undvik användning av föremål i rostfritt stål vid provtagningen

Organiska ämnen / Produkter och kemiska ämnen

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
hexabromcyklododekan (HBCD)

Hexabromcyklododekan

Paketinfo

Pris: 3 910 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 20 g torrsubstans
Metod: Pyrolys med GC-MS
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
HFC 134a

Övriga freoner i elektroniska komponenter

Paketinfo

Pris: 1 860 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bisfenol A 0.1 mg/kg

Bisfenol A i plast

Paketinfo

Pris: 3 100 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Plast
Analystyp: Organiska ämnen
Metod: GC-MS
Anmärkningar: Lakning ingår i priset.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 28 0.2 mg/kg
PCB 52 0.2 mg/kg
PCB 101 0.2 mg/kg
PCB 118 0.2 mg/kg
PCB 138 0.2 mg/kg
PCB 153 0.2 mg/kg
PCB 180 0.2 mg/kg
summa PCB 7

PCB i olja

Paketinfo

Pris: 1 430 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Olja och lösningsmedel
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 25 ml
Provkärl: 100 ml mörk glasflaska
Metod: GC-ECD
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen kan variera beroende på provets sammansättning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2-monoklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans
3-monoklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans
4-monoklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans
2,3-diklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans
2,4-diklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans
2,5-diklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans
2,6-diklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans
3,4-diklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans
3,5-diklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans
2,3,4-triklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans
2,3,5-triklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans
2,3,6-triklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans
2,4,5-triklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans
2,4,6-triklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans
3,4,5-triklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans
pentaklorfenol 0.02-0.1 mg/kg torrsubstans

OF-7 Klorfenoler i papper och massa

Paketinfo

Pris: Begär pris!
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Metod: GC-ECD
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen kan variera beroende på provets sammansättning.

Isotoper / Produkter och kemiska ämnen

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Isotoper av bly, uran och andra grundämnen

Isotopanalyser - konsumentprodukter

Paketinfo

Pris: Begär pris!
Rabattgrupp: 4
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Isotopanalyser
Analystyp: Isotoper
Anmärkningar: Kvoterna rapporteras tillsammans med aktuell standardavvikelse (absolut och relativ).
Läs mer om isotopanalyser på vår isotopsida.

Ekotoxikologi / Produkter och kemiska ämnen

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Grönalg (Pseudokirchneriella subcapitata) tillväxthämning

Paketinfo

Pris: Kontakta laboratoriet
Standard svarstid: Kontakta laboratoriet
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen
Analystyp: Ekotoxikologi
Metod: OECD TG 201
Anmärkningar: Kontakta laboratoriet för mer information. Telefon: 0418-707 00
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Daphnia magna, akuttoxicitet 48 h

Paketinfo

Pris: Kontakta laboratoriet
Standard svarstid: Kontakta laboratoriet
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen
Analystyp: Ekotoxikologi
Metod: OECD TG 202
Anmärkningar: Kontakta laboratoriet för mer information. Telefon: 0418-707 00
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Daphnia magna, reproduktion 21 dagar

Paketinfo

Pris: Kontakta laboratoriet
Standard svarstid: Kontakta laboratoriet
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen
Analystyp: Ekotoxikologi
Metod: OECD TG 211
Anmärkningar: Kontakta laboratoriet för mer information. Telefon: 0418-707 00
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Fish Embryo Test (FET, Danio rerio) 96 h

Paketinfo

Pris: Kontakta laboratoriet
Standard svarstid: Kontakta laboratoriet
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen
Analystyp: Ekotoxikologi
Metod: OECD TG 236
Anmärkningar: Kontakta laboratoriet för mer information. Telefon: 0418-707 00
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Ägg/Yngel (Danio rerio) 8-10 dagar

Paketinfo

Pris: Kontakta laboratoriet
Standard svarstid: Kontakta laboratoriet
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen
Analystyp: Ekotoxikologi
Provmängd: 10 l
Metod: OECD TG 212
Anmärkningar: Kontakta laboratoriet för mer information. Telefon: 0418-707 00

Mikroplast och partiklar / Produkter och kemiska ämnen

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

A-7m Identifiering av polymerer

Paketinfo

Pris: 1 560 SEK / prov
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Plast
Analystyp: Mikroplast och partiklar
Provmängd: 2 fibrer eller >25 µm
Metod: FTIR
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Identifiering av polymerer.