Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
acenaftylen 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
acenaften 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
fluoren 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
fenantren 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
antracen 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
fluoranten 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
pyren 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
bens(a)antracen 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
krysen 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
bens(b)fluoranten 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
bens(k)fluoranten 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
bens(a)pyren 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
dibenso(ah)antracen 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
bens(ghi)perylen 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
indeno(123cd)pyren 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
PAH, summa 16
summa cancerogena PAH
summa övriga PAH
PAH, summa L
PAH, summa M
PAH, summa H
1-metylnaftalen 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
2-metylnaftalen 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans
bifenyl 0.01-0.08 mg/kg torrsubstans

OJ-24a Kreosotföreningar A i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 680 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: Samma dag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information om beställning, priser och leveranstider, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.