Passiv provtagning erbjuder flera fördelar jämfört med konventionell provtagning. Provtagaren är utplacerad under en längre tid (ofta dagar till veckor) och ackumulerar de ämnen som ska mätas. Resultatet är ett medelvärde av koncentrationen under perioden. Därmed riskerar man inte att missa t ex tillfälliga utsläppsmaxima. Vi erbjuder passiva provtagare för opolära organiska föreningar (t ex PAH, PCB, PCDD), för PFAS samt för metaller och anjoner. Gemensamt för dessa tre typer av provtagare är att de endast ackumulerar den biotillgängliga fraktionen, dvs det som organismer kan ta upp.

För DGT-provtagarna (PFAS samt metaller och anjoner) är upptagshastigheten i gelen temperaturberoende. Därmed är viktigt att övervaka vattentemperaturen under provtagningstiden. Om temperaturen förväntas variera mer än 2 grader, kan en temperaturlogger med fördel användas. ALS har ett antal temperaturloggers för uthyrning.

Läs mer om passiv vattenprovtagning i vårt informationsblad.

 

Mer information om våra analyspaket finns nedan


Kontakta oss gärna för mer information.

Fraktkostnad debiteras vid beställning av utrustning, se prislista.


Provtagningsutrustning

ALS erbjuder köp och uthyrning av utrustning för provtagning med passiva provtagare. Klicka här för att beställa utrustning.

Utrustning
PS Organic standardmembran (SPMD)
PS Organic fältblank inkl. analys för PRC1
PS Organic engångsprovtagare2
Provtagningsbur för 2 spindlar
Provtagningsbur för 5 spindlar
Spindel
Temperaturlogger
PS PFAS (DGT)
PS Metal (DGT) för katjoner
PS Metal (DGT) för anjoner
PS Metal (DGT) för kvicksilver, Hg
PS Metal (kombo-DGT) för katjoner, anjoner och kvicksilver

1 PRC: performance reference compounds; ämnen som har tillsatts membranet för att ge möjlighet att kompensera för variationer i t.ex. temperatur. Analys av PRC i en fältblank ger ett bättre startvärde för PRC-halt och därmed en bättre beräkning av koncentration. Vi rekommenderar att man använder en full fältblank, dvs. analyserar samma ämnen i blanken som i proven.
2 inkl. 2x15.5 cm membran.