Passiv provtagning erbjuder flera fördelar jämfört med konventionell provtagning. Provtagaren är utplacerad under en längre tid (ofta dagar till veckor) och ackumulerar de ämnen som ska mätas. Resultatet är ett medelvärde av koncentrationen under perioden. Därmed riskerar man inte att missa t ex tillfälliga utsläppsmaxima. Vi erbjuder passiva provtagare för opolära organiska föreningar (t ex PAH, PCB, PCDD), för polära organiska föreningar (t ex läkemedelssubstanser och vattenlösliga pesticider) samt för metaller och anjoner. Gemensamt för dessa tre typer av provtagare är att de endast ackumulerar den biotillgängliga fraktionen, dvs det som organismer kan ta upp.

Passiv provtagning för flyktiga organiska ämnen (VOC) innebär att ett medelvärde av koncentrationen under en viss tid kan uppskattas. Den provtagare vi erbjuder är en jämviktsprovtagare som kan användas för olika typer av vatten, men ursprungligen utvecklades den för att användas i grundvattenbrunnar. Den rekommenderade provtagningstiden är minst två veckor. Provtagaren är enkel att hantera, och efter upptagning förs ett delprov över i en vial och analyseras med standardmetoder. Lämpliga analyspaket är OV-5 BTEX och OV-6 Klorerade alifater

 

Läs mer i våra informationsblad:


Kontakta oss gärna för mer information.

Fraktkostnad debiteras vid beställning av utrustning, se prislista.


Provtagningsutrustning

ALS erbjuder köp och uthyrning av utrustning för provtagning med passiva provtagare. Klicka här för att beställa utrustning.

Utrustning
PS Organic standardmembran
PS Organic fältblank inkl. analys för PRC2
PS Organic engångsprovtagare3
PS Polar
Provtagningsbur för 2 spindlar
Provtagningsbur för 5 spindlar
Spindel
Hållare för 3 PS Polar
PS VOC provtagnings-kit4
PS Metal (för katjoner)
PS Metal (för anjoner)
1 Vid ev. förlust av utrustning debiteras priset för inköp.

2 PRC: performance reference compounds; ämnen som har tillsatts membranet för att ge möjlighet att kompensera för variationer i t.ex. temperatur. Analys av PRC i en fältblank ger ett bättre startvärde för PRC-halt och därmed en bättre beräkning av koncentration. Vi rekommenderar att man använder en full fältblank, dvs. analyserar samma ämnen i blanken som i proven.
3 inkl. 2x15.5 cm membran.
4 PS VOC, anjonat vatten, vialer