• Okulär jordartsbedömning (inkl. materialtyp och tjälfarlighetsklassificering*
 • Jordartsbedömning, materialtyp och tjälfarlighetsklassificering med bestämning av finjordshalt
 • Vattenkvot
 • Torrsubstans
 • Skrymdensitet
 • Kompaktdensitet

Kornfördelning

 • Siktning, 0.063–20 mm 
 • Sedimentering (hydrometermetoden), 0.002–0,063 mm 
 • Siktning + sedimentering, 0.002–20 mm 
 • Siktning 0,063–63 mm **
 • Siktning material >63mm 
 • Torrsiktning <20mm *** 
 • Kornfördelningskurva för enskilt avlopp (Endast privatpersoner)
 • Kornfördelning inkl. LT-index och kornlängd 

Atterbergs gränser

 • Flytgräns (Svenska fallkonmetoden)
 • Flytgräns (Casagrandes flytgränsapparat)
 • Plasticitetsgräns

Organisk halt

 • Glödgningsförlust vid 550 °C alt 950 °C
 • Approximativ organisk halt, korrigering för ler- och karbonathalt
 • Beräknad TOC efter glödgning vid 550 °C

Stört prov

 • Benämning, vattenkvot, flytgräns
 • CPT-korrigering – benämning, vattenkvot, flytgräns, skrymdensitet
 • Plasticitetsindex, benämning, vattenkvot, flytgräns, skrymdensitet 
 • Torvjordar (benämning, vattenkvot, humifieringsgrad) 

Ostört prov

Samtliga inkluderar: Benämning, vattenkvot, skrymdensitet, sensitivitet, flytgräns, foto av provkropp samt lagring i 4 månader

 • Skjuvhållfasthet med fallkon – (s.k indextest)
 • Skjuvhållfasthet med direkt skjuvförsök inkl. komplett CRS-försök (3.3) 
 • Rutinundersökning organiska jordar ostört prov
 • Torvjordar (benämning, vattenkvot, skrymdensitet, humifieringsgrad enl. von Post samt lagring av prov i 4 månader)
 • Sulfidjordar (benämning, skrymdensitet, vattenkvot, flytgräns, sensitivitet, skjuvhållfasthet, glödgningsförlust samt lagring av prov i 4 månader, enligt SGI Rapport 69.
 • Ödometerförsök med stegvis pålastning, med tidsavläsning
 • Ödometerförsök med stegvis pålastning, utan tidsavläsning
 • Ödometerförsök med konstant deformationshastighet - CRS
 • Ödometer med stegvis på- och avlastning
 • Svällförsök i ödometer (mätning av svälltryck, modifierad analys)
 • Laboratorievingförsök
 • Fallkonförsök (ostört prov)
 • Fallkonförsök (omrört prov)
 • Enaxligt tryckförsök

Direkta skjuvförsök

 • Dränerat försök (per normalspänning), apparat typ SGI
 • Odränerat försök (per normalspänning), apparat typ SGI
 • Dränerat försök med skjuvbox (per normalspänning)
 • Triaxialförsök(Ø 50mm)
 • Odränerat aktivt/passivt med isotropisk konsolidering
 • Dränerat aktivt/passivt med isotropisk konsolidering
   

Den dränerade skjuvhållfastheten τfd är dimensionerande vid beräkningar av långtidsstabiliteten. Med skjuvbox modell Casagrande utförs dränerade skjuvförsök med vilket man kan bestämma de effektiva skjuvhållfasthetsparametrarna c’ och Ø’. Normalt konsolideras 3-4 likartade prover av samma material vid 3-4 olika normalspänningar (konsolideringsspänning). Provet konsolideras för vald normalspänning och utifrån den väljs aktuell skjuvhastighet. Provet skjuvas sedan genom att den undre delen av den tvådelade boxen rör sig i longitudinell riktning på kullager tills det att brott sker.

Följande dimensioner kan användas:

Ø 50 mm
Ø 60 mm
100*100 mm
60*60 mm
För friktionsjordar bör kornstorleken inte överskrida 3-4mm.

 • Minsta densitet (lös fyllning)
 • Maximal densitet, per delprov (Proctorpackning)
 • Maximal densitet, per delprov (Vibropackning)
 • Rörpermeameter (inkl. vattenkvot och skrymdensitet)
 • Celltryckspermeameter med ”back pressure” Ø 50 mm (inkl. vattenkvot och skrymdensitet)
 • Permeabilitetsförsök i CRS (inkl. vattenkvot och skrymdensitet) 
 • Nippelpermeameter (inkl. vattenkvot och skrymdensitet) 
 • Permeabilitetsberäkning baserad på kornfördelning 
 • Inblandning av stabiliseringsmedel, per blandning
 • Inpackning, per hylsa
 • Undersökning, per hylsa (vattenkvot, skrymdensitet och tryckförsök)
 • Paket av 1 inblandning (Tillverkning av 4 provkroppar inkl. undersökning)