• Okulär jordartsbedömning (inkl. materialtyp och tjälfarlighetsklassificering*
 • Jordartsbedömning, materialtyp och tjälfarlighetsklassificering med bestämning av finjordshalt
 • Vattenkvot
 • Torrsubstans
 • Skrymdensitet
 • Kompaktdensitet

Kornfördelning

 • Siktning, 0.063–20 mm 
 • Sedimentering (hydrometermetoden), 0.002–0,063 mm 
 • Siktning + sedimentering, 0.002–20 mm 
 • Siktning 0,063–63 mm **
 • Siktning material >63mm 
 • Torrsiktning <20mm *** 
 • Kornfördelningskurva för enskilt avlopp (Endast privatpersoner)
 • Kornfördelning inkl. LT-index och kornlängd 

Atterbergs gränser

 • Flytgräns (Svenska fallkonmetoden)
 • Flytgräns (Casagrandes flytgränsapparat)
 • Plasticitetsgräns

Organisk halt

 • Glödgningsförlust vid 550 °C alt 950 °C
 • Approximativ organisk halt, korrigering för ler- och karbonathalt
 • Beräknad TOC efter glödgning vid 550 °C

Stört prov

 • Benämning, vattenkvot, flytgräns
 • CPT-korrigering – benämning, vattenkvot, flytgräns, skrymdensitet
 • Plasticitetsindex, benämning, vattenkvot, flytgräns, skrymdensitet 
 • Torvjordar (benämning, vattenkvot, humifieringsgrad) 

Ostört prov

Samtliga inkluderar: Benämning, vattenkvot, skrymdensitet, sensitivitet, flytgräns, foto av provkropp samt lagring i 4 månader

 • Skjuvhållfasthet med fallkon – (s.k indextest)
 • Skjuvhållfasthet med direkt skjuvförsök inkl. komplett CRS-försök (3.3) 
 • Rutinundersökning organiska jordar ostört prov
 • Torvjordar (benämning, vattenkvot, skrymdensitet, humifieringsgrad enl. von Post samt lagring av prov i 4 månader)
 • Sulfidjordar (benämning, skrymdensitet, vattenkvot, flytgräns, sensitivitet, skjuvhållfasthet, glödgningsförlust samt lagring av prov i 4 månader, enligt SGI Rapport 69.
 • Ödometerförsök med stegvis pålastning, med tidsavläsning
 • Ödometerförsök med stegvis pålastning, utan tidsavläsning
 • Ödometerförsök med konstant deformationshastighet - CRS
 • Ödometer med stegvis på- och avlastning
 • Svällförsök i ödometer (mätning av svälltryck, modifierad analys)
 • Laboratorievingförsök
 • Fallkonförsök (ostört prov)
 • Fallkonförsök (omrört prov)
 • Enaxligt tryckförsök

Direkta skjuvförsök

 • Dränerat försök (per normalspänning), apparat typ SGI
 • Odränerat försök (per normalspänning), apparat typ SGI
 • Dränerat försök med skjuvbox (per normalspänning)
 • Triaxialförsök(Ø 50mm)
 • Odränerat aktivt/passivt med isotropisk konsolidering
 • Dränerat aktivt/passivt med isotropisk konsolidering
   
 • Minsta densitet (lös fyllning)
 • Maximal densitet, per delprov (Proctorpackning)
 • Maximal densitet, per delprov (Vibropackning)
 • Rörpermeameter (inkl. vattenkvot och skrymdensitet)
 • Celltryckspermeameter med ”back pressure” Ø 50 mm (inkl. vattenkvot och skrymdensitet)
 • Permeabilitetsförsök i CRS (inkl. vattenkvot och skrymdensitet) 
 • Nippelpermeameter (inkl. vattenkvot och skrymdensitet) 
 • Permeabilitetsberäkning baserad på kornfördelning 
 • Inblandning av stabiliseringsmedel, per blandning
 • Inpackning, per hylsa
 • Undersökning, per hylsa (vattenkvot, skrymdensitet och tryckförsök)
 • Paket av 1 inblandning (Tillverkning av 4 provkroppar inkl. undersökning)