Paket: 8
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Mögel och hussvamp

Mögel och hussvamp / Avfall och byggnadsmaterial

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Antal mikroorganismer per cm^2
Total svamp
Aspergillus- och Penicilliumarter
Stachybotrys chartarum
Aspergillus versicolor
Streptomyces spp.

A-3e DNA från mikroorganismer i damm

Paketinfo

Pris: 2 590 SEK / prov
Standard svarstid: 5 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Mögel och hussvamp
Provkärl: Steril svabb (för DNA från mikroorganismer i damm)
Metod: QPCR
Express: Ja, Expresstariff 11: 1 dag 150%; 2 dagar 100%; 3 dagar 70%; 4 dagar 60%; 5 dagar 50%
Ackreditering: Nej
Instruktion: För provtagningsinstruktioner, klicka här.
Anmärkningar: Topsa på plana ytor i rum
Topsa av en yta av ca 25 cm^2
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Frekvens, art och aktivitet

A-3h Mikrobiell skadekontroll på materialprov

Paketinfo

Pris: 1 120 SEK / prov
Standard svarstid: 3 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Mögel och hussvamp
Provmängd: 20-100 cm^2
Provkärl: plastpåse (t.ex. zip-påse eller fryspåse)
Metod: Direktmikroskopering + bioluminicens
Express: Ja, Expresstariff 13: SameDay-3h +200%; SameDay 150%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: För provtagningsinstruktioner, klicka här.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Frekvens och art

A-3i Mikrobiell skadekontroll på ALS Provtagningstejp

Paketinfo

Pris: 740 SEK / prov
Standard svarstid: 3 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Mögel och hussvamp
Provmängd: 1 tejp
Provkärl: ALS provtagningstejp
Metod: Direktmikroskopering
Express: Ja, Expresstariff 13: SameDay-3h +200%; SameDay 150%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Endast ALS provtagningstejp skall användas för denna analysmetod.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Förekomst av Serpula lacrymans

A-3c Äkta hussvampanalys på materialprov

Paketinfo

Pris: 1 180 SEK / prov
Standard svarstid: 3 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Mögel och hussvamp
Provkärl: plastpåse (t.ex. zip-påse eller fryspåse)
Metod: Mikroskopi
Express: Ja, Expresstariff 13: SameDay-3h +200%; SameDay 150%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: För provtagningsinstruktioner, klicka här.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Förekomst av Serpula lacrymans

A-3d Äkta hussvamp med DNA-teknik

Paketinfo

Pris: 1 300 SEK / prov
Standard svarstid: 5 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Mögel och hussvamp
Provkärl: Steril svabb (för DNA från mikroorganismer i damm)
Metod: QPCR
Express: Ja, Expresstariff 11: 1 dag 150%; 2 dagar 100%; 3 dagar 70%; 4 dagar 60%; 5 dagar 50%
Ackreditering: Nej
Instruktion: För provtagningsinstruktioner, klicka här.
Anmärkningar: Tar även emot materialprov i plastpåse (t.ex. zip-påse eller fryspåse).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

A-3b Odling av mikroorganismer på materialprov

Paketinfo

Pris: 1 240 SEK / prov
Standard svarstid: 11 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Mögel och hussvamp
Provmängd: 20-100 cm^2
Provkärl: plastpåse (t.ex. zip-påse eller fryspåse)
Metod: Odling, 7 dagars inkubering
Express: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

A-3b-ADD Tillägg långsamväxande mikroorganismer

Paketinfo

Pris: 495 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Mögel och hussvamp
Metod: Förlängd odlingstid för A-3b + 14 dagars inkubering