Paket: 54
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser

Övriga analyser / Jord, slam och sediment

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
asbest i jord, kvalitativ analys 0.1 %

A-1d Asbest i jord, kvalitativ

Paketinfo

Pris: 1 680 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 250 g torrsubstans
Provkärl: 500 ml plastburk
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
pH
torrsubstans 0.4 vikt-%
glödgningsförlust 0.1 % av torrsubstans
ammoniumkväve 1 mg/kg torrsubstans
kväve, total 100 mg/kg torrsubstans
fosfor, total 10 mg/kg torrsubstans
kalkverkan som CaO (beräknad) 1 mg Ca/kg torrsubstans

Näringsvärdespaket (för slam)

Paketinfo

Pris: 1 490 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 50 g torrsubstans
Ackreditering: Ja
Instruktion: Provet ska frysas efter provtagning och skickas fryst till laboratoriet.
Anmärkningar: Provmängden motsvarar 200-250ml avvattnat slam.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
pH
konduktivitet
alkalinitet
ammoniumkväve
Ca, kalcium
Mg, magnesium
klorid
sulfat

Korrosivitetstest av jord

Paketinfo

Pris: 1 820 SEK / prov
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 100 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
cyanid, lättillgänglig 0.40 mg/kg torrsubstans

Cyanid (lättillgänglig) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 695 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 10 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
cyanid, total 0.40 mg/kg torrsubstans

Cyanid (total) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 695 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 10 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: Spektrofotometri, baserad på metod CSN ISO 6703-2
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
cyanid, total 0.40 mg/kg torrsubstans
cyanid, lättillgänglig 0.40 mg/kg torrsubstans

Cyanid (total + lättillgänglig) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 210 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 20 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
glödgningsrest

Glödgningsrest 550°C i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 275 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
glödgningsförlust 0.1 % av torrsubstans

Glödgningsförlust (GF) 550°C i jord, slam, sediment

Paketinfo

Pris: 260 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
konduktivitet 1:1 1 mS/m

Konduktivitet 1:1 i fasta prover

Paketinfo

Pris: 415 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provkärl: 100 ml plastburk
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Lakning ingår i priset.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
kväve, total i fasta prover 100 mg/kg torrsubstans

Kväve, total i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 790 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: Enligt ISO 11261
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
kväve, total, massaindustri (Devardas)

Kväve (total) massaindustri (Devardas)

Paketinfo

Pris: 810 SEK / prov
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Kjeldahlkväve som N 50 mg/kg torrsubstans

Kjeldahlkväve i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 590 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 50 g
Metod: Kjeldahl
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
pH i jord, slam, sediment

pH i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 375 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 20 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Lakning ingår i priset.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
sulfid (svavelväte) 1 mg/kg torrsubstans

Sulfid i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 630 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 20 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
TOC 0.1 % av torrsubstans

TOC i fasta material

Paketinfo

Pris: 625 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 10-50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: Enligt SS-EN 13137.
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
TOC % av torrsubstans

TOC, beräknad från GF

Paketinfo

Pris: 305 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Endast analysen av glödförlust är ackrediterad, ej beräkningen av TOC.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ca, kalcium 50 mg/kg torrsubstans
Fe, järn 10 mg/kg torrsubstans
S, svavel 50 mg/kg torrsubstans
As, arsenik 0.5 mg/kg torrsubstans
pH i jord, slam, sediment 1

Kemisk analys av sulfidjord, lakbara metaller (HNO3 uppslutning)

Paketinfo

Pris: 1 070 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: ICP-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: OBS! Analys av pH i jord kommer utföras på torkat prov efter aerob hantering (Lakning ingår i priset).
1 pH i jord erbjuds inte som ackrediterad analys.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
TOC 0.1 %
TIC 0.1 %
kol, totalhalt (TC) 0.1 %

Totalkol (TC) inkl. totalt organiskt kol (TOC) och totalt oorganiskt kol (TIC) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 120 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 10-50 g torrsubstans
Provkärl: Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Metod: Enligt SS-EN 13137.
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ca, kalcium 100 mg/kg torrsubstans
Fe, järn 20 mg/kg torrsubstans
S, svavel 100 mg/kg torrsubstans
As, arsenik 3 mg/kg torrsubstans
pH i jord, slam, sediment 1

Kemisk analys av sulfidjord, totalhalt metaller (HNO3/HCl/HF-uppslutning)

Paketinfo

Pris: 1 100 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: ICP-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: OBS! Analys av pH i jord kommer utföras på torkat prov efter aerob hantering (Lakning ingår i priset).
1 pH i jord erbjuds inte som ackrediterad analys.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
kväve, total i fasta prover 100 mg/kg torrsubstans

Kväve, total efter vattenlakning i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 810 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: Enligt ISO 11261
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
koldisulfid

Koldisulfid i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 500 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser