Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
4-tert-oktylfenol 0.01 mg/kg torrsubstans
4-tert-oktylfenol-monoetoxilat 0.01 mg/kg torrsubstans
4-tert-oktylfenol-dietoxilat 0.01 mg/kg torrsubstans
4-tert-oktylfenol-trietoxilat 0.01 mg/kg torrsubstans
4-nonylfenoler (teknisk blandning) 0.1 mg/kg torrsubstans
4-nonylfenol-monoetoxilat 0.1 mg/kg torrsubstans
4-nonylfenol-dietoxilat 0.1 mg/kg torrsubstans
4-nonylfenol-trietoxilat 0.1 mg/kg torrsubstans

OJ-18e Nonylfenol, oktylfenol och etoxilater i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 730 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja