Paket: 162
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen, Asbest och fibrer, Mikroplast och partiklar, Grundämnen, Övriga analyser, Laktester, Mögel och hussvamp, Ekotoxikologi, Kombinationspaket

Organiska ämnen / Avfall och byggnadsmaterial

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.1 mg/kg
acenaftylen 0.1 mg/kg
acenaften 0.1 mg/kg
fluoren 0.1 mg/kg
fenantren 0.1 mg/kg
antracen 0.1 mg/kg
fluoranten 0.1 mg/kg
pyren 0.1 mg/kg
bens(a)antracen 0.05 mg/kg
krysen 0.05 mg/kg
bens(b)fluoranten 0.05 mg/kg
bens(k)fluoranten 0.05 mg/kg
bens(a)pyren 0.05 mg/kg
dibenso(ah)antracen 0.05 mg/kg
bens(ghi)perylen 0.05 mg/kg
indeno(123cd)pyren 0.05 mg/kg
PAH, summa 16 1.3 mg/kg
summa cancerogena PAH 0.2 mg/kg
summa övriga PAH 0.5 mg/kg
PAH, summa L 0.15 mg/kg
PAH, summa M 0.25 mg/kg
PAH, summa H 0.25 mg/kg

PAH i asfalt inkl kryomalning (upp till 1 kg prov)

Paketinfo

Pris: 2 180 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: GC-MS/HPLC
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Ej ackrediterat för kryomalning
För prover >1 kg tillkommer extra provberedningsavgift
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
klorparaffiner 1
PCB 28 1 mg/kg
PCB 52 1 mg/kg
PCB 101 1 mg/kg
PCB 118 1 mg/kg
PCB 138 1 mg/kg
PCB 153 1 mg/kg
PCB 180 1 mg/kg
summa PCB 7
Totalhalt PCB (beräknad)

OG-2 PCB i fogmassa

Paketinfo

Pris: 710 SEK / prov
Standard svarstid: 5 arbetsdagar
Snabbast svarstid: Sameday
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 3 g
Provkärl: Aluminiumpåse för PCB i fogmassa
Metod: GC-ECD, GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1.2: SameDay +350%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Provtagning steg för steg
Anmärkningar: Provberedning ingår i priset.
Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.

1 Kvalitativ analys.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 28 0.1 mg/kg
PCB 52 0.1 mg/kg
PCB 101 0.1 mg/kg
PCB 118 0.1 mg/kg
PCB 138 0.1 mg/kg
PCB 153 0.1 mg/kg
PCB 180 0.1 mg/kg
summa PCB 7
Totalhalt PCB (beräknad)

OG-2 Golv PCB i golvmassa

Paketinfo

Pris: 1 120 SEK / prov
Standard svarstid: 5 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 3 g
Provkärl: Aluminiumpåse för PCB i fogmassa
Metod: GC-ECD, GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1.2: SameDay +350%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Provberedning ingår i priset.
Ej ackrediterat för SameDay och 1-dagsanalys.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.1 mg/kg
acenaftylen 0.1 mg/kg
acenaften 0.1 mg/kg
fluoren 0.1 mg/kg
fenantren 0.1 mg/kg
antracen 0.1 mg/kg
fluoranten 0.1 mg/kg
pyren 0.1 mg/kg
bens(a)antracen 0.05 mg/kg
krysen 0.05 mg/kg
bens(b)fluoranten 0.05 mg/kg
bens(k)fluoranten 0.05 mg/kg
bens(a)pyren 0.05 mg/kg
dibenso(ah)antracen 0.05 mg/kg
bens(ghi)perylen 0.05 mg/kg
indeno(123cd)pyren 0.05 mg/kg
PAH, summa 16 1.3 mg/kg
summa cancerogena PAH 0.2 mg/kg
summa övriga PAH 0.5 mg/kg
PAH, summa L 0.15 mg/kg
PAH, summa M 0.25 mg/kg
PAH, summa H 0.25 mg/kg

Bygg-OJ-1 PAH i byggnadsmaterial och asfalt

Paketinfo

Pris: 1 560 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 3 g
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: GC-MS/HPLC
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
För analys av asfalt tillkommer alltid kostnad för kryomalning.
Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 28 0.01 mg/kg
PCB 52 0.01 mg/kg
PCB 101 0.01 mg/kg
PCB 118 0.01 mg/kg
PCB 138 0.01 mg/kg
PCB 153 0.01 mg/kg
PCB 180 0.01 mg/kg
summa PCB 7 0.035 mg/kg

Bygg-OJ-2a PCB (7) i byggnadsmaterial

Paketinfo

Pris: 1 510 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 3 g
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: GC-ECD
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Vid liten provmängd eller matrisstörning kan rapporteringsgränsen bli förhöjd.

Asbest och fibrer / Avfall och byggnadsmaterial

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
asbest 0.1 %
aktinolit
amosit
antofyllit
krysotil
krokidolit
tremolit

A-1b Asbestanalys, kvalitativ i materialprov

Paketinfo

Pris: 710 SEK / prov
Standard svarstid: 5 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay-3h
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Asbest och fibrer
Provmängd: 2 cm^3, mer om provet är inhomogent
Provkärl: plastpåse (t.ex. zip-påse eller fryspåse)
Metod: Svepelektronmikroskopi (SEM)
Express: Ja, Expresstariff 13: SameDay-3h +200%; SameDay 150%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Läs mer om asbest på asbest.se.
Analysen är kvalitativ, positiva resultat rapporteras med "JA", negativa med "NEJ". Typ av asbestfiber rapporteras endast som "detekterad" eller "ej detekterad".
Vänligen informera laboratoriet om vilket material provet består av.
Inget expresspåslag för 5 dagars svarstid. Quickanalyser utförs med svepelektronmikroskopi (SEM).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
asbest 0.1 %
aktinolit
amosit
antofyllit
krysotil
krokidolit
tremolit

A-1g Asbestanalys, kvalitativ i biobränsle, aska och avfall

Paketinfo

Pris: 990 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Asbest och fibrer
Provmängd: 10-50 g
Metod: Polarisationsmikroskopi (PLM) med faskontrast
Express: Nej
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Läs mer om asbest på asbest.se.
Analysen är kvalitativ, positiva resultat rapporteras med "JA", negativa med "NEJ". Typ av asbestfiber rapporteras endast som "detekterad" eller "ej detekterad".
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
asbest 0.1
aktinolit
amosit
antofyllit
krysotil
krokidolit
tremolit

A-2b Asbestanalys av damm på tejpprov

Paketinfo

Pris: 1 630 SEK / prov
Standard svarstid: 5 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay-3h
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Asbest och fibrer
Provmängd: 5-10 cm
Provkärl: ALS provtagningstejp
Metod: Svepelektronmikroskopi (SEM)
Express: Ja, Expresstariff 13: SameDay-3h +200%; SameDay 150%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Analysen är kvalitativ, positiva resultat rapporteras med "JA", negativa med "NEJ". Typ av asbestfiber rapporteras endast som "detekterad" eller "ej detekterad".
Läs mer om asbest på asbest.se.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

A-2c Asbestfiberbestämning halvtkvantiativt i material

Paketinfo

Pris: 5 980 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Asbest och fibrer
Provmängd: ca 20g, om bergart krossad <100 µm
Metod: Svepelektronmikroskopi (SEM)
Express: Ja, Expresstariff 13: SameDay-3h +200%; SameDay 150%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Analysen används för att kontrollera asbesthalten mellan 0.1 och 2 viktprocent. Det går inte att använda när asbesthalten >5%
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
fibrer 0.1 %

A-2d (damm) Identifiering av fibrer andra än asbest i damm

Paketinfo

Pris: 1 630 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Asbest och fibrer
Provmängd: 5-10 cm
Provkärl: ALS provtagningstejp
Metod: Svepelektronmikroskopi (SEM)
Express: Ja, Expresstariff 13: SameDay-3h +200%; SameDay 150%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Metoden används för att identifiera fibrer i material eller damm. Analysen kan också användas för att undersöka om respirabla fibrer förekommer i ett material eller i damm.

Mikroplast och partiklar / Avfall och byggnadsmaterial

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

A-4b Partikelbestämning, kvalitativ i materialprov eller på tejp (identifiering av olika partikeltyper)

Paketinfo

Pris: 2 460 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Mikroplast och partiklar
Provmängd: 5-10 cm
Provkärl: ALS provtagningstejp
Metod: SEM-EDS
Express: Ja, Expresstariff 13: SameDay-3h +200%; SameDay 150%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Läs mer om asbest på asbest.se.
Analysen är kvalitativ och används för att identifiera vilka partikeltyper som förekommer i damm eller ett material. Partiklarna delas in i grupper beroende på deras sammansättning. Den kan användas för att leta efter särskilda partiklar eller för att hjälpa till identifiera varifrån dammet kommer.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
<1 µm %
1-2 µm %
2-5 µm %
5-10 µm %
10-20 µm %
>20 µm %

A-4c Partikelstorleksfördelning

Paketinfo

Pris: 3 180 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Mikroplast och partiklar
Metod: Svepelektronmikroskopi (SEM)
Express: Ja, Expresstariff 13: SameDay-3h +200%; SameDay 150%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Analysen är för partiklar som i storleken huvudsakligen ligger >0.1 och <100 µm. Om interesset för partikelstorleken ligger utanför detta område måste andra metoder användas. Resultaten presenteras i tabellform både i andels % och i vikt %
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

A-4e Halvkvantitativ analys av materialprov (SEM)

Paketinfo

Pris: 1 560 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Mikroplast och partiklar
Metod: SEM-EDS
Express: Ja, Expresstariff 13: SameDay-3h +200%; SameDay 150%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Analysen används för att identifiera och kvantifiera de element som ingår i ett material. Element med atomnummer <6 kan inte identifieras.
Detektionsgränsen för de enskilda elementen ligger vanligtvis runt 0.1%, men kan höjas avsevärt beroende på materialets sammansättning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

A-5d Kvarts i materialprov (kvantitativ)

Paketinfo

Pris: 4 240 SEK / prov
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Mikroplast och partiklar
Metod: XRD
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
kvarts 10 µg/filter

A-5f Respirabel kvarts i materialprov (inkl. Andreasens siktning)

Paketinfo

Pris: 5 570 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Mikroplast och partiklar
Provmängd: 10 g
Metod: Andreassens siktning, XRD
Anmärkningar: Andreasens siktning används för att separera respirabel kvartsandelen från resten av materialet. Andelen med respirabel kvarts överförs till ett silverfilter som analyseras med XRD teknik för att bestämma kvartshalten.
Detektionsgränsen kan försämras för vissa mineralkombinationer.

Grundämnen / Avfall och byggnadsmaterial

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Pb, bly 1 mg/kg

Bly i fogmassa

Paketinfo

Pris: 440 SEK / prov
Standard svarstid: 5 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 5 g
Provkärl: Aluminiumpåse för PCB i fogmassa
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 0.08 mg/kg
Cd, kadmium 0.005 mg/kg
Co, kobolt 0.005 mg/kg
Cr, krom 0.03 mg/kg
Cu, koppar 0.1 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.01 mg/kg
Mn, mangan 0.04 mg/kg
Ni, nickel 0.04 mg/kg
Pb, bly 0.04 mg/kg
Zn, zink 0.2 mg/kg

Bygg-MF-2 Metaller (10) i träavfall

Paketinfo

Pris: 1 200 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Önskas annan haltangivelse skall detta anges vid beställningen. Uppslutning ingår i priset. Uppslutning: Provet torkas vid 50°C, och upplöses i en blandning av salpetersyra och väteperoxid i slutet teflonkärl i mikrovågsugn.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet
OBS! Snabbast svarstid gäller för prover som inte behöver provberedas, t.ex. malas. Prover ska skickas direkt till laboratoriet i Luleå för expressanalyser.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 8 mg/kg
As, arsenik 0.08 mg/kg
Ba, barium 0.1 mg/kg
Be, beryllium 0.03 mg/kg
Ca, kalcium 28 mg/kg
Cd, kadmium 0.005 mg/kg
Co, kobolt 0.005 mg/kg
Cr, krom 0.5 mg/kg
Cu, koppar 0.1 mg/kg
Fe, järn 2 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.01 mg/kg
K, kalium 21 mg/kg
Mg, magnesium 6 mg/kg
Mn, mangan 1 mg/kg
Mo, molybden 0.3 mg/kg
Na, natrium 15 mg/kg
Nb, niob 0.3 mg/kg
Ni, nickel 0.04 mg/kg
P, fosfor 1 mg/kg
Pb, bly 0.04 mg/kg
S, svavel 16 mg/kg
Sc, skandium 0.05 mg/kg
Si, kisel 20 mg/kg
Sn, tenn 1 mg/kg
Ti, titan 1 mg/kg
V, vanadin 0.1 mg/kg
W, volfram 2.5 mg/kg
Y, yttrium 0.1 mg/kg
Zn, zink 0.2 mg/kg
Zr, zirkonium 0.1 mg/kg

Bygg-MF-5 Metaller (30) i träavfall

Paketinfo

Pris: 2 120 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Metod: Analys med ICP-SFMS. Uppslutning ingår i priset. Uppslutning (en kombination av MF-2 och MF-4): Provet torkas vid 50°C varefter upplösning för As, Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, S och Zn görs i en blandning av salpetersyra och väteperoxid i slutna teflonbehållare i mikrovågsugn. För övriga ämnen inaskas provet vid 550°C, smälts med litiummetaborat och upplöses i utspädd salpetersyra. Leveranstid vanligtvis 10-15 arbetsdagar.
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Rapporteringsgräns gäller för askhalt=5%.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 3 mg/kg
Ba, barium 0.4 mg/kg
Be, beryllium 0.01 mg/kg
Cd, kadmium 0.1 mg/kg
Co, kobolt 0.1 mg/kg
Cr, krom 0.2 mg/kg
Cu, koppar 0.1 mg/kg
Fe, järn 10 mg/kg
Hg, kvicksilver 1 mg/kg
Mn, mangan 0.5 mg/kg
Ni, nickel 0.2 mg/kg
P, fosfor 5 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
Sr, strontium 0.1 mg/kg
V, vanadin 0.1 mg/kg
Zn, zink 1 mg/kg

Bygg-I-1c Metaller(16) i byggnadsmaterial, 7M HNO3 uppslutning

Paketinfo

Pris: 1 500 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 3 g
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Val av provberedning och uppslutningsmetod anpassas till provtyp samt vilka element som skall analyseras.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 0.1 mg/kg
Cd, kadmium 0.01 mg/kg
Co, kobolt 0.03 mg/kg
Cr, krom 0.1 mg/kg
Cu, koppar 0.3 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.04 mg/kg
Ni, nickel 0.08 mg/kg
Pb, bly 0.1 mg/kg
V, vanadin 0.2 mg/kg
Zn, zink 1 mg/kg

Bygg-I-2 Metaller (10) i byggnadsmaterial, 7M HNO3 uppslutning

Paketinfo

Pris: 1 590 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 3 g
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.

Övriga analyser / Avfall och byggnadsmaterial

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
klorparaffiner 1
PCB 28 1 mg/kg
PCB 52 1 mg/kg
PCB 101 1 mg/kg
PCB 118 1 mg/kg
PCB 138 1 mg/kg
PCB 153 1 mg/kg
PCB 180 1 mg/kg
summa PCB 7
Totalhalt PCB (beräknad)
Pb, bly 1 mg/kg

OG-2 PCB i fogmassa + bly i fogmassa

Paketinfo

Pris: 990 SEK / prov
Standard svarstid: 5 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 3 g
Provkärl: Aluminiumpåse för PCB i fogmassa
Metod: GC-ECD, GC-MS, ICP-MS
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Ej ackrediterat för 1-dagsanalys.
1 Kvalitativ analys.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
K-40 (kalium-40) 10 Bq/kg
Ra-226 (radium-226) 1 Bq/kg
Th-232 (torium-232) 1 Bq/kg
Aktivitetsindex 0.02

Bygg-aktivitetsindex Aktivitetsindex i byggnadsmaterial

Paketinfo

Pris: 1 610 SEK / prov
Standard svarstid: 21 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 250 g
Provkärl: diffusionstät påse eller glasburk
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
cyanid, total µg totalt

A-W-Cyanid (total) i damm

Paketinfo

Pris: 800 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Övriga analyser
Provkärl: Torkduk "Ghost wipe" med 100 ml plastburk
Metod: Spektrofotometri, baserad på metod CSN ISO 6703-2
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner

Laktester / Avfall och byggnadsmaterial

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Skaktest EN 12457-1 (L/S 2, 4mm)

Skakförsök enligt EN 12457-1, L/S 2 (4 mm)

Paketinfo

Pris: 2 230 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Provmängd: ca 2 kg
Provkärl: 2,3 l plasthink
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Ett prov siktas på 4 mm och skakas med avjoniserat vatten i ett steg, vid L/S 2 i 24 timmar. Efter filtrering analyseras lakvattnen var för sig.
Kostnad för analys av lakvattnet tillkommer.
För vissa slamtyper och lerhaltiga material som är svårfiltrerade utförs endast L/S 10-lakningen.
Kontakta alltid kundtjänst i Luleå innan expressanalyser skickas in.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Skaktest EN 12457-2 (L/S 10, 4mm)

Skakförsök enligt EN 12457-2, L/S 10 (4 mm)

Paketinfo

Pris: 2 230 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Provmängd: ca 2 kg
Provkärl: 2,3 l plasthink
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Ett prov siktas på 4 mm och skakas med avjoniserat vatten i ett steg, vid L/S 10 i 24 timmar. Efter filtrering analyseras lakvattnen var för sig.
Kostnad för analys av lakvattnet tillkommer.
För vissa slamtyper och lerhaltiga material som är svårfiltrerade utförs endast L/S 10-lakningen.
Kontakta alltid kundtjänst i Luleå innan expressanalyser skickas in.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Skaktest EN 12457-3 (L/S 2 & 10, 4mm)

Skakförsök enligt EN 12457-3, L/S 2 och L/S 10 (4 mm)

Paketinfo

Pris: 3 100 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Provmängd: ca 2 kg
Provkärl: 2,3 l plasthink
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Ett prov siktas på 4 mm och skakas med avjoniserat vatten i två steg, först vid L/S 2 i 6 timmar och därefter vid L/S 8 i 18 timmar. Den sammanlagda laktiden är 24 timmar och den ackumulerade L/S- kvoten blir 10. Efter filtrering analyseras lakvattnen var för sig.
Kostnad för analys av lakvattnet tillkommer.
För vissa slamtyper och lerhaltiga material som är svårfiltrerade utförs endast L/S 10-lakningen.
Se mer information om laktester och analys av avfall.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Skaktest EN 12457-4 (L/S 10, 10mm)

Skakförsök enligt EN 12457-4, L/S 10 (10 mm)

Paketinfo

Pris: 2 230 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Provmängd: ca 2 kg
Provkärl: 2,3 l plasthink
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Ett prov siktas på 10 mm och skakas med avjoniserat vatten i ett steg, vid L/S 10 i 24 timmar. Efter filtrering analyseras lakvattnen var för sig.
Kostnad för analys av lakvattnet tillkommer.
För vissa slamtyper och lerhaltiga material som är svårfiltrerade utförs endast L/S 10-lakningen.
Kontakta alltid kundtjänst i Luleå innan expressanalyser skickas in.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Perkolationstest (kolonntest) L/S 0.1 & 10

Perkolationstest (kolonn med 5 cm i diameter) enligt SIS-CEN/TS 14405

Paketinfo

Pris: 10 640 SEK / prov
Standard svarstid: 8 veckor
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Provmängd: ca 5 kg
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Ett prov siktas (ev. krossas) till partikelstorlek <4 mm eller <10 mm beroende på kolonndiametern. Provet packas och lakas under det att L/S-kvoten kontinuerligt ökas genom att avjoniserat vatten sakta pumpas in från botten av kolonnen. Maximalt sju lakvatten tas ut från kolonnen vid L/S- kvoterna 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 och 10. Lakvatten analyseras var för sig. Kostnad för analys av lakvatten tillkommer.
Se mer information om laktester och analys av avfall.

Mögel och hussvamp / Avfall och byggnadsmaterial

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Antal mikroorganismer per cm^2
Total svamp
Aspergillus- och Penicilliumarter
Stachybotrys chartarum
Aspergillus versicolor
Streptomyces spp.

A-3e DNA från mikroorganismer i damm

Paketinfo

Pris: 2 590 SEK / prov
Standard svarstid: 5 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Mögel och hussvamp
Provkärl: Steril svabb (för DNA från mikroorganismer i damm)
Metod: QPCR
Express: Ja, Expresstariff 11: 1 dag 150%; 2 dagar 100%; 3 dagar 70%; 4 dagar 60%; 5 dagar 50%
Ackreditering: Nej
Instruktion: För provtagningsinstruktioner, klicka här.
Anmärkningar: Topsa på plana ytor i rum
Topsa av en yta av ca 25 cm^2
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Frekvens, art och aktivitet

A-3h Mikrobiell skadekontroll på materialprov

Paketinfo

Pris: 1 120 SEK / prov
Standard svarstid: 3 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Mögel och hussvamp
Provmängd: 20-100 cm^2
Provkärl: plastpåse (t.ex. zip-påse eller fryspåse)
Metod: Direktmikroskopering + bioluminicens
Express: Ja, Expresstariff 13: SameDay-3h +200%; SameDay 150%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: För provtagningsinstruktioner, klicka här.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Frekvens och art

A-3i Mikrobiell skadekontroll på ALS Provtagningstejp

Paketinfo

Pris: 740 SEK / prov
Standard svarstid: 3 arbetsdagar
Snabbast svarstid: SameDay
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Mögel och hussvamp
Provmängd: 1 tejp
Provkärl: ALS provtagningstejp
Metod: Direktmikroskopering
Express: Ja, Expresstariff 13: SameDay-3h +200%; SameDay 150%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Endast ALS provtagningstejp skall användas för denna analysmetod.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Förekomst av Serpula lacrymans

A-3c Äkta hussvampanalys på materialprov

Paketinfo

Pris: 1 180 SEK / prov
Standard svarstid: 3 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Mögel och hussvamp
Provkärl: plastpåse (t.ex. zip-påse eller fryspåse)
Metod: Mikroskopi
Express: Ja, Expresstariff 13: SameDay-3h +200%; SameDay 150%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: För provtagningsinstruktioner, klicka här.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Förekomst av Serpula lacrymans

A-3d Äkta hussvamp med DNA-teknik

Paketinfo

Pris: 1 300 SEK / prov
Standard svarstid: 5 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Mögel och hussvamp
Provkärl: Steril svabb (för DNA från mikroorganismer i damm)
Metod: QPCR
Express: Ja, Expresstariff 11: 1 dag 150%; 2 dagar 100%; 3 dagar 70%; 4 dagar 60%; 5 dagar 50%
Ackreditering: Nej
Instruktion: För provtagningsinstruktioner, klicka här.
Anmärkningar: Tar även emot materialprov i plastpåse (t.ex. zip-påse eller fryspåse).

Ekotoxikologi / Avfall och byggnadsmaterial

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Karakterisering av avfall-Preparering av avfallsprover för ekotoxikologisk testning

Paketinfo

Pris: Kontakta laboratoriet
Standard svarstid: Kontakta laboratoriet
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Ekotoxikologi
Metod: SS-EN 14735:2005
Anmärkningar: Samtliga ekotoxikologiska analyser som utförs för vatten kan utföras för att karakterisera avfall. Kontakta laboratoriet för mer information, telefon 0418-707 00

Kombinationspaket / Avfall och byggnadsmaterial

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Metaller:
As, arsenik 0.5 mg/kg
Ba, barium 0.2 mg/kg
Cd, kadmium 0.4 mg/kg
Co, kobolt 0.2 mg/kg
Cr, krom 0.5 mg/kg
Cu, koppar 1 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.2 mg/kg
Mo, molybden 0.4 mg/kg
Ni, nickel 1 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
Sn, tenn 1 mg/kg
V, vanadin 0.1 mg/kg
Zn, zink 3 mg/kg
Cr6+, krom(VI) 0.06 mg/kg
Alifater:
alifater >C5-C8 10 mg/kg
alifater >C8-C10 10 mg/kg
alifater >C10-C12 10 mg/kg
alifater >C12-C16 10 mg/kg
alifater >C16-C35 10 mg/kg
Aromater:
aromater >C8-C10 0.48 mg/kg
aromater >C10-C16 1.24 mg/kg
metylpyrener/metylfluorantener 1 mg/kg
metylkrysener/metylbenso(a)antracener 1 mg/kg
aromater >C16-C35 1 mg/kg
PCB:
PCB 28 0.01 mg/kg
PCB 52 0.01 mg/kg
PCB 101 0.01 mg/kg
PCB 118 0.01 mg/kg
PCB 138 0.01 mg/kg
PCB 153 0.01 mg/kg
PCB 180 0.01 mg/kg
summa PCB 7 0.035 mg/kg
Klorerade pesticider:
o,p'-DDD 0.01 mg/kg
p,p'-DDD 0.01 mg/kg
o,p'-DDE 0.01 mg/kg
p,p'-DDE 0.01 mg/kg
o,p'-DDT 0.01 mg/kg
p,p'-DDT 0.01 mg/kg
aldrin 0.01 mg/kg
dieldrin 0.01 mg/kg
endrin 0.01 mg/kg
isodrin 0.01 mg/kg
telodrin 0.01 mg/kg
alfa-HCH 0.01 mg/kg
beta-HCH 0.01 mg/kg
gamma-HCH (lindan) 0.01 mg/kg
heptaklor 0.01 mg/kg
cis-heptaklorepoxid 0.01 mg/kg
trans-heptaklorepoxid 0.01 mg/kg
alfa-endosulfan 0.01 mg/kg
beta-endosulfan 0.01 mg/kg
PAH:
naftalen 0.08 mg/kg
acenaftylen 0.08 mg/kg
acenaften 0.08 mg/kg
fluoren 0.08 mg/kg
fenantren 0.08 mg/kg
antracen 0.08 mg/kg
fluoranten 0.08 mg/kg
pyren 0.08 mg/kg
bens(a)antracen 0.08 mg/kg
krysen 0.08 mg/kg
bens(b)fluoranten 0.08 mg/kg
bens(k)fluoranten 0.08 mg/kg
bens(a)pyren 0.08 mg/kg
dibenso(ah)antracen 0.08 mg/kg
bens(ghi)perylen 0.08 mg/kg
indeno(123cd)pyren 0.08 mg/kg
PAH, summa 16 0.64 mg/kg
summa cancerogena PAH 0.28 mg/kg
summa övriga PAH 0.36 mg/kg
PAH, summa L 0.12 mg/kg
PAH, summa M 0.2 mg/kg
PAH, summa H 0.32 mg/kg
1-metylnaftalen 0.08 mg/kg
2-metylnaftalen 0.08 mg/kg
bifenyl 0.08 mg/kg
BTEX:
bensen 0.01 mg/kg
toluen 0.03 mg/kg
etylbensen 0.02 mg/kg
MTBE (metyl-tert-butyleter) 0.05 mg/kg
summa xylener 0.015 mg/kg
styren 0.04 mg/kg
Klorbensener:
monoklorbensen 0.01 mg/kg
1,2-diklorbensen 0.02 mg/kg
1,3-diklorbensen 0.02 mg/kg
1,4-diklorbensen 0.02 mg/kg
1,2,3-triklorbensen 0.02 mg/kg
1,2,4-triklorbensen 0.03 mg/kg
1,3,5-triklorbensen 0.05 mg/kg
1,2,3,4-tetraklorbensen 0.01 mg/kg
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbensen 0.02 mg/kg
pentaklorbensen 0.01 mg/kg
hexaklorbensen 0.005 mg/kg
diklobenil 0.01 mg/kg
kvintozen-pentakloranilin, summa 0.02 mg/kg
Klorerade alifater:
diklormetan 0.08 mg/kg
1,1-dikloretan 0.01 mg/kg
1,2-dikloretan 0.05 mg/kg
1,2-diklorpropan 0.1 mg/kg
triklormetan (kloroform) 0.03 mg/kg
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.01 mg/kg
hexakloretan 0.01 mg/kg
cis-1,2-dikloreten 0.02 mg/kg
trans-1,2-dikloreten 0.01 mg/kg
1,1,1-trikloretan 0.01 mg/kg
1,1,2-trikloretan 0.04 mg/kg
trikloreten 0.01 mg/kg
tetrakloreten 0.02 mg/kg
vinylklorid 0.1 mg/kg
1,1-dikloreten 0.01 mg/kg
Klorfenoler:
2-monoklorfenol 0.02 mg/kg
3-monoklorfenol 0.02 mg/kg
4-monoklorfenol 0.02 mg/kg
2,3-diklorfenol 0.02 mg/kg
2,4+2,5-diklorfenol 0.04 mg/kg
2,6-diklorfenol 0.02 mg/kg
3,4-diklorfenol 0.02 mg/kg
3,5-diklorfenol 0.02 mg/kg
2,3,4-triklorfenol 0.02 mg/kg
2,3,5-triklorfenol 0.02 mg/kg
2,3,6-triklorfenol 0.02 mg/kg
2,4,5-triklorfenol 0.02 mg/kg
2,4,6-triklorfenol 0.02 mg/kg
3,4,5-triklorfenol 0.02 mg/kg
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.02 mg/kg
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.02 mg/kg
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.02 mg/kg
pentaklorfenol 0.005 mg/kg
Ftalater:
dimetylftalat (DMP) 1000 mg/kg
dietylftalat (DEP) 1000 mg/kg
di-n-propylftalat (DPP) 1000 mg/kg
di-n-butylftalat (DBP) 1000 mg/kg
di-iso-butylftalat (DIBP) 1000 mg/kg
di-n-pentylftalat (DNPP) 1000 mg/kg
di-n-oktylftalat (DNOP) 1000 mg/kg
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 1000 mg/kg
butylbensylftalat (BBP) 1000 mg/kg
di-cyklohexylftalat (DCP) 1000 mg/kg
Fenoler:
fenol 0.02 mg/kg
o-kresol 0.1 mg/kg
m,p-kresol 0.2 mg/kg
2,3-dimetylfenol 0.1 mg/kg
2,4+2,5-dimetylfenol 0.2 mg/kg
2,6-dimetylfenol 0.1 mg/kg
3,4-dimetylfenol 0.1 mg/kg
3,5-dimetylfenol 0.1 mg/kg

Bygg-Envipack i byggnadsmaterial

Paketinfo

Pris: 6 480 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Kombinationspaket
Provmängd: 150 g torrsubstans i glasburk + min. 5 g plastburk
Metod: AAS-AMA, GC-ECD, GC-FID, GC-MS, HPLC, ICP-AES/ICP-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Grundämnen:
As, arsenik 0.5 mg/kg
Ba, barium 1 mg/kg
Cd, kadmium 0.1 mg/kg
Co, kobolt 0.1 mg/kg
Cr, krom 0.3 mg/kg
Cu, koppar 0.3 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.2 mg/kg
Ni, nickel 5 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
V, vanadin 0.2 mg/kg
Zn, zink 1 mg/kg
Klorparaffiner:
C10-C13 (SCCP) 100 mg/kg
C14-C17 (MCCP) 100 mg/kg
Ftalater:
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 1000 mg/kg
di-n-butylftalat (DBP) 1000 mg/kg
di-iso-butylftalat (DIBP) 1000 mg/kg
di-n-pentylftalat (DNPP) 1000 mg/kg
di-n-propylftalat (DPP) 1000 mg/kg
butylbensylftalat (BBP) 1000 mg/kg

Bygg-kombo-2 Metaller, ftalater och klorparaffiner i byggnadsmaterial (plastmatta)

Paketinfo

Pris: 4 030 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Kombinationspaket
Provmängd: 20 g
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Klorparaffiner:
C10-C13 (SCCP) 100 mg/kg
C14-C17 (MCCP) 100 mg/kg
Ftalater:
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 1000 mg/kg
di-n-butylftalat (DBP) 1000 mg/kg
di-iso-butylftalat (DIBP) 1000 mg/kg
di-n-pentylftalat (DNPP) 1000 mg/kg
di-n-propylftalat (DPP) 1000 mg/kg
butylbensylftalat (BBP) 1000 mg/kg

Bygg-kombo-1 Fftalater och klorparaffiner i byggnadsmaterial (plastmatta)

Paketinfo

Pris: 3 590 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Kombinationspaket
Provmängd: 20 g
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Klorparaffiner:
C10-C13 (SCCP) 100 mg/kg
C14-C17 (MCCP) 100 mg/kg
Ftalater:
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 1000 mg/kg
di-n-butylftalat (DBP) 1000 mg/kg
di-iso-butylftalat (DIBP) 1000 mg/kg
di-n-pentylftalat (DNPP) 1000 mg/kg
di-n-propylftalat (DPP) 1000 mg/kg
butylbensylftalat (BBP) 1000 mg/kg
PCB:
PCB 28 1 mg/kg
PCB 52 1 mg/kg
PCB 101 1 mg/kg
PCB 118 1 mg/kg
PCB 138 1 mg/kg
PCB 153 1 mg/kg
PCB 180 1 mg/kg
summa PCB 7
Totalhalt PCB (beräknad)
Bly:
Pb, bly 1 mg/kg

Bygg-kombo-3 Fftalater, klorparaffiner, PCB och bly i byggnadsmaterial (fogmassa)

Paketinfo

Pris: 4 240 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Kombinationspaket
Provmängd: 25 g
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja