Konsumentprodukter

Analys av material och konsumentprodukter

ALS Scandinavia erbjuder analyser av både metaller och organiska ämnen i material och konsumentprodukter, bland annat:

  • Ackrediterad analys av 67 metaller i polymera material såsom plast, textilier, jonbytarmassor m.m. Detta inkluderar dels metaller såsom kadmium (Cd), bly (Pb) och kvicksilver (Hg) som regleras i RoHS-direktivet, men även upp till ytterligare 64 element.
  • Fullständig analys enligt RoHS-direktivet (Cd, Hg, Pb, Cr6+ och bromerade flammskyddsmedel (PBB & PBDE)
  • REACH/SVHC screening
  • 67 spårelement i rostfritt stål
  • PFAS & PFOS (perfluorerade ämnen)
  • Ftalater
  • Klorparaffiner

 

Aktuellt

Ny kemikalieskatt införs 1 juli på vissa konsumentvaror!

13 jun 2017
Lagen om kemikalieskatt trädde i kraft den 1 april 2017, men beskattning sker först från den 1 juli 2017.  Kemikalier som omfattas är brom- klor-  och fosforföreningar  i elektronikprodukter. Analysen ska utföras på mönsterkort utan dess komponenter samt homogena plastdetaljer med en vikt över 25g.... Läs mer »

Gränsvärden för bly i leksaker sänks inom EU

10 maj 2017
Från och med 28 oktober 2018 träder skärpta regler i kraft gällande gränsvärden för bly i leksaker i EU:s medlemsländer. Gränsvärdena sänks kraftigt för hur mycket bly som får avges från leksaker, vilket innebär ett ökat skydd för barns hälsa. ... Läs mer »

Förbjudna kemikalier hittade i hemelektronik

14 dec 2016
Kemikalieinspektionen har under året granskat hemelektronik som säljs i svenska affärer eller i nätbutiker. Under 2016 undersöktes mer än 150 elektriska och elektroniska produkter.  Myndigheten valde ut hemelektronik som är vanligt förekommande i hemmet såsom mobilladdare, usb- kablar, lampor, ljusslingor och hörlurar.... Läs mer »