ALS Scandinavia erbjuder analyser av både metaller och organiska ämnen i material och konsumentprodukter, bland annat:

  • Ackrediterad analys av 67 metaller i polymera material såsom plast, textilier, jonbytarmassor m.m. Detta inkluderar dels metaller såsom kadmium (Cd), bly (Pb) och kvicksilver (Hg) som regleras i RoHS-direktivet, men även upp till ytterligare 64 element.
  • Fullständig analys enligt RoHS-direktivet (Cd, Hg, Pb, Cr6+ och bromerade flammskyddsmedel (PBB & PBDE)
  • REACH/SVHC screening
  • 67 spårelement i rostfritt stål
  • PFAS & PFOS (perfluorerade ämnen)
  • Ftalater
  • Klorparaffiner