Konsumentprodukter

Analys av material och konsumentprodukter

ALS Scandinavia erbjuder analyser av både metaller och organiska ämnen i material och konsumentprodukter, bland annat:

  • Ackrediterad analys av 67 metaller i polymera material såsom plast, textilier, jonbytarmassor m.m. Detta inkluderar dels metaller såsom kadmium (Cd), bly (Pb) och kvicksilver (Hg) som regleras i RoHS-direktivet, men även upp till ytterligare 64 element.
  • Fullständig analys enligt RoHS-direktivet (Cd, Hg, Pb, Cr6+ och bromerade flammskyddsmedel (PBB & PBDE)
  • REACH/SVHC screening
  • 67 spårelement i rostfritt stål
  • PFAS & PFOS (perfluorerade ämnen)
  • Ftalater
  • Klorparaffiner

 

Aktuellt

Har proverna kommit fram? Kolla ALS Paketspårning!

1 apr 2019
ALS Paketspårning är utvecklat för att du som kund enkelt ska kunna se om dina prover har anlänt. Beställ paketspårningsetiketter samtidigt som när du beställer provkärl på hemsidan så får du automatisk avisering. ... Läs mer »

Ny kemikalieskatt införs 1 juli på vissa konsumentvaror!

13 jun 2017
Lagen om kemikalieskatt trädde i kraft den 1 april 2017, men beskattning sker först från den 1 juli 2017.  Kemikalier som omfattas är brom- klor-  och fosforföreningar  i elektronikprodukter. Analysen ska utföras på mönsterkort utan dess komponenter samt homogena plastdetaljer med en vikt över 25g.... Läs mer »

Gränsvärden för bly i leksaker sänks inom EU

10 maj 2017
Från och med 28 oktober 2018 träder skärpta regler i kraft gällande gränsvärden för bly i leksaker i EU:s medlemsländer. Gränsvärdena sänks kraftigt för hur mycket bly som får avges från leksaker, vilket innebär ett ökat skydd för barns hälsa. ... Läs mer »