Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
alfa-pinen 0.05 mg/kg torrsubstans
beta-pinen 0.05 mg/kg torrsubstans
3-karen 0.05 mg/kg torrsubstans
limonen 0.05 mg/kg torrsubstans
kamfen 0.05 mg/kg torrsubstans
kamfer 0.05 mg/kg torrsubstans
p-isopropyltoluen 0.05 mg/kg torrsubstans
p-mentan 0.05 mg/kg torrsubstans

OJ-29b Terpener (8 st) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 400 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Metod: GC-MS
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.