Miljöanalys

Miljöanalyser av organiska- och oorganiska ämnen, spårelement och pesticider.

Miljöanalys

ALS Scandinavia erbjuder ett heltäckande utbud av miljöanalyser av organiska- och oorganiska ämnen, spårelement och pesticider. ALS utför även laktest, tillhandahåller provtagningsutrustning och miljöanalys av passiv provtagare samt erbjuder ett omfattande analysutbud för dricksvatten och asbest. Samtliga miljöanalyser baseras på väletablerade metoder och har i hög utsträckning ackreditering.

Provernas natur varierar stort och inkluderar exempelvis jord, slam, sediment, vatten, diverse byggnadsmaterial, avfall, fibrer och luft.

Vi har även kapacitet att utföra flertalet miljöanalyser express, våra s.k. Quickanalyser där resultat kan fås innan 07:00 dagen efter inlämning av prov. Kontakta oss gärna för mer information om miljöanalyser.

Aktuellt

ALS kan nu erbjuda ett marknadsledande analysutbud för kungsvattenuppslutningar av fasta miljömatriser

23 aug 2017
ALS Scandinavia har sedan tidigare en omfattande ackreditering för metallanalyser av fasta miljöprover efter extraktion med salpetersyra. För jord och sediment finns dessutom ackreditering för Ag, Mo, Sb och Sn efter uppslutning med kungsvatten.... Läs mer »

Nya analyspaket för alkylerade PAH: er

6 apr 2017
PAH: er, eller polycykliska aromatiska kolväten, är miljöfarliga ämnen som i huvudsak kommer från förbränning eller från oljespill. Alkylerade PAH: er återfinns främst i samband med oljespill. I ALS nya analyspaket för jord, sediment, slam och vatten rapporteras dels PAH16 på vanligt sätt, dels alkylerade PAH: er (naftalen, fenantren, dibensotiofen och deras alkylerade homologer). ... Läs mer »

Ackrediterad analys för TBT som klarar Vattendirektivets gränsvärde

10 jan 2017
ALS Scandinavia erbjuder nu ackrediterad analys av tributyltenn (TBT) som klarar Vattendirektivets gränsvärde. Vid ALS laboratorium i Luleå erbjuder vi nu ackrediterad analys av TBT i vatten med en rapporteringsgräns (LOQ) på 0.04 ng/L.... Läs mer »