Miljöanalys

Miljöanalyser av organiska- och oorganiska ämnen, spårelement och pesticider.

Miljöanalys

ALS Scandinavia erbjuder ett heltäckande utbud av miljöanalyser av organiska- och oorganiska ämnen, spårelement och pesticider. ALS utför även laktest, tillhandahåller provtagningsutrustning och miljöanalys av passiv provtagare samt erbjuder ett omfattande analysutbud för dricksvatten och asbest. Samtliga miljöanalyser baseras på väletablerade metoder och har i hög utsträckning ackreditering.

Provernas natur varierar stort och inkluderar exempelvis jord, slam, sediment, vatten, diverse byggnadsmaterial, avfall, fibrer och luft.

Vi har även kapacitet att utföra flertalet miljöanalyser express, våra s.k. Quickanalyser där resultat kan fås innan 07:00 dagen efter inlämning av prov. Kontakta oss gärna för mer information om miljöanalyser.

Aktuellt

Ackrediterad analys för TBT som klarar Vattendirektivets gränsvärde

10 jan 2017

ALS Scandinavia erbjuder nu ackrediterad analys av tributyltenn (TBT) som klarar Vattendirektivets gränsvärde. Vid ALS laboratorium i Luleå erbjuder vi nu ackrediterad analys av TBT i vatten med en rapporteringsgräns (LOQ) på 0.04 ng/L.... Läs mer »

Har proverna kommit fram? Kolla ALS Paketspårning!

7 nov 2016

Vi får många frågor om inskickade prover har kommit oss tillhanda. Detta kan du enkelt se direkt via vår paketspårning.... Läs mer »

Snart båtupptagning- hur hanterar ni båtbottentvätt?

22 sep 2016

Det börjar bli tid för båtupptagning. Vid anläggningar där det tvättas många båtar under säsongen bör provtagning ske en gång per år, medan det vid mindre besökta anläggningar kan ske vartannat år.* 
Myndigheten för Hav och vatten har tagit fram riktlinjer och riktvärden för hur tvätt av fritidsbåtar bör hanteras. Hur hanterar ni båtbottentvätt? ... Läs mer »