Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PAH:
naftalen 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
acenaftylen 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
acenaften 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
fluoren 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
fenantren 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
antracen 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
fluoranten 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
pyren 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
bens(a)antracen 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
krysen 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
bens(b)fluoranten 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
bens(k)fluoranten 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
bens(a)pyren 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
dibenso(ah)antracen 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
bens(ghi)perylen 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
indeno(123cd)pyren 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
PAH, summa 16
summa cancerogena PAH
summa övriga PAH
PAH, summa L
PAH, summa M
PAH, summa H
bens(e)pyren 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
1-metylnaftalen 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
2-metylnaftalen 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
bifenyl 1 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
Kresoler:
fenol 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
o-kresol 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
m-kresol 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
p-kresol 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
O-heterocykler:
dibensofuran 1 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
N-heterocykler:
kinolin 1 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
iso-kinolin 1 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
karbazol 1 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans
S-heterocykler:
dibensotiofen 1 0.05-0.1 mg/kg torrsubstans

OJ-24b Kreosotföreningar B i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 730 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar:
1 Parametern är ej ackrediterad