Logistik- så skickar du dina prover

Kontakta ALS logistik på 08-5277 5230 alternativt logistik.ta@alsglobal.com för beställning av transport, fraktsedlar och övriga logistikfrågor.


ALS tillhandahåller provkärl, etiketter och orderblanketter vid beställning.
Provkärl och etiketter
Orderblanketter
Proverna sänds som brev eller paket med lämpligt transportföretag. OBS! Försäkra dig om att proverna kommer fram i önskad tid med det transportsätt du väljer. Prover som ankommer till laboratoriet före kl. 16 påbörjas samma dag, prover som ankommer senare får nästa dags datum som ankomstdatum.

VIKTIGT!
Innehåller ditt prov höga halter av ämnen som kan vara farliga för vår personal på laboratoriet, exempelvis höga halter av kvicksilver eller mer än 1 % cyanid? Det är då viktigt att du meddelar oss detta. Vänligen kontakta ALS Scandinavia innan du skickar in ditt prov till oss.

Prover skickas eller lämnas in till något av våra laboratorier:
ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå
ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19c, 182 36 Danderyd (paket) 

(vi rekommenderar Postens Företagspaket 16.00)
ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd (brev)

För snabbaste hantering rekommenderas att prover för metallanalyser sänds till Luleå och resterande prover skickas till Stockholm.

Inlämnings/Upphämtningsställen per ort, tabell

ALS inlämningsställen, mer information


Expressanalyser

ALS erbjuder ALS Quick för ett antal paket, såväl i jord, vatten och byggnadsmaterial som analys av asbest. För ALS Quick beställs kostnadsfri transport med leverans till laboratoriet samma kväll. För sista beställning i respektive stad, vänligen läs mer om vår logistik här. Om upphämtning sker utanför staden/närliggande orter tillkommer kostnad för upphämtning. 

ALS kan erbjuda snabbare analyssvar för flertalet paket. För snabbast svarstid hänvisar vi till respektive analyspaket. Sök i frisöksfältet under "Sök Analys".