Logistik - Så skickar du dina prover

ALS Scandinavia AB erbjuder en rad logistiktjänster, bland annat inlämningsställen och upphämtning av prov på flera orter i Sverige. Nedan finner du en översikt av ALS logistiklösningar.

Kontakta ALS logistik på 08-5277 5230 alternativt logistik.ta@alsglobal.com för beställning av transport, fraktsedlar och övriga logistikfrågor.

ALS laboratorier

Prover kan skickas till eller lämnas in direkt på ALS laboratorier i Stockholm eller Luleå:

Planerar du att skicka Quickprover? Läs här!

ALS inlämningsställen, upphämtning och logistiktjänster

Inlämningsställen Upphämtning Relaterade tjänster

ALS erbjuder inlämning av prov på ett flertal orter i Sverige. För mer information, följ länken nedan.

ALS inlämningsställen

Upphämtning av prov erbjuds i över 20 städer i Sverige.  För mer information, följ länken nedan.

ALS upphämtning

ALS Paketspårning

ALS erbjuder paketspårningsetiketter som kan användas när prover skickas in. Så fort proverna anländer till laboratoriet så meddelas kund via e-post. Etiketterna kan antingen vara generella eller personliga och kan användas för samtliga fraktsätt, för både brev och paket. Dessa etiketter scannas vid ankomst till laboratoriet och kan antingen sökas fram via ALS hemsida eller fås besked om via mail. Klicka här för mer information om ALS paketspårning.

Generell information

För snabbaste hantering rekommenderas att prover för metallanalyser sänds till Luleå och resterande prover skickas till Stockholm.

Proverna sänds som brev eller paket med lämpligt transportföretag. OBS! Försäkra dig om att proverna kommer fram i önskad tid med det transportsätt du väljer. Prover som ankommer till laboratoriet före kl. 16 påbörjas samma dag, prover som ankommer senare får nästa dags datum som ankomstdatum.

VIKTIGT! Innehåller ditt prov höga halter av ämnen som kan vara farliga för vår personal på laboratoriet, exempelvis höga halter av kvicksilver eller mer än 1 % cyanid? Det är då viktigt att du meddelar oss detta. Vänligen kontakta ALS Scandinavia innan du skickar in ditt prov till oss.