Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
fenol 0.1 mg/kg torrsubstans
o-kresol 0.1 mg/kg torrsubstans
m,p-kresol 0.2 mg/kg torrsubstans
2,3-dimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
2,4+2,5-dimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
2,6-dimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
3,4-dimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans
3,5-dimetylfenol 0.1 mg/kg torrsubstans

OJ-18b Fenol och kresoler i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 735 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja