Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
BDE 28 0.5 µg/kg torrsubstans
tetraBDE 5 µg/kg torrsubstans
BDE 47 0.5 µg/kg torrsubstans
pentaBDE 5 µg/kg torrsubstans
BDE 99 0.5 µg/kg torrsubstans
BDE 100 0.5 µg/kg torrsubstans
hexaBDE 5 µg/kg torrsubstans
BDE 153 0.5 µg/kg torrsubstans
BDE 154 0.5 µg/kg torrsubstans
heptaBDE 10 µg/kg torrsubstans
oktaBDE 10 µg/kg torrsubstans
nonaBDE 50 µg/kg torrsubstans
dekaBDE 50 µg/kg torrsubstans
tetrabrombisfenol-A (TBBP-A) 5 µg/kg torrsubstans
dekabrombifenyl (DeBB) 50 µg/kg torrsubstans
hexabromcyklododekan (HBCD) 50 µg/kg torrsubstans

OJ-25a Bromerade flamskyddsmedel i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 4 095 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 20 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Metod: HRGC-HRMS, LC-MS/MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Rapporteringsgränsen kan variera beroende på vilken provtyp som analyseras.