Analys av spårelement har varit en specialitet för ALS i Luleå sedan mitten av 90-talet. Genom att bruka den känsligaste analystekniken (högupplösande ICP-MS) i en kontrollerad och anpassad miljö kan ALS erbjuda analys av spårelement med rapporteringsgränser (LOQ) som endast få laboratorier i världen kan matcha.

Om laboratoriet

ALS Luleå är specialdesignat för spårelementanalys vid mycket låga koncentrationer. Förutom att vi arbetar med den senaste tekniken för element analyser, ICP-SFMS, så är laboratoriet i Luleå utformat för att möjliggöra hantering av känsliga provtyper utan risk för kontaminering.

Vår instrumentpark består idag av:

  • 13 högupplösande ICP-MS (ICP-SFMS) instrument för analys av metaller, spårelement och isotoper
  • 3 ICP-OES instrument för analyser av metaller
  • 3 AFS instrument som används för analys av kvicksilver och selen vid mycket låga nivåer
  • 2 MC-ICP-MS (multikollektor ICP-MS) för högprecisionsmätningar av isotopkvoter.

Analysutbud

ALS Luleå har lång erfarenhet av samarbete med olika partners såsom universitet, medicinska centra, industrier, myndigheter och miljöskyddande organisationer. Detta innebär att vi tillhandahåller analytiska tjänster, metodutveckling och metodvalideringar för exempelvis forskningsprojekt eller omfattande studier.

I tillägg till våra rutinanalyser kan vi erbjuda analyser av isotoper, specieringar samt screeningar av upp till ca 70 stycken element i en analys vid mycket låga koncentrationer. ALS screeningpaket är användbart för att exempelvis mäta spårelement i naturliga system som vatten och biologiska material. Det används likaså för kvantifiering av föroreningar i diverse applikationer för industrin.

Dessa typer av projekt kräver ofta att såväl provtagning, provpreparering och analys planeras utifrån de ställda kraven. Vi har lång erfarenhet av att i samråd med kund skräddarsy projektspecifika analystekniska lösningar. 

De analyspaket som redovisas på vår hemsida är ofta framtagna för att möta diverse lagmässiga gränsvärden. ALS vill vara en projektpartner och erbjuda er möjlighet att skräddarsy såväl analyspaket, provtagningar, provberedningar och rapportering.

Du är varmt välkommen att kontakta oss för ytterligare information och diskussioner. Du kan även läsa mer om utökad spårelementanalys här (engelsk text). Vi vill gärna bistå dig med vårt kunnande avseende kemiska analyser i era studier och projekt.

Läs mer om vilken uppslutningsmetod som ska användas i vilken situation.

 

 

 

Kontakta oss!

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så återkommer vi till dig! 

Den här webbplatsen är skyddad av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.