Orderblankett väljs beroende på vilket slags prov du har. För vissa provtyper finns speciella orderblanketter. Följ gärna länk till alla våra orderblanketter.
 

Fyll noggrant i alla kontakuppgifter och faktureringsadress, information om önskad svarstid, viktig information om dina prover, önskat analyspaket samt provmärkning.

Klicka här för att se en instruktionsfilm om hur du fyller i ALS nya orderblanketter.

Vi ser helst att du använder en orderblankett per provtyp, exempelvis en för grundvatten och en annan för lakvatten. Detta p.g.a. att olika provtyper kan behöva olika behandling och ibland även olika analysmetoder. Det kan även skilja sig i och med att vissa analyser inte är ackrediterade för vissa provtyper. Dela alltid upp vattenprover och jordprover på separata orderblanketter.

Provmärkning är vad du som kund vill att provet ska heta på analysrapporten.

För att ALS ska veta vilken metod/uppslutning som är bäst lämpad för dina prover beroende på provmatris. 
 
Viktigt – Skicka med säkerhetsdatablad om provet innehåller ämnen som vi bör få information om.

 

Packetera proverna väl i lämpligt transport emballage, tex kartong, kylväska  eller vadderat kuvert. Viktigt att proverna inte går sönder eller öppnas under frakt. Skicka med orderblankett tillsammans med proverna. Returfraktsedlar kan beställas via vår hemsida, vänligen se vår beställ provkärl. Returfraktsedlar hittar du längst ner på sidan.

Ta med proverna samt ifylld orderblankett. För adresser till respektive laboratorie, se vår kontaktsida.

Generellt skickar du prover för:
Metallanalyser till ALS Scandinavia AB i Luleå.
Organiska samt tidskänsliga parametrar skickas till ALS Scandinavia AB i Danderyd.
 
Analyser som avser både organiska och oorganiska analyser skickas till Danderyd.
 
Det finns undantag för detta för exempelvis vissa expressprover. Kontakta ALS kundtjänst om ni är osäkert vart ert prov ska skickas, eller för att se postadress till respektive laboratorie.
 

För information om inlämnings- och upphämtningsställen för dina prov på ortsnivå, vänligen se vår tabell för inlämnings- och upphämtningställen. Se här för mer information om vår logistiktjänst och hur du skickar dina prover.

Vid beställning av totalt organiskt kol (TOC) av ett jordprov ska det framgå på orderblanketten om det är TOC beräknad eller TOC analyserad som önskas. TOC beräknad är alltså inte en bestämning utan en beräkning av TOC utifrån glödförlust där endast analysen av glödförlust är ackrediterad, ej beräkning av TOC.
För bestämning av TOC analyserad använder ALS i första hand metod LECO (enligt EN 13137) men vi kan även erbjuda analys enligt metod DIN ISO 10694. Snabbaste svarstid för TOC analyserad är 3 arbetsdagar.
 

 

Om vattenprovet innehåller partiklar är det viktigt att ha frågeställningen klar för sig om du önskar lösta halter eller totalhalter, eller kanske båda? För mer information se gärna vårt informationsblad, filtrering och dekantering av vattenprover.

För MS-2 sker ingen provberedning, uttag och uppslutning av prov sker på ursprungsprov utan föregående torkning och siktning. En separat torrsubstansbestämning (TS) utförs vid 105°C och resultaten TS-korrigeras. 
För MS-1 torkas och siktas proverna på 2 mm innan analys och analysresultaten TS-korrigeras från 50 till 105°C. Provuttag och analys blir betydligt säkrare efter torkning och siktning.
Vid jämförelse med gränsvärden för förorenad mark rekommenderas MS-1.
Båda vattenpaketen V3a och V3b används till analys av förorenade vatten. 

V3a – analys utan föregående uppslutning (exklusive partiklar). Vattenprover som innehåller bottensats dekanteras före konservering om inte filtrering har beställts. 
När filtrering har utförts används 0,45µm filter. 
För analys av W har provet inte surgjorts. För övriga element har provet surgjorts med 1 ml salpetersyra (suprapur) per 100 ml. Detta gäller dock ej prov som varit surgjort vid ankomsten till laboratoriet. För analys av Ag har provet konserverats med HCl.
 
V3b – med uppslutning (inklusive det som sitter på ev. partiklar)
Uppslutning och analys av vattenprov, 12 ml prov och 1.2 ml HNO3 (suprapur) har behandlats i autoklav. Vid analys av Ag har upplösning skett med HCl i autoklav. För W är provet upplöst med HNO3 och HF i värmeblock. För Br, I är prov analyserat utan föregående surgörning eller uppslutning.

Många av de fysikalisk-kemiska analyserna går att kombinera för provtagning i samma flaska, kontakta kundtjänst för avstämning så att volymen räcker till för de önskade analyserna.

Provkärl levereras till valfri adress i Sverige normalt inom 3-5 arbetsdagar efter mottagen beställning (gäller ej provkärl för humanprover). Beställ provkärl här.
För snabbare leverans, se sektionen ”Frakter och transporter, utskick” i prislistan för bland annat provberedning.
När vi har registrerat ordern skickar vi en orderbekräftelse till den mail som du har angett på beställningen. I mailet kan du se vilket datum analyserna beräknas att vara klara: ”Beräknad leverans”.

Ackrediteringen gäller alltid för specifika metoder och fungerar som en kvalitetsstämpel. Många delar i kvalitetssystemet är gemensamma för ackrediterade och icke-ackrediterade analyser. För den ackrediterade verksamheten gäller dock bl. a. strängare krav på dokumentation.

 

ALS Solutions ger dig omedelbar tillgång till alla de tjänster vi erbjuder på ett och samma ställe, så som beställning av analyser, orderstatus, se resultat och delresultat, applicera riktlinjer/kundspecifika gränsvärden och mycket mer.
 
Om du har beställt provkärl via oss ska du tillsammans med dem ha fått med ett antal spårningsetiketter. Med hjälp av dessa kan du söka efter ditt gods via vår paketspårningstjänst.
Du kan på detta sätt se om ditt paket anlänt till oss innan du har fått en orderbekräftelse. Vi skickar orderbekräftelsen så fort vi registrerat proverna i vårt labsystem. 

Är det naturliga vatten så går det alldeles utmärkt. Används våra provflaskor så funkar de med, trots att de inte är syradiskade men de är kontrollerade batchvis.

ALS erbjuder två paket: M-KM1 och MS-1.

I kontrollpanelen kan man ändra bland annat nummerformat. Under fliken format hittar ni additional settings. Här kan inställningarna för decimaler ändras. Här kan inställningarna för decimaler ändras. Se bild. Ändra från , (kommatecken) till . (punkt).

För att beräkna tal med < -tecken måste man tyvärr ta bort dessa. Det görs snabbt med funktionen ”Find and Replace”. Den hittar ni längst upp i högra hörnet i Excel-dokumentet. Se också bilden nedan.