ALS erbjuder nu kvantitativ bestämning av mikroplast med µFTIR i en rad olika provtyper. ALS har erbjudit analys av mikroplast sedan 2017, det har funnits en stark önskan från den naturvetenskapliga kretsar att även kunna bestämma vilken typ av polymerer som återfinns i proverna, vilket vi nu erbjuder.

Om mikroplast

De senaste åren har förekomsten av mikroplaster uppmärksammats allt mer. Vi får larm om att de förekommer i flaskvatten samt att de läcker ut i havet när de frigörs från exempelvis kläder och kosmetiska produkter. Plast bryts ner väldigt långsamt i naturen och de stora mängder plast som tillförs våra vatten kan orsaka stor skada på den marina miljön och dess organismer.

ALS Scandinavia erbjuder, som ett av få laboratorier i Sverige, analys av mikroplast i vatten.

Vad är mikroplaster?

Mikroplast är ett begrepp som används för plastpartiklar som är mindre än 5 mm, men de flesta mikroplasterna är under 1 mm. Mikroplaster tillsätts avsiktligt som mikroskopiska plastkulor i olika produkter, t.ex. hygienartiklar. Plastpellets används som råmaterial vid plasttillverkning och dessa sprids oavsiktligt till miljön vid tillverkning och transport. Mikroplaster i produkter som avsiktligt tillsats kallas primärpartiklar. Mikroplaster kan även bildas när plastföremål slits eller sönderdelas och partiklar frigörs. Dessa kallas sekundärpartiklar.

Varifrån kommer mikroplaster?

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag identifierat viktiga svenska källor till utsläpp av mikroplaster i havet. Kartläggningen visar att stora källor till mikroplaster utgörs av bl.a. väg- och däckslitage, konstgräsplaner, syntetfiber från tvätt och industriell produktion och hantering av plast. Hygienartiklar (t.ex. tandkräm och tvålar) som avsiktligt innehåller mikroplaster bidrar också till spridningen.

Mikroplaster bildas även när plastföremål inte återvinns eller slängs på rätt sätt utan hamnar i naturen. När plastföremålen slits frigörs små plastpartiklar.

Det är inte fastställt hur långt mikroplaster från t.ex. vägtrafiken sprids och vilken påverkan de har på havsmiljön. Mikroplast från hygienartiklar och syntetfiber från tvättvatten avskiljs idag i mycket hög utsträckning i vattenreningsverken och hamnar i avloppsslammet som sprids på åkrar. De mikroplaster som släpps ut från reningsverken och som når havet kommer från bräddvatten, dvs det vatten som släpps ut vid översvämningar.

Offert eller mer information?

Använd kontaktformuläret till höger eller ring oss på 08-527 752 00 alternativt maila på info.ta@alsglobal.com om du önskar en offert eller mer information om mikroplast.