ALS erbjuder identifiering och kvantifiering av mikroplast i en rad olika provtyper. Analysen utförs med µFTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy). Vi har kunnat erbjuda analys av mikroplast i vatten sedan 2017 och har sedan dess utvecklat metoder för att kunna analysera mikroplast i flera olika provtyper.

Idag analyserar vi mikroplast i följande matriser:

  • Vatten, rent (t.ex. dricksvatten) och kontaminerat (t.ex. avloppsvatten)
  • Jord och sediment
  • Slam
  • Biota (t.ex. fisk och musslor)
  • Livsmedel (t.ex. havssalt, honung, mjölkpulver, öl och te)
     

Våra analyspaket för mikroplaster

 

Provpreparering och analysmetod

Analys av plastpartiklar i komplexa provtyper som slam, sediment och jord kräver omfattande provpreparering för att separera mikroplaster från annat organiskt och oorganiskt material. Separationstekniken för att rena fram partiklarna varierar beroende på provtyp. Generellt avlägsnas oorganiskt material efter flotation av plastpartiklar, nedbrytning av organiskt material med hjälp av enzymatisk behandling och oxidation innan filtrering. Plastpartiklarna samlas upp på ett metallnät och identifiering och kvantifiering utförs med µFTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy). Vi har ett omfattande referensbibliotek, vilket gör att vi kan identifiera ett mycket stort antal plasttyper. 

Svarta partiklar och gummipartiklar, som t.ex. bildas vid slitage av bildäck och granulat som används på konstgräsplaner, är svåra att analysera med µFTIR, men genom att utrusta instrumentet med en ATR-kristall kan även dessa partiklar analyseras. I analysen ingår vanliga komponenter i bildäck och granulat; butadiengummi (BR), isopropengummi (IR), styrenbutadiengummi (SBR) samt etenpropendiengummi (EPDM). 

 Mer information om våra analyser hittar du här:

 

Vad är mikroplaster?

De senaste åren har förekomsten av mikroplaster uppmärksammats allt mer. Vi får larm om att de förekommer i flaskvatten samt att de läcker ut i havet när de frigörs från exempelvis kläder och kosmetiska produkter. Plast bryts ner väldigt långsamt i naturen och de stora mängder plast som tillförs våra vatten kan orsaka stor skada på den marina miljön och dess organismer.

Mikroplast är ett begrepp som används för plastpartiklar som är mindre än 5 mm, men de flesta mikroplasterna är under 1 mm. Mikroplaster tillsätts avsiktligt som mikroskopiska plastkulor i olika produkter, t.ex. hygienartiklar. Plastpellets används som råmaterial vid plasttillverkning och dessa sprids oavsiktligt till miljön vid tillverkning och transport. Mikroplaster i produkter som avsiktligt tillsats kallas primärpartiklar. Mikroplaster kan även bildas när plastföremål slits eller sönderdelas och partiklar frigörs. Dessa kallas sekundärpartiklar.

Varifrån kommer mikroplaster?

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag identifierat viktiga svenska källor till utsläpp av mikroplaster i havet. Kartläggningen visar att stora källor till mikroplaster utgörs av bl.a. väg- och däckslitage, konstgräsplaner, syntetfiber från tvätt och industriell produktion och hantering av plast. Hygienartiklar (t.ex. tandkräm och tvålar) som avsiktligt innehåller mikroplaster bidrar också till spridningen.

Mikroplaster bildas även när plastföremål inte återvinns eller slängs på rätt sätt utan hamnar i naturen. När plastföremålen slits frigörs små plastpartiklar.

Det är inte fastställt hur långt mikroplaster från t.ex. vägtrafiken sprids och vilken påverkan de har på havsmiljön. Mikroplast från hygienartiklar och syntetfiber från tvättvatten avskiljs idag i mycket hög utsträckning i vattenreningsverken och hamnar i avloppsslammet som sprids på åkrar. De mikroplaster som släpps ut från reningsverken och som når havet kommer från bräddvatten, dvs det vatten som släpps ut vid översvämningar.

Offert eller mer information?

Använd kontaktformuläret till höger eller ring oss på 08-527 752 00 alternativt maila på info.ta@alsglobal.com om du önskar en offert eller mer information om våra analyser för mikroplast.