Analys av mikroplast

Analys av mikroplast

ALS Scandinavia erbjuder analys av mikroplaster i vatten. Vårt laboratorium bryter ned organiskt material innan analys. Analysen utförs kvalitativt med SEM (svepelekronmikroskop) och partiklar med storleken 10 µm-1 mm kan identifieras. På förfrågan finns även möjlighet till analys av partiklar ned till 1 µm. Vi kan rapportera olika partikeltyper inklusive plastpartiklar i % samt räkna antal partiklar/volym.

Analys Provkärl Provvolym Logistik
Mikroplast i vatten 250 ml mörk glasflaska 250 ml (min.100 ml) Hela Sverige

ALS Scandinavias laboratorium i Stockholm har utvecklat metoden för vattenanalys med avseende på mikroplaster.

Analyspaketet heter A-4h (Partikelbestämning, mikroplast, kvalitativ i vatten). Vi rekommenderar att provet tas i en glasflaska och vi behöver 250 ml prov (minst 100 ml prov).

Önskar du offert för analys av mikroplast eller mer information?

Använd kontaktformuläret till höger eller ring oss på 08-52 77 5200 alternativt maila på info.ta@alsglobal.com

Om mikroplaster

De senaste åren har förekomsten av mikroplaster uppmärksammats allt mer. Vi får larm om att de förekommer i flaskvatten samt att de läcker ut i havet när de frigörs från exempelvis kläder och kosmetiska produkter. Plast bryts ner väldigt långsamt i naturen och de stora mängder plast som tillförs våra vatten kan orsaka stor skada på den marina miljön och dess organismer. ALS Scandinavia erbjuder, som ett av få laboratorier i Sverige, analys av mikroplast i vatten. Vår metod kan identifiera partiklar med storlek ned till 10 µm (1 µm på särskild begäran).  

Vad är mikroplaster?

Mikroplast är ett begrepp som används för plastpartiklar som är mindre än 5 mm, men de flesta mikroplasterna är under 1 mm. Mikroplaster tillsätts avsiktligt som mikroskopiska plastkulor i olika produkter, t.ex. hygienartiklar. Plastpellets används som råmaterial vid plasttillverkning och dessa sprids oavsiktligt till miljön vid tillverkning och transport. Plastpartiklar som tillsätts avsiktligt i produkter kallas primärpartiklar. Mikroplaster kan även bildas när plastföremål slits eller sönderdelas och partiklar frigörs. Dessa kallas sekundärpartiklar.

VARIFRÅN KOMMER MIKROPLASTER?

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag identifierat viktiga svenska källor till utsläpp av mikroplaster i havet. Kartläggningen visar att stora källor till mikroplaster utgörs av bl.a. väg- och däckslitage, konstgräsplaner, syntetfiber från tvätt och industriell produktion och hantering av plast. Hygienartiklar (t.ex. tandkräm och tvålar) som avsiktligt innehåller mikroplaster bidrar också till spridningen.

Mikroplaster bildas även när plastföremål inte återvinns eller slängs på rätt sätt utan hamnar i naturen. När plastföremålen slits frigörs små plastpartiklar.

Det är inte fastställt hur långt mikroplaster från t.ex. vägtrafiken sprids och vilken påverkan de har på havsmiljön. Mikroplaster från hygienartiklar och syntetfiber från tvättvatten läcker däremot i många fall ut i havet via avloppet eftersom alla vattenreningsverk inte klarar av att avskilja allt mikroskräp som spolas ut i avloppen.