Paket: 13
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Pesticider

Pesticider / Livsmedel

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

F-PEST-1A Pesticider i frukt, grönsaker, nötter och spannmål

Paketinfo

Pris: 2 330 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Pesticider
Provmängd: 100 g
Provkärl: Originalförpackning eller 240 ml plastburk för livsmedel
Express: Ja, Expresstariff 9: 3 dagar +120%; 4 dagar 100%; 5 dagar 30%
Anmärkningar: Se bilaga för analysomfattning
För expressanalys kontakta laboratoriet vid inskickning av prover
För lagstiftning och utvärdering av resultat, se Pesticider i livsmedel.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

F-PEST-1B Pesticider och ditiokarbamater i frukt, grönsaker, nötter och spannmål

Paketinfo

Pris: 2 610 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Pesticider
Provmängd: 150 g
Provkärl: Originalförpackning eller 240 ml plastburk för livsmedel
Express: Ja
Anmärkningar: Se bilaga för analysomfattning
För expressanalys kontakta laboratoriet vid inskickning av prover
För lagstiftning och utvärdering av resultat, se Pesticider i livsmedel.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

F-PEST-2 Pesticider i te, kaffe, örtextrakt

Paketinfo

Pris: 2 330 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Pesticider
Provmängd: 100 g
Provkärl: Originalförpackning eller 240 ml plastburk för livsmedel
Express: Ja, Expresstariff 9: 3 dagar +120%; 4 dagar 100%; 5 dagar 30%
Anmärkningar: Se bilaga för analysomfattning
För expressanalys kontakta laboratoriet vid inskickning av prover
För lagstiftning och utvärdering av resultat, se Pesticider i livsmedel.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

F-PEST-3 Pesticider i barnmat

Paketinfo

Pris: 6 060 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Pesticider
Provmängd: 100 g
Provkärl: Originalförpackning eller 240 ml plastburk för livsmedel
Express: Nej
Anmärkningar: Se bilaga för analysomfattning
För lagstiftning och utvärdering av resultat, se Pesticider i livsmedel.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

F-PEST-4 Pesticider i mjölk

Paketinfo

Pris: 2 230 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Pesticider
Provmängd: 100 g
Provkärl: Originalförpackning eller 240 ml plastburk för livsmedel
Express: Ja
Anmärkningar: Kontakta laboratoriet för analysomfattning
För expressanalys kontakta laboratoriet vid inskickning av prover
För lagstiftning och utvärdering av resultat, se Pesticider i livsmedel.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

F-PEST-5A Pesticider i potatis

Paketinfo

Pris: 2 330 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Pesticider
Provmängd: 100 g
Provkärl: Originalförpackning eller 240 ml plastburk för livsmedel
Express: Ja
Anmärkningar: Se bilaga för analysomfattning
För expressanalys kontakta laboratoriet vid inskickning av prover
För lagstiftning och utvärdering av resultat, se Pesticider i livsmedel.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

F-PEST-5B Pesticider och ditiokarbamater i Potatis

Paketinfo

Pris: 3 090 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Pesticider
Provmängd: 150 g
Provkärl: Originalförpackning eller 240 ml plastburk för livsmedel
Express: Ja
Anmärkningar: Se bilaga för analysomfattning
För expressanalys kontakta laboratoriet vid inskickning av prover
För lagstiftning och utvärdering av resultat, se Pesticider i livsmedel.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
aldrin 0.01 mg/kg
klordan 0.02 mg/kg
DDT 0.05 mg/kg
dieldrin 0.01 mg/kg
endosulfan 0.05 mg/kg
endrin 0.01 mg/kg
heptaklor 0.01 mg/kg
hexaklorbensen 0.01 mg/kg
alfa-hexaklorocyclohexan 0.02 mg/kg
beta-hexaklorocyclohexan 0.01 mg/kg
gamma-HCH (lindan) 0.01 mg/kg

F-PEST-6A Pesticider i foder

Paketinfo

Pris: 2 230 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Pesticider
Provmängd: 100 g
Provkärl: Originalförpackning eller 240 ml plastburk för livsmedel
Metod: GC
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För lagstiftning och utvärdering av resultat, se Pesticider i livsmedel.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
aldrin 0.01 mg/kg
kamfeklor (toxafen) 1 0.1 mg/kg
klordan 0.02 mg/kg
DDT 0.05 mg/kg
dieldrin 0.01 mg/kg
endosulfan 0.05 mg/kg
endrin 0.01 mg/kg
heptaklor 0.01 mg/kg
hexaklorbensen 0.01 mg/kg
alfa-hexaklorocyclohexan 0.02 mg/kg
beta-hexaklorocyclohexan 0.01 mg/kg
gamma-HCH (lindan) 0.01 mg/kg

F-PEST-6B Pesticider i fiskfoder

Paketinfo

Pris: 2 230 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Pesticider
Provmängd: 100 g
Provkärl: Originalförpackning eller 240 ml plastburk för livsmedel
Metod: GC
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: För lagstiftning och utvärdering av resultat, se Pesticider i livsmedel.
1 Parametern är ej ackrediterad
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

F-PEST-7 Pesticider i torkade kryddor

Paketinfo

Pris: 2 330 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Pesticider
Provmängd: 100 g
Provkärl: Originalförpackning eller 240 ml plastburk för livsmedel
Express: Ja, Expresstariff 9: 3 dagar +120%; 4 dagar 100%; 5 dagar 30%
Anmärkningar: Se bilaga för analysomfattning
För expressanalys kontakta laboratoriet vid inskickning av prover
För lagstiftning och utvärdering av resultat, se Pesticider i livsmedel.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

F-PEST-8 Pesticider i fett och olja

Paketinfo

Pris: 2 230 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Pesticider
Provmängd: 100 g
Provkärl: Originalförpackning eller 240 ml plastburk för livsmedel
Express: Ja, Expresstariff 9: 3 dagar +120%; 4 dagar 100%; 5 dagar 30%
Anmärkningar: Se bilaga för analysomfattning
För expressanalys kontakta laboratoriet vid inskickning av prover
För lagstiftning och utvärdering av resultat, se Pesticider i livsmedel.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
glyfosat 0.01 mg/kg
AMPA 0.01 mg/kg

F-PEST-12 Glyfosat och AMPA i växtbaserade livsmedel och honung

Paketinfo

Pris: 2 410 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Pesticider
Provmängd: 100 g
Provkärl: Originalförpackning eller 240 ml plastburk för livsmedel
Express: Ja, Expresstariff 9: 3 dagar +120%; 4 dagar 100%; 5 dagar 30%