Isotopanalys

Isotopanalys

ALS Scandinavia erbjuder ett brett utbud av isotopanalyser. Vi erbjuder isotopsystem med två olika ICP-MS tekniker; högupplösande ICP-MS (ICP-SFMS) och multikollektor ICP-MS (MC-ICP-MS).

På vårt laboratorium i Luleå har vi lång erfarenhet av isotopanalyser. Genom att kombinera kommersiella analyser med egen forskning så ligger ALS Scandinavia i den yttersta framkanten när det kommer till mätningar av isotopkvoter.

Ett elements isotopsammansättning kan användas som ett fingeravtryck och kan ge mycket värdefull information om vilka processer som elementet gått igenom. Isotopsammansättningar varierar naturligt och kan påverkas av exempelvis ursprung, väder, biologiska- och biokemiska processer eller ett materials geologiska ålder. Följaktligen så finns det också många applikationer där mätningar av isotopkvoter är användara, såsom geologi, geokronologi, ursprungsbestämning eller för att spåra förorenings- eller exponeringskällor. Läs gärna mer om våra analyspaket eller kontakta oss.

Utökade möjligheter för högkvalitativa isotopanalyser

Introduktionen av senaste generationens Neptune Plus (MC-ICP-MS) ger ALS möjligheten att erbjuda isotopkvotsanalyser med förbättrad precision och vid lägre koncentrationsnivåer. Genom att kombinera komersiella analyser med ett starkt fokus på forskning kan vi på ALS erbjuda det absolut senaste inom fältet för isotopanalyser.

Aktuellt

ALS erbjuder nu utökade öppettider för inlämning samt Quick analys 07.00 även till måndagar

15 sep 2017
Från och med 1:a september erbjuder ALS Quick analys 07.00 även till måndagar. Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi senare inlämning under eftermiddag/kväll på många orter i Sverige. Detta kommer även att utökas under hösten.... Läs mer »

Workshop inom Environmental Forensics med ALS Scandinavia, LTU och ÅF

6 sep 2017
ALS Scandinavia AB organiserar i samarbete med Luleå tekniska universitet (LTU) och ÅF en workshop inom Environmental Forensics (miljöforensik). Workshopen kommer att omfatta de vetenskapliga och innovativa trenderna inom Environmental Forensics, identifiering av utsläppskällor och miljöövervakning.... Läs mer »

ALS har utsett en vinnare i sommartävlingen

29 aug 2017
Under veckorna 26- 33 har vi haft en sommartävling. Tävlingen gick ut på att på orderblanketten skriva att det är OK med minst en veckas förskjutet svarsdatum.... Läs mer »

Kontakta oss