Isotopanalys

Isotopanalys

ALS Scandinavia erbjuder ett brett utbud av isotopanalyser. Vi erbjuder isotopsystem med två olika ICP-MS tekniker; högupplösande ICP-MS (ICP-SFMS) och multikollektor ICP-MS (MC-ICP-MS).

På vårt laboratorium i Luleå har vi lång erfarenhet av isotopanalyser. Genom att kombinera kommersiella analyser med egen forskning så ligger ALS Scandinavia i den yttersta framkanten när det kommer till mätningar av isotopkvoter.

Ett elements isotopsammansättning kan användas som ett fingeravtryck och kan ge mycket värdefull information om vilka processer som elementet gått igenom. Isotopsammansättningar varierar naturligt och kan påverkas av exempelvis ursprung, väder, biologiska- och biokemiska processer eller ett materials geologiska ålder. Följaktligen så finns det också många applikationer där mätningar av isotopkvoter är användara, såsom geologi, geokronologi, ursprungsbestämning eller för att spåra förorenings- eller exponeringskällor. Läs gärna mer om våra analyspaket eller kontakta oss.

Utökade möjligheter för högkvalitativa isotopanalyser

Introduktionen av senaste generationens Neptune Plus (MC-ICP-MS) ger ALS möjligheten att erbjuda isotopkvotsanalyser med förbättrad precision och vid lägre koncentrationsnivåer. Genom att kombinera komersiella analyser med ett starkt fokus på forskning kan vi på ALS erbjuda det absolut senaste inom fältet för isotopanalyser.

Aktuellt

Nya paket för passiv provtagning av porgas och inomhusluft

19 mar 2019
ALS har tagit fram tre nya analyspaket för passiv provtagning av porgas och inomhusluft. Analypaketen omfattar 33 flyktiga ämnen inklusive vinylklorid. För dessa ämnen finns experimentellt framtagna upptagsdata för beräkning av halter. ... Läs mer »

Jämförelse mellan SEM, svepelektronmikroskopi och PLM, polarisationsmikroskop

27 feb 2019
Asbestanalys kan utföras med flera tekniker, exempelvis SEM (Svepelektronmikroskop) eller PLM (Polarisationsmikroskop). Tester som ALS har utfört på ett stort antal prover visar att mellan 10-15 % av proverna som friklassades vid analys med PLM faktiskt innehöll asbestfibrer vid efterkontroll med SEM. ... Läs mer »

ALS analyserar inomhusmiljön | Provtagningssäsong för radon

5 feb 2019
Finns det misstankar om mögel i inomhusmiljön, hussvamp i byggnaden eller kemiska ämnen i inomhusluften? ALS Scandinavia erbjuder flera olika analyspaket för att identifiera eventuella skadeangrepp och orsaker till försämrad inomhusmiljö eller skador på byggnadsmaterial.... Läs mer »

Kontakta oss