Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
D3, dekametylcyklotrisiloxan 2 mg/kg
D4, oktametylcyklotetrasiloxan 2 mg/kg
D5, dekametylcyklopentasiloxan 2 mg/kg
D6, dodecamethylcyclohexasiloxan 2 mg/kg
hexametyldisiloxan 2 mg/kg
oktametyltrisiloxan 2 mg/kg
dekametyltetrasiloxan 2 mg/kg
dodekametylpentasiloxan 2 mg/kg

OJ-36b Siloxaner (8 st) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 900 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Metod: GC-MS
Ackreditering: Nej