Fyll i formuläret nedan så skickar vi länken till önskat/önskade webinar!

Se mer information om varje webinar under formuläret.

 

Jag önskar ta del av ALS inspelade webinar:

Följande inspelade webinar finns tillgängliga:

 • PFAS - a constant current topic (från 2024-03-20)

Geraint Williams, ALS globala PFAS-expert, berättar om var PFAS kan återfinnas i miljön och hur man kvalitetssäkrar provtagningen. Vi förklarar olika analytiska metoder samt berättar om PFAS i betong och TOP Assay. Webinaret är på engelska.


 • Sulfidförande bergmaterial - provtagning, analys och tolkning av resultat (från 2022-09-14)
  Mattias Jacobson och Jonas Östgren från Trapezia miljökonsult samt Johan Englöf från ALS i Danderyd berättar om vad man bör tänka på vid provtagning av sulfidförande bergmaterial, analysmetoder (metallanalys, ABA-test och NAG-test) samt hur tolkning av resultat och riskbedömning sker.
 • Kritiska metaller för en hållbar framtid (från 2022-03-16)
  Vi informerar om översiktsanalyser (screeninganalyser). Vi går igenom när och varför dessa analyser kan användas inom miljö och industri samt vilka krav dessa analyser ställer på utförande laboratorium. Vi fortsätter med att fokusera på högaktuella områden såsom innovationskritiska metaller inklusive metaller för batteritillverkning och katalysatorer, vilka har stor betydelse för utvecklingen av nya teknologiska produkter och den gröna omställningen i energiförsörjningen. Hur påverkar dessa metaller miljö och hälsa? Presentationen hålls på engelska.

 • Laktester 1: Grundläggande kunskaper (från 2024-04-11):
  Vi går igenom hur laktester utförs, olika typer av laktester och standardiserade metoder.

 • Laktester 2: Analyser & laktester enligt EU-direktivet NFS 2004:10 och Handbok 2010:1 (från 2024-04-25):
  Eva Lidman, ALS i Luleå, går igenom olika typer av avfall, direktiv, avfallsmatriser och resultat efter lakning. I presentationen berättar hon om EU-direktivet NFS 2004:10 Deponering av avfall och Handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, som är centrala dokument när det gäller lakning. 

 

Våra webinar finns på YouTube. De är inte offentliga och därför krävs en länk för att kunna ta del av dem. 

Vi förbehåller oss rätten att i vissa fall inte ge tillgång till webinaren när det efterfrågas. Det kan t.ex. gälla för en konkurrerande verksamhet eller privatperson. 

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss:
sales.lu@alsglobal.com