Vi vill gärna dela med oss av vår kunskap och informera om våra analyser, analyspaket och metoder. Därför har vi anordnat ett flertal webinar. Några webinar har vi spelat in så att ni som kunder ska kunna ta del av dem i efterhand. Dessa webinar vänder sig till anställda på företag som är inriktade på de verksamhetsområden som våra webinar berör, d.v.s. de är exempelvis inte för privatpersoner. Vi kommer att lägga upp fler inspelade webinar allt eftersom. För tillfället finns följande inspelningar att ta del av:


Laktester 1: Grundläggande kunskaper (från 2020-12-07): 
Vi går igenom hur laktester utförs, olika typer av laktester och standardiserade metoder.

Laktester 2: Kunskaper som inte genereras regelbundet (från 2020-12-14):
Vi går igenom olika typer av avfall, direktiv, avfallsmatriser och resultat efter lakning. 

 

 

Kritiska metaller för en hållbar framtid (från 2022-03-16)
Vi informerar om översiktsanalyser (screeninganalyser). Vi går igenom när och varför dessa analyser kan användas inom miljö och industri samt vilka krav dessa analyser ställer på utförande laboratorium. Vi fortsätter med att fokusera på högaktuella områden såsom innovationskritiska metaller inklusive metaller för batteritillverkning och katalysatorer, vilka har stor betydelse för utvecklingen av nya teknologiska produkter och den gröna omställningen i energiförsörjningen. Hur påverkar dessa metaller miljö och hälsa? Presentationen hålls på engelska.

 


Våra webinar finns på YouTube. De är inte offentliga och därför krävs en länk för att kunna ta del av dem. 

Om du är intresserad av att ta del av något av våra webinar fyller du i uppgifterna i formuläret nedan samt väljer vilket webinar du vill se. Vänligen fyll i all information. Tryck på "Skicka" så skickar vi länken för önskat webinar till e-postadressen du har angivit. Vi förbehåller oss rätten att i vissa fall inte ge tillgång till webinaren när det efterfrågas. Det kan t.ex. gälla för en konkurrerande verksamhet eller privatperson. 

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss:
sales.lu@alsglobal.com

 

Jag önskar ta del av ALS inspelade webinar: