Medical Device

Runt hälften av alla prover som kommer till ALS laboratorium i Sollentuna (tidigare Mikrolab) kommer från den starka svenska Medical Device-industrin vilket ger oss stor kunskap om provtyperna och utmaningarna som kan finnas.

Vi erbjuder bl.a.

Laboratoriet i Sollentuna är ackrediterat inom området miljöprovtagning och analys. Därmed garanteras att provtagning och analyser utförs enligt gällande standarder. Ackreditering är en kompetensprövning som sker enligt europeiska och internationella standarder. Ackrediteringen innebär att SWEDAC förlöpande prövar vår kompetens att utföra prövningar, analyser och kontroller som det ackrediterats för.

För frågor gällande analys av Medical Device, vänligen kontakta vårt laboratorium i Sollentuna.

ALS Scandinavia

Telefon: 08-29 79 00
E-mail: mikrolab@mikrolab.se

Besöksadress
Kung Hans Väg 3
SE-192 68 Sollentuna
 

Kontakta oss