ALS utför analyser av Medical Device eller medicintekniska produkter. Runt hälften av alla prover som kommer till ALS laboratorium i Sollentuna kommer från den starka svenska Medical Device-industrin vilket ger oss stor kunskap om provtyperna och utmaningarna som kan finnas.

ALS erbjuder bl.a.

Laboratoriet i Sollentuna är ackrediterat inom området miljöprovtagning och analys. Därmed garanteras att provtagning och analyser utförs enligt gällande standarder. Ackreditering är en kompetensprövning som sker enligt europeiska och internationella standarder. Ackrediteringen innebär att SWEDAC förlöpande prövar vår kompetens att utföra prövningar, analyser och kontroller som det ackrediterats för.

Övriga tjänster