Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C5-C8 10 mg/kg torrsubstans
alifater >C8-C10 10 mg/kg torrsubstans
Aromater:
bensen 0.05 mg/kg torrsubstans
toluen 0.05 mg/kg torrsubstans
etylbensen 0.05 mg/kg torrsubstans
summa xylener 0.05 mg/kg torrsubstans
indan 0.1 mg/kg torrsubstans
aromater >C8-C10 2 mg/kg torrsubstans
Klorerade alifater:
diklormetan 0.1 mg/kg torrsubstans
triklormetan (kloroform) 0.05 mg/kg torrsubstans
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.05 mg/kg torrsubstans
1,1-dikloretan 0.1 mg/kg torrsubstans
1,2-dikloretan 0.1 mg/kg torrsubstans
1,1,1-trikloretan 0.05 mg/kg torrsubstans
1,1,2-trikloretan 0.05 mg/kg torrsubstans
1,1,2,2-tetrakloretan 0.1 mg/kg torrsubstans
1,2-diklorpropan 0.05 mg/kg torrsubstans
cis-1,2-dikloreten 0.1 mg/kg torrsubstans
trans-1,2-dikloreten 0.1 mg/kg torrsubstans
trikloreten 0.05 mg/kg torrsubstans
tetrakloreten 0.05 mg/kg torrsubstans
vinylklorid 1 0.1 mg/kg torrsubstans
Klorerade aromater:
monoklorbensen 0.04 mg/kg torrsubstans
diklorbensener 0.3 mg/kg torrsubstans
ÖVRIGA FÖRENINGAR 2

OJ-13a GC-MS screening (volatila föreningar) för jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 470 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar:
1 Ej express 1-3 dagar
2 För "Övriga föreningar" rapporteras halvkvantitativa resultat, ej ackrediterade.