Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
TCPP, tris(1-metyl-2-kloretyl)fosfat 50 µg/kg torrsubstans
TCEP, tris(2-kloretyl)fosfat 50 µg/kg torrsubstans
TDCP, tris(1,3-diklor-2-propyl)fosfat 50 µg/kg torrsubstans
TBP, tri-n-butylfosfat 50 µg/kg torrsubstans
TBEP, tri(2-butoxyetyl)fosfat 100 µg/kg torrsubstans
TEHP, tri(2-etylhexyl)fosfat 50 µg/kg torrsubstans
TIBP, tri-iso-butylfosfat 50 µg/kg torrsubstans
TCP, trikresylfosfat 1 500 µg/kg torrsubstans
ToCP, tris-o-kresylfosfat 50 µg/kg torrsubstans
TPP, trifenylfosfat 50 µg/kg torrsubstans
DBPhP, dibutylfenylfosfat 100 µg/kg torrsubstans
DPhBP, difenylbutylfosfat 50 µg/kg torrsubstans
EHDPhP, 2-etylhexyl-difenylfosfat 50 µg/kg torrsubstans

OJ-25c Organofosfater (flamskyddsmedel, mjukgörare) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 835 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: OBS! Ingen plast i kontakt med provet.
1 Beräknad summa av o-, m- och p-isomerer